Tematy miesiąca

Sposób na piękne i estetyczne wykończenie ścian

Właściwe przygotowanie i wykończenie powierzchni ścian w domu, w dużej mierze decyduje o estetyce oraz wyglądzie wnętrza. Dzięki produktom marki CEKOL, można osiągnąć doskonały efekt. Zastosowanie tych produktów, to wygoda w użyciu, łatwość aplikacji, ekologia oraz trwałość.

cekola45finisz.jpg

Właściwe przygotowanie i wykończenie powierzchni ścian w domu, w dużej mierze decyduje o estetyce oraz wyglądzie wnętrza. Dzięki produktom marki CEKOL, można osiągnąć doskonały efekt. Zastosowanie tych produktów, to wygoda w użyciu, łatwość aplikacji, ekologia oraz trwałość.

Prawidłoweprzygotowanie podłoża

Bardzo ważnym etapem wszystkichprac wykończeniowych, jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Od tego w dużejmierze zależy również postęp dalszych prac i ich wykonanie. Podłoże musi byćzwarte i nośne, oczyszczone z wszelkich luźnych elementów i kurzu, starepowłoki malarskie należy usunąć, a powierzchnię należy zagruntować emulsjągruntującą CEKOL DL-80. Podłoża chłonne i bardzo chłonne lub nierównomierniechłonne – należy zagruntować emulsją gruntującą. Zastosowanie emulsjigruntującej ma na celu zmniejszenie i wyrównane chłonności podłoża, a tym samympoprawienie przyczepności i parametrów wytrzymałościowych nakładanej gładzi. Naprawidłowo zagruntowanym podłożu gładź będzie wiązała i wysychała w każdymmiejscu równomiernie.

Po wyschnięciu emulsjigruntującej możemy przystąpić do dalszych prac.

Wyrównaniepowierzchni

Powierzchnia,na którą będzie nakładana gładź musi być przede wszystkim równa aby nie zachodziłapotrzeba zbytniego pogrubiania warstwy szpachlówki. Gładzie gipsowe toprodukty, które standardowo nakłada się w grubości warstwy maksymalnie do około5 mm, tak więc jeżeli w podłożu występują jakieś większe nierówności należy jewcześniej uzupełnić zaprawą o odpowiednich parametrach. Odpowiednim do tegoproduktem jest Gipsszpachlowy. CEKOL GS-100, który rekomendowany jest do uzupełniania większychubytków, pęknięć i nierówności. Ma wyższe parametry wytrzymałościowe, niż gładźdlatego może być stosowany w grubszych warstwach lub jako wstępna warstwapodkładowa przed zastosowaniem gładzi

Bezpyłoweszpachlowanie

Do wyrównania powierzchni ściani sufitów, można również zastosować Gips Szpachlowy EXTRA CEKOL GS-150. To uniwersalnyprodukt łączący w sobie właściwości gipsu szpachlowego i gładzi gipsowej. Jegoniewątpliwą zaletą jest możliwość uzyskania gładkiej powierzchni bezkonieczności szlifowania. Efekt ten uzyskuje się poprzez zacieranie iwygładzanie na mokro. Produkt można również szlifować po wyschnięciu, wtradycyjny sposób. Cekol GS-150 jest produktem bardzo plastycznym i łatwym wobróbce, dzięki czemu praca jest przyjemniejsza. Gips Szpachlowy Extra możnanakładać ręcznie, bądź przy użyciu urządzeń natryskowych. Dlatego jestdoskonałym produktem zarówno dla fachowców wykonujących drobne prace, jak iwyspecjalizowanych firm wykonawczych.

Na mokro, można również nałożyćostatnią warstwę na ścianę, przy zastosowaniu Bezpyłowej Gładzi SzpachlowejCEKOL GS-250. Dzięki zastosowaniu w produkcie specjalnych wypełniaczy orazśrodków modyfikujących opóźniających wiązanie, zacieranie gładzi na mokro, coznacznie redukuje ilość pyłu podczas prowadzonych prac.

