Tematy miesiąca

Ściany energooszczędne

Ściany są jedną z pierwszych rzeczy, o których myślimy, gdy planujemy budowę domu, gdy konsultujemy się z architektem i gdy wujek Franciszek pyta nas, z czego nasz nowy dom jest wykonany.

Ściany są podstawą każdego domu - wszyscy o tymwiemy. Wszyscy też mniej więcej wiemy, w jaki sposób ściany powstająi jakie powinny mieć cechy, by dobrze się między nimi mieszkało.Nikogo nie zdziwi zatem stwierdzenie, że warto postawić nabudowanie domów energooszczędnych, a w nich - energooszczędnychścian. Że to się po prostu opłaca. My polecamy oczywiście produktySystemu 20 cm: YTONG i SILKA. Ale po kolei.
Najważniejszym parametrem ścian zewnętrznych jest współczynnikprzenikalności cieplnej ściany U. Czym jest współczynnik U wiedząjuż chyba wszyscy, choć pewnie nie zawsze pamiętają. Dlategopozwolę sobie jeszcze raz wytłumaczyć.

Wyobraźmy sobie przegrodę dwuwarstwową zbloczków z betonu komórkowego YTONG i styropianu. Już z założeniaprzegroda ta jest więcej niż dwuwarstwowa - w samej definicjiwspółczynnika U pojawia się stwierdzenie o "uwzględnieniuprzypowierzchniowych warstw powietrznych". Ale to nie wszystko.
Najważniejszy, spośród elementów, na które "nie" zwraca się uwagijest zaprawa murarska - jej właściwości termiczne i grubość.Stosowanie zwykłej zaprawy powoduje, że spoiny stają się jednym,ogromnym mostkiem termicznym, co na zdjęciu termowizyjnym owocujezgrabną siatką widoczną na powierzchni całej ściany. Najlepszymrozwiązaniem jest zatem ograniczenie do minimum procentowegoudziału powierzchni spoin w ścianie, poprzez stosowanie cienkichspoin poziomych z zapraw klejowych oraz wprawadzanie łączeń napióro-wpust zastępujących spoiny pionowe. Jest to możliwe tylko,gdy elementy murowe (bloczki, cegły, etc.), wykonane są bardzodokładnie - tak jak elementy YTONG i SILKA. Są one wykonane zdokładnością do 2 mm oraz posiadają profilowane powierzchnieboczne.

Piszę o tym wszystkim, ponieważ, gdy mówimy oenergooszczędności, poruszamy się w obszarze małych wartościwspółczynnika przenikania ciepła U. A im mniejsza wartość U, tymwiększego znaczenia nabierają detale.
Przyjmuje się, że w budynkach energooszczędnych, przegrodyzewnętrzne powinny wykazywać się wartościami U ≤ 0,20 (co niedotyczy okien i drzwi). To bardzo niski współczynnik, szczególnie,że dla ścian jednowarstwowych wciąż obowiązuje wartość maksymalna U= 0,50 (czym, na szczęście, Ministerstwo Infrastruktury już sięzajęło, ale to temat na inną rozmowę). Budynki pasywne wymagająjeszcze niższych współczynników U - na poziomie 0,10-0,15.

Najlepszym sposobem na uzyskanie tak małychwartości U, wydaje się wymurowanie ściany dwuwarstwowej, szczególniez bloczków YTONG z betonu komórkowego. Bloczki YTONG, dzięki bardzodobrym parametrom izolacyjnym, pozwalają na murowanie ścianjednowarstwowych, spełniających wymaganie U ≤ 0,30. Pokazuje to,jaki potencjał mają ściany dwuwarstwowe z bloczków YTONGocieplonych zewnętrzną izolacją. W zależności od grubości ściany iizolacji, możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikalnościcieplnej U = 0,11. Zastosowanie bloczków YTONG zapewnia bardzowysoki komfort, nie tylko podczas zimy, ale również latem, kiedy wupalne dni w budynku panuje miły chłód.
Na energooszczędność budynku ma również wpływ pojemność cieplnaścian. Jest to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1m3 materiału o 1oC. Z definicji wynika zatem,że im większa jest gęstość objętościowa materiału, tym więcejciepła jest on w stanie zgromadzić. Z reguły wiąże się to jednak zgorszymi parametrami termoizolacyjnymi, dlatego najlepszymrozwiązaniem jest stosowanie materiałów akumulujących ciepło domurowania ścian wewnętrznych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jestustawienie tego typu ścian w nasłonecznionych pokojach -południowych i zachodnich.
Bardzo dobre właściwości akumulacyjne posiadają blokiwapienno-piaskowe SILKA, których pojemność cieplna jestkilkukrotnie większa od innych materiałów budowlanych. Zgromadzonew murze ciepło oddawane jest do wnętrza pomieszczenia, co, podobniejak ściany zewnętrzne, ma znaczny wpływ na spadek zapotrzebowaniana ciepło budynku.
Naturalne surowce, podobny proces produkcji oraz jednolita wysokośćelementów YTONG i SILKA sprawiają, że ściany wykonane w Systemie 20cm, doskonale ze sobą współpracują, tworząc energooszczędnepołączenie, umożliwiające inteligentne i optymalne ogrzewaniebudynku.

Skrócona instrukcja murowania


Pierwsza warstwa
Bloczki pierwszej warstwy ustawia się na zaprawie cementowej, wktórej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Nanosi się ją zwykłąkielnią, a jej zadaniem jest zniwelowanie ewentualnego odchyleniafundamentów w pionie.
Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Poustawieniu bloczka sprawdza się jego poziom i ewentualnie korygującza pomocą gumowego młotka. Następnie między ustabilizowanyminarożnikami ściany rozciąga się sznurek murarski i uzupełniawarstwę. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższymnarożniku.
Jeżeli odległość między narożnikami nie jest wielokrotnościądługości bloczka YTONG, warstwę należy uzupełnić odpowiednioprzyciętym fragmentem bloczka. Konieczne będzie wykonanie w tymmiejscu spoiny pionowej.

Kolejne warstwy
Do układania kolejnych warstw muru przystępuje się po związaniuzaprawy cementowej, czyli po około jednej do dwóch godzin odułożenia pierwszej warstwy.
Murowanie kolejnych warstw, podobnie jak pierwszej, rozpoczyna sięod narożników, a następnie uzupełnia. Kielnią YTONG nanosi sięzaprawę na górną powierzchnię dwóch/trzech bloczków, aby zapobiecjej zasychaniu.
Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków szlifuje się jej górnąpowierzchnię przy pomocy struga lub pacy, a drobne zanieczyszczeniai powstały pył usuwa się szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miałalepszą przyczepność do bloczków.