Tematy miesiąca

Pustaki szklane Claroglass

Pustaki szklane Claroglass to jedyne polskie pustaki szklane. Ich produkcja została uruchomiona w 2001 roku na najnowocześniejszej linii produkcyjnej. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania i bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Są doskonałym materiałem do zabudowy otworów okiennych, budowy ścianek działowych, balustrad oraz wszelkiego rodzaju przegród

Pustaki szklane Claroglass to jedyne polskie pustaki szklane.Ich produkcja została uruchomiona w 2001 roku nanajnowocześniejszej linii produkcyjnej. Produkty te charakteryzująsię wysoką jakością wykonania i bardzo dobrymi parametramitechnicznymi.Są doskonałym materiałem do zabudowy otworówokiennych, budowy ścianek działowych, balustrad oraz wszelkiegorodzaju przegród. Oferowane są w wymiarach 19x19x8cm,oraz 19x9x8 cmoraz jako pustaki narożne 90º. Klient ma do wyboru: pustakibezbarwne, barwione w masie oraz barwione powierzchniowo. Ichpowierzchnia może być przeźroczysta lub matowa. Pustaki szklaneClaroglass zmatowione są poprzez chemiczne wytrawianie, zapewniającpowierzchni najwyższą jakość użytkowania i odporność nazabrudzenia.

Zalety pustaków szklanych:

-Doświetlają wnętrza równie skutecznie jak okna, ale niewidać przez nie postaci. Poprzez dobór kolorów i wzorów możliwejest kontrolowanie ilości światła w pomieszczeniach orazkształtowanie ich ciepła i intymności.

Światło przenikające przez pustaki zwiększa estetykę i podkreślapiękno wnętrza.

Przepuszczalność światła dla pustaków bezbarwnych wynosi 80%, apustaków barwionych 60%.

-Optycznie powiększają pomieszczenia

-Można z nich tworzyć oryginalne aranżacje: kabinyprysznicowe, ogrodzenia, barki, balustrady.. itp. Posiadają cechymateriałów ściennych i okładzin jednocześnie.

-Można zastosować tam, gdzie granica z działką zabraniazastosować okna.

-Ozdabiają-badania marketingowe potwierdzają, iżnajważniejszą funkcją pustaka szklanego jest jego estetyka.

-Izolują od hałasu. Ściana z pustaków szklanych izolujeakustycznie lepiej niż zwykłe okno i drzwi. Izolacyjność akustycznawynosi 42 dB.

-Chronią przed wodą i wilgocią. Mogą być narażone nabezpośrednie działanie wody np. w basenie lub jako osłonaprysznica.

-Są bezpieczne. W dużym stopniu odporne na uderzenia iuszkodzenia, nie trzeba wymieniać całej przeszklonej powierzchniwystarczy tylko uszkodzone pustaki a wewnętrzne zbrojenie orazgrube szkło tworzy ochronę antywłamaniową.

-Łatwo utrzymać je w czystości. Można je myć wodą zdodatkiem detergentów

Pustaki szklane Claroglass charakteryzują się dużąwytrzymałością na ściskanie. Wyniki badań dały następującewartości:

-wytrzymałość minimalna 10.13MPa

-wytrzymałość średnia 12.60MPa

Pustaki szklane Claroglass są doskonałym materiałem dozastosowań w obiektach,w których wymagana jest wysoka odpornośćogniowa. Klasa odporności ogniowej (klasa E60). Wysoka jakość,doskonałe parametry techniczne oraz duży wybór kolorów i wzorówsprawiają, ze pustaki szklane coraz częściej wykorzystuje się nietylko do zabudowy otworów okiennych ale także do wykonywania innychkonstrukcji w budownictwie indywidualnym i użytecznościpublicznej.

Montaż pustaków szklanych

Podstawową metodą budowania konstrukcji z pustaków szklanychjest murowanie na zaprawie cementowej bez wapna. Nie każdą zaprawęmożemy użyć do budowy z pustaków szklanych. Zaprawa musicharakteryzować się m.in. odpowiednią przyczepnością ielastycznością, dlatego polecamy zaprawy specjalistyczne, np.zaprawę CLAROGLASS.

Montaż konstrukcji zaczynamy od wykonania cokołu, który wraz zpasem górnym i pasami bocznymi utworzą ramę obwodową. Rama obwodowamusi być przezbrojona i w całości zdylatowana. Zbrojenie ramyobwodowej wykonujemy np. z dwóch prętów 8mm; dylatację po obwodzie:np. z dwóch warstw niepiaskowanej papy bitumicznej w cokole piankipoliuretanowej lub styropianu w pasach bocznych i górnym. Zamiasttradycyjnej murowanej ramy obwodowej, można użyć różnego rodzajustalowych profili typu C bądź specjalnych listew obwodowych zPCV.

Na świeżo wykonanym cokole układamy pierwszą warstwę pustaków,regulując odległości pomiędzy nimi za pomocą krzyżyków dystansowychdo pustaków szklanych. Zaprawę najlepiej nakładać na pustak i pojego umieszczeniu w konstrukcji usunąć jej nadmiar. Po ułożeniukażdej warstwy pustaków konstrukcję poziomujemy.

Całość konstrukcji musi być przezbrojona: w spoinach poziomychukładamy dwa pręty lub drabinkę zbrojeniową, w spoinach pionowychpojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stroniekonstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe łączymy ze sobą drutemwiązadłowym. Końce zbrojenia muszą łączyć się ze zbrojeniem ramyobwodowej.

Podczas montażu na bieżąco usuwamy nadmiar zaprawy mokrą szmatkąnie dopuszczając do jej wyschnięcia aby nie porysować szkła. Poułożeniu wszystkich pustaków, gdy zaprawa już zwiąże odrywamypłytki po obu stronach krzyżyków dystansowych, wygładzamy szczelinyi wykańczamy konstrukcję. Biała zaprawa CLAROGLASS zastępuje fugę,ale możemy ściankę wykończyć fugami kolorowymi, odpowiednimi dospoin o szerokości 1cm. W tym celu podczas montażu zostawiamy naok. 1 cm głębokości miejsce bez zaprawy, i szczeliny te wypełniamypotem fugą. W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniemwilgoci, należy miejsca styku ramy obwodowej z murem uszczelnićelastycznym materiałem np. silikonem. Jeżeli wymiary ścianekprzekraczają 3x4m (ścianki wewnętrzne, gdzie 4m jest wymiarempoziomym) lub 3x3m (ścianki zewnętrzne) należy wprowadzić żebrarozdzielcze z dylatacją.

O czym należy pamiętać

- ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymiścianami

- pustaki układamy warstwami poziomymi, najlepiej nie więcej niżcztery warstwy dziennie

- zbrojenie nie może dotykać pustaków

- montaż możemy sobie ułatwić stosując system montażuLux-Prof.