Tematy miesiąca

Ściany i sufity bez rys

Pragniemy zabudować poddasze płytami gipsowo-kartonowymi. Planujemy wykonać z nich sufit podwieszany, w łazience oraz dwie ścianki działowe. Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu, aby uniknąć w przyszłości powstawania spękań i rys na ścianach, sufitach i skosach?

Aby uniknąć w przyszłości powstawania rys ipęknięć na ścianach działowych i sufitach wykonanych z płytgipsowo-kartonowych, należy w trakcie ich montażu zwrócić szczególną uwagę  na staranne szpachlowanie styków i połączeń płyt. Sama,nawet prawidłowo wykonana konstrukcja, nie gwarantuje bowiem, że niedojdzie do pęknięć, w obrębie niepoprawnie wykonanych połączeń.Przede wszystkim, montaż należy wykonywać w odpowiednich warunkach.Temperatura pomieszczeń, podczas szpachlowania, powinna wynosićprzynajmniej +5oC. Należy przestrzegać rygorówwykonawczych. I tak - poziome styki płyt gipsowo-kartonowych iwszystkie krawędzie cięte należy odpylić i zgruntować środkiemgruntującym np. Knauf Tiefengrund. Niedopuszczalne jest pominięcietej czynności lub użycie innego środka gruntującego, tworzącego nagruntowanej powierzchni widoczną błyszczącą warstwę.

Masa szpachlowa do wypełnienia spoin.
Możemy użyć masy szpachlowejFugenfüller albo Uniflott. Masę, zakupioną w postacisypkiego proszku, wsypujemy do wody, mieszając ręcznie lub przypomocy mieszadeł, o bardzo wolnych obrotach. Mas szpachlowych nienależy rozrabiać mechanicznie, przy pomocy szybkoobrotowychwiertarek. Tak przygotowana masa nadaje się bezpośrednio do użycia,i tylko tak długo, dopóki pozostaje plastyczna. Nakładamy jąszpachelką, wciskając w spoinę.

Zalecane jest zbrojenie spoin właściwymi taśmamiwzmacniającymi. Dobieramy je do rodzaju krawędzi łączonych płyt.Taśmę papierową i z włókna szklanego możemy stosować w każdymprzypadku. Taśmę siateczkową wybieramy dla wzmocnienia połączeńpłyt, o krawędziach ciętych i lekko spłaszczonych typu AK. Taśmędociskamy lekko szpachelką do zaszpachlowanej spoiny, zwracającuwagę na to, aby pozostała ona tej samej płaszczyźnie co płyta. Niewciskamy jej do środka spoiny. Po wyschnięciu pierwszej warstwymasy szpachlowej, powstałe na skutek wysychania ubytki uzupełniamykilkakrotnie kolejnymi warstwami masy, aż do uzyskania równejpowierzchni. Tak wykonane połączenia szlifujemy papierem ściernym,ale dopiero po ich całkowitym wyschnięciu. Przed pomalowaniem ścian,połączenia płyt należy zagruntować środkiem gruntującym Tiefengrundlub innym, zalecanym przez producenta używanej farby.

Szczególne warunki szpachlowania styków płytobowiązują dla konstrukcji poddaszy, gdzie drewniana konstrukcjadachu podczas eksploatacji obiektu ulega znacznym odkształceniom, naskutek obciążeń śniegiem lub wiatrem. Zabudowując skosy poddasza,należy do szpachlowania styków płyt stosować wysokowytrzymałą masęUniflott oraz koniecznie wzmacniać połączenia płyty taśmą,najlepiej papierową.

Podsumowując, aby cieszyć się przez lata zgładkich ścian i sufitów, należy wystrzegać się następujących,najczęściej popełnianych błędów wykonawczych:

 zbyt niskiej temperatury podczasszpachlowania
 niewłaściwego doboru masy szpachlowej
 źle wymieszanej masy szpachlowej
 źle dobranej taśmy zbrojącej do rodzaju krawędzi płyty
 nierównomierne rozprowadzenie masy
 zbyt szybkie nakładanie kolejnych warstw przed wyschnięciempoprzedniej
 zbyt szybkie wysuszanie pomieszczeń (tym samym zbyt szybkiewysychanie masy)
 brak gruntowania zaszpachlowanych powierzchni przedmalowaniem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stroniewww.knauf.pl.