Tematy miesiąca

Program Bolix renowacje

W związku z uzasadnioną potrzebą oszczędzania energii grzewczej i z tym związanej ochrony środowiska, od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce, trwa nieprzerwanie w masowej skali docieplanie ścian zewnętrznych wszelkich istniejących budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz ocieplanie budynków nowo-wznoszonych. Mijający czas coraz częściej obnaża skutki błędów popełnionych podczas montażu ocieplenia, stosowania …… materiałów sprawiły, co sprawia że duża część elewacji w Polsce wymaga renowacji, naprawy a wobec zmieniających się wymagań wiele budynków również potrzebuje zwiększenia izolacyjności termicznej ścian. Ponadto na powierzchni ocieplonych elewacji, w ciągu ostatnich kilku lat swoją obecność zaznaczają ,,zielone naloty”, czyli kolonie glonów i pleśni znacząco upośledzające wygląd elewacji.W związku z powyższym BOLIX stworzył kompleksowy program renowacji ociepleń pod nazwą BOLIX RENOWACJE.

W związku z uzasadnioną potrzebą oszczędzania energii grzewczej i z tym związanej ochrony środowiska, od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce, trwa nieprzerwanie w masowej skali docieplanie ścian zewnętrznych wszelkich istniejących budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz ocieplanie budynków  nowo-wznoszonych. Mijający czas coraz częściej obnaża skutki błędów popełnionych podczas montażu ocieplenia, stosowania materiałów sprawiły, co sprawia że duża część elewacji w Polsce wymaga renowacji, naprawy a wobec zmieniających się wymagań wiele budynków również potrzebuje zwiększenia izolacyjności termicznej  ścian. Ponadto na powierzchni ocieplonych elewacji, w ciągu ostatnich kilku lat swoją obecność zaznaczają ,,zielone naloty”, czyli kolonie glonów i pleśni znacząco upośledzające wygląd elewacji.

W związku z powyższym BOLIX stworzył kompleksowy program renowacji ociepleń pod nazwą BOLIX RENOWACJE.

Pierwszy poziom renowacji to BOLIX COMPLEX RENOWACJE, dla którego została wydana pionierska tego typu w Polsce rekomendacja ITB. Rozwiązanie to zostało stworzone do oczyszczenia powierzchni ścian z brudu i skażenia mikrobiologicznego, powierzchniowego wzmocnienia tynków poprzez impregnację i zabezpieczenie jej powierzchni oraz pomalowanie elewacji specjalnymi farbami BOLIX. Odporność, tych ostatnich, na porastanie przez skażenie mikrobiologiczne została potwierdzona badaniami ITB.

Do najważniejszych czynności obejmujących system BOLIX COMPLEX RENOWACJE należy:

1. Likwidacja skażenia mikrobiologicznego oraz zmycie zabrudzeń. Stosując preparat  glono i grzybobójczy BOLIX GLO oraz wykorzystując technikę mycia elewacji wodą pod ciśnieniem, można uzyskać odkażoną czystą powierzchnię, która po wyschnięciu gotowa jest do gruntowania i malowania. W tym procesie można usunąć ,,zaglonienie”, zabrudzenia oraz zwietrzałe cząstki wypraw.

2. Wzmocnienie warstwy tynkarskiej poprzez zastosowanie preparatu głęboko penetrującego BOLIX N. Nawet kilkuletnie elewacje mają pewne oznaki starzenia. Dotyczą one szczególnie tynku lub farby. Wiąże się to najczęściej z powierzchniowym pyleniem, kredowaniem, zmatowieniem powierzchni powłoki, wyższą podatnością na chłoniecie wody i z tym związaną penetracją zabrudzeń w głąb struktury tynku. Proces wzmacniania powierzchni poprzez zastosowanie preparatu gruntującego BOLIX N  pozwala na związanie najbardziej zewnętrznych części wypraw tynkarskich lub farb, obniżenie chłonności, stworzenie warstwy kontaktowej i  dobrze przyczepnego podłoża dla farb renowacyjnych.

