Tematy miesiąca

Rewolucyjne okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE

Roto Designo R8 NE to niskoemisyjne uchylno-obrotowe okno dachowe, o zupełnie nowej konstrukcji. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom, osiągnięto najlepszy na świecie współczynnik przenikalności cieplnej w oknach uchylno-obrotowych, dla całego okna Uw = 0,84 W/(m2K) !

roto_wdf_r8_1x2_k_wd_616714.jpg

Roto Designo R8 NE to niskoemisyjne uchylno-obrotowe oknodachowe o zupełnie nowej konstrukcji. Dzięki opatentowanymrozwiązaniom osiągnięto najlepszy na świecie współczynnikprzenikalności cieplnej w oknach uchylno-obrotowych dla całego oknaUw = 0,84 W/(m2K) !

Wartość Uw=0,84 - nr 1 na świecie w oknachuchylno-obrotowych

Tak doskonałe właściwości termoizolacyjneuzyskano m.in. dzięki zastosowaniu, potrójnego pakietu szybowego(4/10/4/10/4) o wsp. Ug = 0,5 W/(m2K). Nowakonstrukcja profili
(PVC lub drewniane) i uszczelek pomiędzy ramą i skrzydłem,radykalnie poprawiła przebieg izotermy okna, skutecznie redukującnp. powstawanie kondensacji pary wodnej. Do minimum zredukowano tymsamym ubytki ciepła w miejscach dotychczas najbardziej narażonychna powstawanie mostków termicznych. Konstruktorzy Roto zastosowaliw nowym oknie niskoemisyjnym 2-częściowy, elastyczny bloktermoizolacyjny ze spienionego polietylenu PE (grupa przewodnościcieplnej 035 wg DIN 4108 / gęstość 40 gr/dm3). Jedna z jego częścizostała zamontowana na ramie okna fabrycznie, druga dokładana jestprzez wykonawcę po montażu, doskonale izolując połączenie wokółramy okiennej.

Nowe okno to nie tylko doskonałe parametry izolacyjne, alerównież nowoczesne wzornictwo
R8 NE poprzez obniżony montaż zostało optymalniezintegrowane z dachem, co radykalnie poprawiło parametry technicznei przede wszystkim pozytywnie wpłynęło na optykę

Nowoczesny "design" osiągnięto również poprzezniespotykany dotąd, ergonomiczny kształt okna od zewnątrz -wszystkie elementy oblachowania zostały zaokrąglone i pozbawionewidocznych elementów mocowania (np. wkrętów). Nowoczesny charakterpodkreśla dodatkowo nowy kolor zewnętrznego oblachowania - antracytmetallic (R703).

Roto Designo R8 NE to również zmienionywygląd od wewnątrz. Okno obsługiwane jest za pomocą nowej, masywneji wielofunkcyjnej klamki umieszczonej jak zwykle w Roto - u dołuokna. Ekskluzywna forma klamki z optyką "stali szlachetnej" wpołączeniu z nowym kształtem profili nadaje oknu solidny inowoczesny charakter.

Rozwiązania Roto to jak zwykle funkcjonalność nanajwyższym poziomie. Roto Designo R8 NE to okno uchylno-obrotowe,którego trzy funkcje - obrotowa, uchylna i pozycja do mycia -obsługiwane są za pomocą jednej klamki. Wszystko to dziękizastosowaniu okuć obwiedniowych marki Roto - światowego lidera wtechnice okiennej. Funkcja obrotowa (rekomendowana do efektywnegowietrzenia pomieszczeń) umożliwia otwarcie skrzydła w ¾ wysokościramy, pozwalając na dostęp do otwartego okna w pozycji całkowiciewyprostowanej. Nad bezpieczeństwem i wygodą użytkowników czuwadodatkowo 3-szybowy pakiet termoizolacyjny wykorzystujący wyłącznieszkło hartowane. Pakiet objęty jest 15 letnią gwarancją nastłuczenie w wyniku gradobicia. Zewnętrzna szyba pokryta zostaładodatkowo samoczyszczącą powłoką tytano-dioxidową "Aquaclear",która pod wpływem promieniowania słonecznego UV wyzwala aktywnytlen na jej powierzchni. Dzięki temu zanieczyszczenia organicznetracą swoją przyczepność i w czasie deszczu są spłukiwane. Powłoka"Aquaclear" dodatkowo redukuje napięcie powierzchniowe wody i tymsamym przeciwdziała tworzeniu się kropli. W znacznym stopniuogranicza to konieczność częstego mycia okien. Działanie powłoki"Aquaclear" trwa przez cały okres użytkowania okna.

Roto Designo R8 NE to także ułatwieniadla dekarzy w zakresie montażu. Kątowniki montażowe, które jakzwykle w Roto są montowane fabrycznie, zostały wydłużone po bokachokna, dając większą stabilizację i pewność montażu. Standardowo doramy okna zamocowana jest folia do szczelnego połączenia zparaizolacją oraz blok termoizolacyjny. Zestaw montażowy zostałwyposażony we wkręty nowej generacji Torx. Montaż zewnętrznegooblachowania i kołnierzy uszczelniających redukuje koniecznośćstosowania dodatkowych narzędzi do niezbędnego minimum. Tewszystkie rozwiązania skracają czas montażu nawet o 20%.

Roto Designo R8 NE dostępne jest w dwóchwersjach materiałowych - z drewna (H) i PVC (K) w 11 standardowychrozmiarach. Oblachowanie zewnętrzne z aluminium w kolorze antracytmetallic lub dowolnym RAL. Opcjonalnie dostępne wersje oblachowaniaz tytano-cynku (TZ) lub miedzi (CU).

Zalety w skrócie:
- nr 1 na śwecie w oknach uchylno - obrotowych współczynnikizolacji cieplnej całego okna Uw = 0,84 W/(m2K)
- w standardzie hartowany, samoczyszczący pakiet 3-szybowyAquaclear o wsp. Ug = 0,5 W/(m2K).
- nowoczesny "design"
- obniżony montaż w dachu
- nowy kolor oblachowania na zewnątrz - antracyt metallic(R703)
- masywna, wielofunkcyjna klamka z optyką "stali szlachetnej"
- funkcja uchylna i obrotowa (¾ wysokości) obsługiwana jedną,wielofunkcyjną klamką
- fabrycznie wbudowany blok termoizolacyjny WD