Tematy miesiąca

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, to najczęściej poziome konstrukcje samonośne, składające się z rusztu stalowego, zamocowane do rodzimego podłoża, przy pomocy odpowiednich łączników i obłożone płytami gipsowo-kartonowymi.

vl1y8847.jpg

Sufity podwieszane z okładzinami z płytgipsowo-kartonowych to najczęściej poziome konstrukcje samonośneskładające się z rusztu stalowego zamocowane do rodzimego podłożaprzy pomocy odpowiednich łączników i obłożone płytamigipsowo-kartonowymi.

Konstrukcja rusztu oraz jego mocowanie dostropu, musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płytgipsowo-kartonowych. W zależności od funkcji oraz wymogówstawianych na konkretnym obiekcie, stosowane są różne rodzajesufitów podwieszanych.

W budownictwie mieszkalnym, jak domyjednorodzinne, czy mieszkania w bloku, montowane są najczęściejsufity podwieszane o małych wymiarach lub okładziny sufitowe. Są tosufity dekoracyjne, mające najczęściej  zadanie ukrycia oświetleniawpuszczanego w sufit lub sufity z elementami dekoracyjnymi.

Przy montażu sufitów podwieszanych wpomieszczeniach suchych takich jak: pokoje mieszkalne, korytarze,sypialnie, stosuje się najczęściej płyty gipsowo-kartonowe zwykłe wwymiarze 1200x2000x12,5 mm. Do pomieszczeń o podwyższonejwilgotności jak: kuchnie, łazienki, pralnie,itp. powinno stosowaćsię płyty gipsowo-kartonowe impregnowane. Gipsowy rdzeń płytyzaimpregnowany jest woskiem lub silikonem i nie dopuszcza dozawilgocenia płyty g-k.
W zależności od rodzaju stropu stosuje się odpowiednie kotwy lubdyble rozprężne. W przypadku mocowania rusztu sufitu do konstrukcjidrewnianych mocujemy je za pomocą wkrętów do drewna.
W przestrzeni miedzy sufitowej możemy ukryć przewody elektryczne,wentylacyjne lub klimatyzacyjne. W tym przypadku zależy nam na tym,aby odległość pomiędzy płytą g-k a stropem byłą stosunkowo mała.Wykonujemy wówczas tzw. okładzinę sufitową na profilach CD ielementach mocujących ES. Za pomocą elementów ES możemy opuścićmaksymalnie nasz sufit na wysokość ok. 120mm. Powstała w ten sposóbprzestrzeń pozwoli nam na ukrycie wymienionych wyżejinstalacji.

Prace przy montażu sufitu podwieszanegorozpoczynamy od wytrasowania powierzchni ścian, do którychzakotwiony będzie profil przyścienny.

Przy trasowaniu powierzchni stropu zaznaczamylinie dzielące strop na dwie połowy. Następnie wytyczamy równoległedo pierwszej linie w rozstawie co 100 cm. Wspomniany rozstaw ustalaodległość między profilami górnymi. Na tak wytrasowanych liniachzaznaczamy punkty w rozstawie co 100 cm, pamiętając o tym, abypierwszy punkt na linii był w odległości maks. 40 cm od ściany.

Następnie wzdłuż wytyczonych linii mocujemywieszaki obrotowe z prętami. Po zakotwieniu prętów w stropieodginamy wieszak pod kątem prostym. Odległość między wieszakamiprzy pojedynczym opłytowaniu wynosi 100 cm. Przy podwójnymopłytowaniu należy zastosować rozstaw 75 cm.

Po zamocowaniu profili poziomujemy ruszt zapomocą poziomicy. Wysokość podwieszenia regulujemy za pomocąsprężynki wieszaka.

Przy rozstawie 40 cm pomiędzy profilami płytęprzykręcamy krawędzią wzdłużną, pokrytą kartonem, w kierunkuprostopadłym do rusztu. Przy montażu płyty do rusztu sufitowegonależy pamiętać o pozostawieniu szczeliny ok. 5 mm pomiędzykrawędziami płyty i ścianą. Rozstawy pomiędzy blachowkrętamiwynoszą 20 cm. Wszystkie krótsze krawędzie płyty o dł. 120 cmpowinny łączyć się na profilu CD. Płytę przykręcamy tylko doprofili CD. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem stykówpoprzecznych o min. 40 cm.
Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu sufitowego możemyprzystąpić do wykonywania spoin pomiędzy płytami. Po zaspoinowaniupołączeń pomiędzy płytami gipsowymi powierzchnia sufitu jestprzygotowana do ostatecznego wykończenia: malowania, tapetowania,nakładania tynków dekoracyjnych itp.

