Tematy miesiąca

Prosta i skuteczna izolacja fundamentów

Tradycyjne metody izolacji fundamentów, z zastosowaniem materiałów rolowych, nastręczają wiele problemów, są pracochłonne i kłopotliwe. Docinanie pasów papy, nieszczelne zakłady, izolowanie przejścia rur, konieczność wyrównywania podłoża, a także kłopoty z ocieplaniem ścian pokrytych papą związane są nie tylko ze zwiększonym nakładem prac, ale i znacznymi kosztami.

fundament.jpg


Rys. 1. Fundament zdociepleniem.

Rys. 2. Fundament z dociepleniem - aplikacja.

System ochrony fundamentów proponowany przezfirmę IZOHAN Sp. z o.o. znacznie upraszcza i skraca czaswykonywania prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiejskuteczności. W skład systemu IZOHAN IZOBUD W wchodzą m.in.preparaty:

 • IZOHAN DYSPERBIT

 • IZOHAN IZOBUD WL

 • IZOHAN IZOBUD WM

 • IZOHAN IZOBUD WK.

IZOHAN IZOBUD WL jest to półpłynna masaprzeznaczona przede wszystkim do przyklejania twardych płytstyropianowych do murów fundamentowych zaizolowanych w systemieIZOHAN IZOBUD W. Za pomocą masy IZOHAN IZOBUD WL można takżewykonać hydroizolacje przeciwwilgociowe na powierzchniachpionowych. Do izolacji fundamentów IZOHAN IZOBUD WL można stosowaćtylko wtedy, gdy budynek jest niepodpiwniczony oraz występująbardzo dobre warunki wodno-gruntowe, tzn. gdy woda infiltracyjnaswobodnie przesiąka przez grunt i nie wywiera ciśnieniahydrostatycznego na izolacje. Z tego rodzaju obciążeniem mamy doczynienia wtedy, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokośćpod podstawą fundamentów, a materiał, którym zasypywany jest wykopma dobrą przepuszczalność, np. piasek lub żwir.

Rys. 3. Hydroizolacja fundmanetów w systemie bitumicznymdyspersyjnym (wodnym) - grubość warstw zależna od typuizolacji

 1. IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 1-skł.
 2. Modyfikowana zaprawa cementowa IZOHAN renobud R-103
 3. Podkład z chudego betonu
 4. IZOHAN IZOBUD WL
 5. IZOHAN IZOBUD WM
 6. Płyty ocieplające
 7. Wylewka betonowa
 8. IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 1-skł.
 9. Strop
 10. IZOHAN IZOBUD WL
 11. IZOHAN IZOBUD WM
 12. IZOHAN IZOBUD WL (EPS) / WK (XPS)
 13. Płyty ocieplające
 14. Cementowa zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk S z wtopionąsiatką z włókna szklanego
 15. Wyprawa tynkarska IZOHAN ekotynk

Do wykonywania hydroizolacji przeciwwodnychbudynków oraz fragmentów budowli w części podziemnej przed wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne zarówno wpowierzchni pionowej, jak i poziomej stosujemy masę grubowarstwową(tzw. KMB) IZOHAN IZOBUD WM. IZOHAN IZOBUD WM aplikuje się metodaszpachlowania na wszystkie stosowane do wznoszenia fundamentów orazmurów piwnicznych mineralne materiały budowlane odpowiednioprzygotowane. Podłoże może być lekko wilgotne. We wszystkich kątachwewnętrznych należy wykonać fasety. Jeśli wyokrąglenia wykonujemy zzapraw mineralnych (IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN renobuduR-104) to powinny one mieć promień 4-5 cm. Alternatywnie fasetęmożemy też wykonać z IZOHAN IZOBUD WM, wtedy promień nie powinienprzekraczać 2 cm.

Rys. 4. Izohan IZOBUD WK

Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszeniejego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji dopodłoża (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania podizolacje wykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje sięIZOHAN DYSPERBIT bądź IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczone zwodą w proporcjach 1:1.

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przypowierzchniach o dużych porach, nierównych, jak przy cegłachprofilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowaniewypełniające (drapane) masą IZOHAN IZOBUD WM). Szpachlawypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następnyetap pracy. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamywłaściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typuizolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2mm. Po przeschnięciu pierwszej należy nanosimy kolejne warstwy.Grubość warstwy nakładanego materiału zależy od przewidywanegoobciążenia wodą i wynosi od 2 do 4 mm suchej pozostałości (3-6kg/m2).

Jako warstwa bezspoinowa izolacja z IZOHANIZOBUD WM eliminuje problem, który występuje w materiałachtradycyjnych (rolowych), a mianowicie szczelności na zakładach.Łatwość aplikacji, bezspoinowość, łatwość obrobienia detali,przejść rurowych, dylatacji daje w konsekwencji niski kosztrobocizny.

Rys. 5. Izohan IZOBUD WL

Po wyschnięciu hydroizolacji asfaltowej możnaprzystąpić do wykonania ocieplenia fundamentów. Twarde płytypolistyrenowe EPS (dobrane na podstawie PN-EN 13163:2004/AC:2006)najkorzystniej przyklejać jest przy pomocy IZOHAN IZOBUD WL,natomiast XPS (dobrane na podstawie PN EN 13164:2003/A1:2005) przypomocy IZOHAN IZOBUD WK. Na montażową stronę płytyrównomiernie nanosimy IZOHAN IZOBUD WL (WK) w formie 5-6placków wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłużdłuższych krawędzi płyty. Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (wzależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lubkrócej), płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska.Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy zbrunatnej na czarną. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie wrejonie faset (przy płytach zakładkowych najczęściej nie jest topotrzebne). Należy uważać, żeby płyty stały mocno na występiefundamentowym. Powyżej gruntu umacnia się dodatkowo płytytermoizolacyjne za pomocą dybli talerzowych z tworzywasztucznego.

System firmy IZOHAN chroni fundamentyprzed wodą i stratami termicznymi, daje pewność, że zastosowane wtych pracach płyty styropianowe nie będą narażone na negatywneoddziaływanie rozpuszczalników zawartych w hydroizolacjachbitumicznych. Wykonanie prac w omówiony sposób gwarantuje namszczelne i ciepłe fundamenty.