Idealniegładka powierzchnia

Stosując Białą gładź szpachlowąCEKOL C-45 uzyskujemy idealnie gładką, białych i równych powierzchni. CEKOLC-45 to produkt na bazie najwyższej klasy, naturalnego, białego gipsu orazbiałych wypełniaczy i środków modyfikujących, dzięki czemu ma doskonałąprzyczepność do podłoża i może być stosowana w jednorazowej warstwie, aż do 10mm. Biała barwa produktu pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskaniapożądanego efektu barwnego. Gładź nie żółknie pod wpływem światła i jestproduktem nietoksycznym.

Do wygładzenia ścian, możnarównież zastosować Gładź szpachlową CEKOL GS-200, gdyż jest to produktumożliwiający wykonanie gładkich powierzchni, charakteryzuje się optymalnymiparametrami wytrzymałościowymi i jest łatwy w obróbce.

Dekoracjaścian

Dzięki temu, że CEKOL C-45można stosować w warstwie do 10 mm, produkt ten doskonale sprawdzają się takżew przypadku wykonywania różnych struktur ściennych. Wykończenie ściany wniestandardowy sposób ma wielu zwolenników. Efektownie wykonana faktura cieszynasze oko zdobiąc nasz dom czy mieszkanie. W zależności od tego, jaką strukturęchcemy uzyskać taką nakładamy grubość, przy większej grubości faktura będziebardziej „głęboka”.

 Masę nakładamy na powierzchnię na gładko, a następnie zapomocą różnych narzędzi (wałek malarski, gąbka, paca itp.) nadajemy jejpożądany kształt. Gładź nakładamy małymi partiami, aby zdążyć nadać jejpożądany kształt zanim zacznie ona wstępnie wiązać. Po wykonaniu faktury,pozostawiamy masę do wyschnięcia i związania, a następnie przystępujemy do malowania.

Finiszoweszpachlowanie

Oprócz gładzi gipsowych czycementowych są również masy szpachlowe, w których spoiwem są dyspersjepolimerowe. Masy takie występują w postaci gotowej do użycia jak. CEKOL A-45finisz Gotowa do użycia biała masaszpachlowa lub CEKOL B-45 finisz Gotowamasa szpachlowa oraz w postaci sypkiej mieszanki do wymieszania z wodąCEKOL C-45 finisz Biała gładź szpachlowado cienkich warstw.

Metoda pracy z takimi gładziaminimi jest podobna jak z produktami gipsowymi, z tą różnicą, stosuje się je do końcowej, „finiszowej”, dekoracjipowierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Nie stosuje się ich w grubszychwarstwach, rekomendowana, maksymalna grubość warstwy w przypadku mas takich masto od 1 to 3 mm. Tak więc są to masy do ostatecznego, cienkowarstwowegowygładzenia powierzchni. Produkty te doskonale sprawdzają się zarówno wręcznej, jak i mechanicznej aplikacji.

Maszynowewykonywanie gładzi jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym na polskichbudowach. Obok specjalnych agregatów do narzucania materiałówcienkowarstwowych, coraz częściej na budowach i inwestycjach pojawiają siętakże specjalne urządzenia do dalszej obróbki gładzi – szlifowania iwygładzania. Dobór odpowiednich urządzeń w połączeniu z nowoczesnymi produktamichemii budowlanej stanowi dla inwestora korzystną, zarówno pod względemczasowym jak i w dłuższej perspektywie także finansowym, alternatywęwykonywania prac wykończeniowych.

Suchazabudowa

Wewnątrzbudynków, ściany mogą również być wykonane w technologii suchej zabudowy. Takieprzygotowanie ściany pod malowanie polega na przytwierdzeniu do muru za pomocąspecjalnego kleju CEKOL GS-20 lub z użyciem metalowych profili, płytkartonowo-gipsowych. Następnie miejsca łączenia płyt należy odpowiednio zaspoinować.Służą do tego specjalne masy, takie jak np. CEKOL C-40, a powierzchnię całychpłyt należy wycekolować za pomocą białej masy szpachlowej CEKOL C-45. Takprzygotowana powierzchnia po wyschnięciu nadaje się bezpośrednio do malowania.

 Wykończenie, wygładzenie ścianyza pomocą za gładzi, szpachlówek czy mas szpachlowych nie ogranicza wymianypary wodnej i gazów z otoczeniem – „ściany oddychają”, odznaczają siętrwałością, są równe i gładkie.