Często zależy nam na znacznym obniżeniupłaszczyzny sufitu podwieszanego od istniejącego stropu. Związanemoże to być z obniżeniem wysokości pomieszczeń i zaoszczędzeniu nakosztach ogrzewania lub w celu ukrycia instalacji wymagającejwiększej przestrzeni. Zwiększenie wysokości podwieszenia związanemoże też być z uzyskaniem ciekawych efektów dekoracyjnych np. sufitpodwieszany montowany w kilku różnych płaszczyznach. W domachjednorodzinnych, gdzie powierzchnie sufitów są stosunkowo małe,stosuje się najczęściej jeden z dwóch rodzajów rusztów: rusztjednopoziomowy pojedynczy lub ruszt dwupoziomowy krzyżowy. Pierwszyz rodzajów rusztów stosuje się wtedy gdy każdy z wymiarówpomieszczenia nie przekracza 4m. Ruszt dwupoziomowy krzyżowypowinniśmy stosować wtedy gdy pomieszczenia ma wymiary większe niż4x4m. Ruszt taki zapewnia dużą sztywność konstrukcji, możliwośćpodwieszania dodatkowych obciążeń na suficie schowania oświetleniaukrytego czy położenie materiału izolacyjnego na powierzchnisufitu. Rozstawy pomiędzy profilami warstwy górnej wynoszą maks.1000 mm a profile warstwy dolnej w zależności od kierunkumontowania płyty 400 lub 500mm. Rozstaw wieszaków wynosi 1000 x1000 mm. W tego typu ruszcie stosujemy wieszaki obrotowe zesprężyna oraz pręty mocujące. W zależności od wysokościpodwieszenia montujemy pręty mocujące o różnej długości 250, 500,1000 lub 1500 mm. W przypadku, kiedy chcemy opuścić sufitpodwieszany na większą wysokość stosujemy sprężynkę dwuhakową dołączenia dwóch prętów mocujących.

W pomieszczeniach mieszkalnych montujemy równieżsufity o pewnych wymogach akustycznych. Mogą to być sufitydźwiękochłonne lub dźwiękoizolacyjne.
Sufity dźwiękochłonne stosowane są w pomieszczeniach w celuzwiększenia pochłaniania dźwięku. Konstrukcja rusztu, zawiesia sątakie same jak w przypadku sufitów standardowych a różnica polegana zastosowaniu płyt perforowanych. Płyty te w zależności odrodzaju perforacji, wysokości podwieszenia oraz zastosowanegomateriału izolacyjnego posiadają różny współczynnik pochłanianiadźwięku. Tego typu sufity stosowane są w pomieszczeniach kinadomowego, studiach nagrań itp.
Sufity dźwiękoizolacyjne stosuje się w pomieszczeniach, które mająbyć odizolowane od dźwięków dochodzących z zewnątrz. Są to sufitypodwieszane z płyt g-k o zwiększonej masie np. płyty ogniochronne ogrubościach 12,5 lub 15mm. Podwieszone do standardowego rusztustalowego dwupoziomowego. Im większa masa płyt tym większaizolacyjność akustyczna sufitu. W celu poprawienia tłumienia drgańna suficie a tym samym polepszenie jego izolacyjności akustycznejstosuje się specjalne zawiesia z elementem tłumiącym np.phonistar.

Przy sufitach dekoracyjnych krzywoliniowychwykorzystuje się te same elementy nośne co przy sufitachtradycyjnych. Do poszycia rusztu sufitów krzywoliniowychwykorzystywana jest płyta Nida Gięta o grubości 6,25mm. Płytę temożna wygiąć na mokro do promienia ok. 30cm. W tym celu opieramypłytę o ścianę i moczymy wałkiem z wodą lub pędzlem. Płyta podwłasnym ciężarem zacznie się uginać do odpowiedniego promienia. Powymaganym wygięciu się płyty blokujemy ją i zostawiamy dowyschnięcia. Po wyschnięciu płytę przykręcamy do profili. Sposóbspoinowania płyt giętych 6,25mm jest taki sam jak płytstandardowych.

W przypadku kiedy sufit podwieszany musispełniać wymagania ogniowe powinno stosować się płyty ogniochronnetypu F lub DF. W ofercie Lafarge Gips płyty te noszą nazwę NidaOgień lub Nida ogień Plus. W zależności od wymogów ogniochronnychstawianym tym sufitom można je konstruować w klasach odpornościogniowej od EI30 do EI120. Dokładne wytyczne dotyczące montażuokreślone są w klasyfikacji ogniowej wydanej przez InstytutTechniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych w Warszawie.