Tematy miesiąca

Siniat radzi! 9 błędów podczas szpachlowania płyt g-k i jak ich unikać.

Błędy popełniane przy szpachlowaniu powierzchni płyt gipsowo-kartonowych skutkują pęknięciami na ścianach działowych i innych elementach budowanych z płyt g-k. W tym artykule radzimy, co zrobić by ich uniknąć. Dzięki tym zaleceniom ścianki działowe, sufity podwieszane i inne elementy budowlane z płyt gipsowo-kartonowych będą miały gładką powierzchnię bez pęknięć. Błąd 1: Niewłaściwe przygotowanie powierzchni. Rozwiązanie: Oryginalnie wykończone krawędzie fazowane należy dokładnie odpylić, krawędzie cięte dodatkowo należy zwilżyć wodą.

fot5.jpg

Błędy popełniane przy szpachlowaniu powierzchni płyt gipsowo-kartonowych skutkują pęknięciami na ścianach działowych i innych elementach budowanych z płyt g-k. W tym artykule radzimy, co zrobić by ich uniknąć.
Dzięki tym zaleceniom ścianki działowe, sufity podwieszane i inne elementy budowlane z płyt gipsowo-kartonowych będą miały gładką powierzchnię bez pęknięć.

Błąd 1: Niewłaściwe przygotowanie powierzchni.

Rozwiązanie: Oryginalnie wykończone krawędzie fazowane należy dokładnie odpylić, krawędzie cięte dodatkowo należy zwilżyć wodą.

Błąd 2. Zastosowanie niewłaściwych mas szpachlowych

Rozwiązanie: Aby uniknąć ryzyka zastosowania nieodpowiednich materiałów należy stosować zestaw mas szpachlowych wchodzących w skład kompletnego systemu suchej zabudowy.
Jeśli do spoinowania będzie użyta taśma zbrojąca, warto użyć zestawu składającego się z mas szpachlowych NIDA Start i NIDA Finisz.
Jeśli spoina będzie wykonywana bez taśmy zbrojącej, należy zastosować zestaw NIDA Planfix Fresh i NIDA Finisz
W obu wypadkach należy przestrzegać zasad rozrabiania i nakładana masy, które opisane są na opakowaniach.

Błąd 3: Źle dobrany rodzaj szpachlowania

Rozwiązanie: W  zdecydowanej większości przypadków satysfakcjonującą jakość powierzchni zapewnia tzw. ”szpachlowanie standardowe”, czyli szpachlowanie wyłącznie podłużnych i poprzecznych połączeń między płytami g-k.
Jednak gdy płaszczyzna płyt gipsowo-kartonowych znajduje się równolegle do źródła światła (np. ściana prostopadła do przeszkolonej fasady lub okna balkonowego, ściana, do której zostaną zamocowane kinkiety ze światłem skierowanym w górę lub w dół, itp.) takie szpachlowanie może okazać się niewystarczające. Strumień światła „ślizgający się” po zaszpachlowanej powierzchni uwidoczni wszelkie nierówności kompletnie niewidoczne przy standardowym oświetleniu. Takie miejsca na ścianie czy suficie należy zlokalizować przed rozpoczęciem prac i szpachlować w ich okolicy całą powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych.

Błąd 4: Za niska lub za wysoka temperatura w pomieszczeniu

Rozwiązanie: Minimalna temperatura, przy której można rozpocząć szpachlowanie to +10 stopni C. Do czasu całkowitego wyschnięcia masy szpachlowej temperatura w pomieszczeniu musi być stabilna i nie może ulegać znacznym wahaniom.
W okresie zimowym zalecane jest szpachlowanie spoin przy działającym docelowym ogrzewaniu budynku.

Błąd 5: Za mała lub za duża wilgotność powietrza  

Rozwiązanie: Szpachlowanie należy przeprowadzać po zakończeniu wykonywania innych prac mokrych (tynków, wylewek itp.). Gwałtowne zmiany wilgotności w pomieszczeniach w trakcie wysychania mas szpachlowych to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania pęknięć.
 

Błąd 6: Brak staranności w nakładaniu masy szpachlowej

Rozwiązanie: Przy pomocy pacy stalowej należy starannie wypełnić spoinę masą szpachlową. Masę należy nakładać na połączenie poprzecznymi ruchami pacy tak, aby wykluczyć powstawanie pustych przestrzeni pod  cienką warstwą gipsu. Każda kolejna warstwa może być nakładana po związaniu poprzedniej. Należy dokładnie przestrzegać informacji podanych na opakowaniach mas szpachlowych.

Błąd 8: Brak  dylatacji w budowanym elemencie

Rozwiązanie: Co 15 m należy wykonać dylatację powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, z których budowana jest ściana działowa czy też sufit podwieszany. W budynkach o konstrukcji szkieletowej taka dylatacja musi być co 10 m.

Błąd 9: Niewłaściwe składowanie płyt gipsowo-kartonowych

Rozwiązanie: Szpachlowanie wilgotnych płyt g-k jest częstą przyczyn pękających spoin i innych kłopotów z suchą zabudową. Aby tego uniknąć należy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, składować płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniu. Zalecany okres „kwarantanny” to min. 48 godzin przed montażem. Płyty g-k powinny być ułożone poziomo na palecie lub podkładkach drewnianych rozłożonych co 35 cm.