Tematy miesiąca

Suche tynki i równe ściany

Istnieje wiele możliwości wykończenia wewnętrznych ścian budynku. Najchętniej stosowane są tynki, a wśród nich coraz częściej tynki gipsowe. Kiedy jednak chcemy wyremontować stare mieszkanie lub dom, w którym budowniczy nie wiedzieli, co oznacza zachować pion, poziom czy kąty ścian, i jednocześnie zależy nam na skróceniu czasu remontu, warto skorzystać z technologii suchych tynków.

knauf2.jpg

Istnieje wiele możliwości wykończeniawewnętrznych ścian budynku. Najchętniej stosowane są tynki, a wśródnich coraz częściej tynki gipsowe. Kiedy jednak chcemy wyremontowaćstare mieszkanie lub dom, w którym budowniczy nie wiedzieli, cooznacza zachowaćpion, poziom czy kąty ścian, i jednocześniezależy nam na skróceniu czasu remontu, warto skorzystać ztechnologii suchych tynków.

Suche tynki, to w skrócie płytygipsowo-kartonowe przyklejane do ściany murowanej. Suche, ponieważw tej technologii nie używa się wody. Nie trzeba czekać miesiąc, ażwyschną tynki, żeby kontynuować prace wykończeniowe. Czas niezbędnydo realizacji całości ogranicza się do kilku dni. Technologiawykonania suchych tynków jest bardzo prosta i obejmuje następująceetapy:

Przygotowanie podłoża

Układanie suchych tynków zaczynamy odprzygotowania podłoża. Ścianę oczyszczamy z luźnych tynków,odkurzamy i gruntujemy. Podłoże wyjątkowo chłonne środkiemgruntującym Knauf Grundiermittel, natomiast podłoże szczelne, np.prefabrykaty betonowe środkiem gruntującym Knauf Betokontakt.

Przygotowanie kleju

Płyty przyklejamy rozrobiona zaprawą klejowąPerlfix. Zawartość worka wsypujemy z odpowiednią ilością czystejwody. Następnie mieszamy elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym, ażdo uzyskania jednolitej masy.

Nakładanie kleju

Placki kleju gipsowego nanosimy na ścianę conajmniej w trzech rzędach na szerokości płyty i co 30 cm w pionie.W katach pomieszczeń, w pobliżu otworów okiennych i drzwiowych, wmiejscach, w których zawieszone zostaną ciężkie przedmioty, np.wsporniki pod umywalki klej nanosimy ciągłym pasem. Jeśli planujemyułożenie glazury, płyty przyklejamy na całej powierzchni.

Przyklejanie płyt

Zanim przystąpimy do przyklejenia pierwszejpłyty wyznaczamy miejsce przyklejenia, zwracając uwagę nauchwycenie pionu, używając długiej poziomnicy. Wszystkie płytyprzycinamy na wymiar krótszy o około 15 mm niż wysokośćpomieszczenia, dzięki czemu uzyskamy ok. 1 cm szczelinę dolną.Szczelina górna powinna mieć około 5 mm. Obie szczeliny ułatwiącyrkulację powietrza oraz prawidłowe schnięcie zaprawy pod płytą.Kolejne płyty dostawiamy na styk do poprzedniej i wyrównujemy zapomocą łaty i młotka gumowego, aby uzyskać jedną płaszczyznę.

Spoinowanie płyt

Do spoinowania płyt przystępujemy dopiero powyschnięciu kleju gipsowego, a to dlatego, aby uniknąć powstawaniarys na spoinach. Połączenia cięte płyt odpylamy, gruntujemyśrodkiem gruntującym Tiefengrund, a następnie szpachlujemy masąszpachlową Fugenfüller. Rozrobioną ręcznie masę szpachlowąnakładamy na połączenia płyt, a następnie wtapiamy w nią taśmęzbrojącą z włókna szklanego lub taśmę papierową. Następniewyrównujemy połączenia szlifując nadmiar masy szpachlowej.

Wykańczanie powierzchni suchych tynków

Po wyschnięciu miejsc szpachlowanychpowierzchnie ścian możemy malować, układać tapetę lub glazurę.

Uwaga końcowa

Należy pamiętać, że suchych tynków niewykonujemy na sufitach. Do ich wykończenia najlepiej zastosowaćsufity podwieszane.

Więcej informacji na temat technologii wykonaniasuchych tynków oraz sufitów podwieszanych znajdą Państwo nawww.knauf.pl.

Maria Szcześniak
Knauf Sp. z o.o.

Dane teleadresowe: Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022 36 95 100, fax 022 36 95102, www.knauf.pl,www.blogknauf.pl