3. Malowanie renowacyjne. Bardzo ważnym  etapem renowacji ocieplenia jest jego zabezpieczenie przed ponownym ,,zaglonieniem”, poprzez malowanie renowacyjne wpływające również w istotny sposób na zmianę estetyki elewacji. Ta ostatnia faza systemu BOLIX COMPLEX wykorzystuje trzy rodzaje farb zamiennie stosowanych: BOLIX AZ Complex, BOLIX SZ Complex, BOLIX SIL Complex. Należy podkreślić, że dzięki pomalowaniu elewacji uzyskujemy ograniczenie porowatości tynku, znaczące obniżenie wodochłonności, a w przypadku zastosowania farby silikonowej można mówić o znaczącym ograniczeniu zwilżania jej powłoki przez wodę. Ta cenna właściwość ogranicza osiadanie na ścianie kurzu i penetrację zabrudzeń, tym samym chroni to przed tworzeniem się na powierzchni farby warstwy odcinającej, stwarzając możliwość dłuższego oddziaływania środków biocydowych.

Drugi poziom renowacji, który nosi nazwę BOLIX RENO-THERM,  to naprawa uszkodzonego ocieplenia.  Rozwiązanie zostało objęte rekomendacja ITB, wydaną w 2005 roku. Prawidłowe określenie uszkodzeń, zdiagnozowanie  i ustalenie programu naprawy ociepleń wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym służymy specjalistom budowlanym radą i naszymi doświadczeniami. System BOLIX RENO-THERM przeznaczony jest do napraw ociepleń ze styropianem, wykonanych systemami objętymi Aprobatami Technicznymi ITB, w zakresie:
1. Wzmacniania wypraw tynkarskich ociepleń wykazujących niewielkie powierzchniowe osypywanie lub pylenie, odbarwienia kolorystyczne, zabrudzenia,
2. Naprawy wypraw tynkarskich odpadających płatami na całej powierzchni elewacji lub miejscowo,
3. Naprawy popękanych lub zarysowanych warstw zbrojonych i/lub tynku,
4. Naprawy ociepleń częściowo odspojonych od podłoża ściennego,
5. Naprawy innych uszkodzeń mechanicznych.
Powyższe rozwiązania prowadzą do odnowienia, rekonstrukcji lub wymiany wypraw i warstw zbrojących, domocowaniu ocieplenia odpowiednimi  łącznikami mechanicznymi, a więc  generalnie służą przedłużeniu trwałości całego układu.

Trzeci poziom ,,renowacji" polega na ponownym wykonaniu ocieplenia na ścianie z istniejącym już ociepleniem techniką DOUBLE THERM. Również to rozwiązanie znajduje potwierdzenie w Aprobacie Technicznej uwzględniającej aspekt ponownego ocieplenia wykonywanego na już istniejącym.
Wspomniane podejście technologiczne wymaga uwzględnienia diagnostyki i ewentualnego wzmocnienia trójwarstwowych ścian prefabrykowanych. Powstaje także konieczność wykonania oceny technicznej stanu  istniejącego ocieplenia, przygotowania go lub usunięcia (jeśli jest w złym stanie) i opracowania mocowania  nowego ocieplenia. W rozwiązaniu DOUBLE TERM podkreślamy szczególne znaczenie mocowania mechanicznego mając na uwadze konieczność zakotwienia dwóch warstw ocieplenia w tym jednej istniejącej która stanowi ,,podłoże na podłożu” ściennym o mniejszej wytrzymałości niż ściana. W związku z tym, w celu zwiększenia odporności ocieplenia na ssanie wiatru, wprowadzamy rewolucyjny sposób mocowania pod nazwą Krzyżowy Węzeł Mocujący ocieplenia BOLIX KWM.