Tematy miesiąca

System 20 cm PLUS

System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym, proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje optymalizację parametrów wznoszonych ścian i pozwala projektować budynki energooszczędne, a nawet pasywne.

bloczkizpoziomica.jpg

To także rozwiązanie ekonomiczne, bo budynkiwzniesione w Systemie 20 cm PLUS charakteryzują się wysokąenergooszczędnością i niskimi kosztami użytkowania.

Naturalne składniki, z których powstają bloczkii ich właściwości ograniczające rozwój bakterii, grzybów czypleśni, powodują, że ściany domów w Systemie 20 cm PLUS zawszepozostają przyjazne dla zdrowia jego domowników.

Niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa ikomfortu użytkowania budynku w Systemie 20 cm PLUS ma takżedoskonała odporność ogniowa bloków SILKA oraz bloczków YTONG iYTONG MULTIPOR.

Mniejsze nakłady czasu i pracy podczaswznoszenia budynku oraz mniejsze wydatki na użytkowanie domu sąargumentami przeważającymi na korzyść murowania w Systemie 20 cmPLUS.

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniemasortymentu Xella

Najważniejszym parametrem, na który zwracająuwagę inwestorzy przy wyborze materiałów do wznoszenia ścianzewnętrznych, jest możliwy do uzyskania współczynnik przenikalnościcieplnej ściany U. Współczynnik U to bardzo ważny parametr przegródbudowlanych, na jego podstawie można obliczyć straty cieplne dladanej ściany. Im niższa wartość współczynnika tym mniejsze sąstraty ciepła w budynku.
Wartość współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, zktórego ściany są wykonane, ale także od funkcji, jakie taprzegroda ma spełniać. Inne wartości powinny posiadać ścianyzewnętrzne, a inne wewnętrzne.

Izolacyjność termiczna ścian w dużym stopniuwpływa na komfort użytkowania budynku oraz koszty jego utrzymania.Z tego powodu od 2009 roku zaostrzono wymagania dla obu rodzajówścian: jednowarstwowych i wielowarstwowych U ≤ 0,30 [W/m2 ▪K].

Współczynnik przenikalności cieplnej Uuwzględnia parametry izolacyjne wszystkich materiałów, użytych dowznoszenia ściany: materiału izolacyjnego i nośnego ściany, aletakże zaprawy murarskiej (w tym jej grubość) i materiałówmocujących izolację do powierzchni ściany (kleju, kołków,etc.).

System 20 cm PLUS pozwala na optymalizację tegozagadnienia. Ściany zewnętrzne wymurowane z bloczków YTONG i YTONGMUTIPOR wykonane są z tego samego materiału - betonu komórkowego.Łączą, zatem w sobie cechy ściany jedno- i dwuwarstwowej. Wykazująone doskonałą współpracę materiałów, nie występują w nich mostkitermiczne, czyli miejsca, przez które w sposób niekontrolowanyucieka ciepło. Jednocześnie umożliwiają osiągnięcie bardzo dobrychparametrów termoizolacyjnych oraz mają dobre własności akumulacyjneciepła.

Ostatnia z wymienionych cech proponowanegorozwiązania powoduje, że użytkowanie domu w Systemie 20 cm PLUSjest bardzo komfortowe. Zimą ciepło zostaje zatrzymane wpomieszczeniu, a zimno nie przenika do pomieszczeń. Latem natomiastciepło pozostaje na zewnątrz, a wewnątrz pomieszczenia utrzymujesię przyjemny chłód.
Warstwa zewnętrzna - YTONG MULTIPOR - wspomaga akumulację ciepła wbloczkach YTONG - zapobiega oddawaniu zakumulowanego ciepła nazewnątrz budynku. To z kolei dodatkowo poprawia warunki użytkowaniadomu oraz przyczynia się do oszczędności energii niezbędnej do jegoogrzania.

Wiele z proponowanych rozwiązań w Systemie 20 cmPLUS spełnia wymogi nie tylko normowe, ale także stawiane domomenergooszczędnym i pasywnym.
Na przykład, jeśli użyjesz do wznoszenia ściany dwuwarstwowejbloczek YTONG PP 2/0,4 o gr. 40 cm i bloczek YTONG MULTIPOR o gr.20 cm to taka ściana będzie miała współczynnik izolacyjnościcieplnej na poziomie U = 0,12 [W/m2▪K], czyli o wartościspełniającej najostrzejsze wymogi dla budownictwa pasywnego.

To nie jest jedyne tak korzystne rozwiązanieoferowane przez System 20 cm PLUS. Pomyśl, jak duże korzyści dlaciebie przynoszą takie rozwiązania w perspektywie zaostrzającychsię przepisów prawa budowlanego, wprowadzenia Unijnej DyrektywyEPBD oraz rozwijającego się trendu energooszczędności. System 20 cmPLUS daje ci możliwość wyboru, pomiędzy ścianami spełniającymiwymagania normowe, wymagania dla budynków energooszczędnych (U ≤0,20), a nawet dla budynków pasywnych.

Wszystkie możliwe do osiągnięcia wartości współczynnika Uzostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tab.1. Współczynniki przewodności cieplnej U [W/(m2•K)] ścian zwykorzystaniem asortymentu Xella w porównaniu z obecnymiwymaganiami normowymi.

Dostępny asortyment YTONG MULTIPOR

W asortymencie YTONG MULTIPOR dostępne sąbloczki w różnych grubościach. Wybór odpowiedniej grubości zależyod parametrów technicznych ścian, jakie chcesz uzyskać w swoimdomu. Im cieplejsza ma być ściana, tym większą grubość bloczkaYTONG MULTIPOR musisz wybrać. Jeżeli nie masz pewności, co dosłuszności swojej decyzji, zapytaj o radę architekta.

Najpopularniejszym zastosowaniem bloczków YTONGMULTIPOR jest ich murowanie, jako drugą warstwę ściany w domachjednorodzinnych. YTONG MULTIPOR ma jednak dużo więcej zastosowań.Zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami, jakie dają Ci bloczkiYTONG MULTIPOR.

Różne zastosowania bloczków YTONG MULTIPOR

1. Jednorodne materiałowo, dwuwarstwoweściany zewnętrzne
Ściana w Systemie 20 cm PLUS, czyli połączenie ściany zewnętrznej zYTONGa lub SILKI z bloczkiem YTONG MULTIPOR jako drugą warstwąwznoszonego muru, przekonuje do stosowania przez masywną, stabilnąkonstrukcję, całkowitą niepalność materiałów, doskonałe parametrycieplne i dyfuzję pary wodnej.

2. Renowacje
Bloczki YTONG MULTIPOR stosuje się podczas remontu domówjednorodzinnych, kamienic, a także podczas renowacji budynkówzabytkowych o skomplikowanej fasadzie lub podczas adaptacjibudynków przemysłowych na cele mieszkaniowe, czyli wszędzie tam,gdzie jedyną możliwością poprawienia parametrów cieplnych budynkujest zastosowanie bloczków od wewnątrz.
YTONG MULTIPOR może być wykorzystywany na ścianach murowanych wewszystkich technologiach budowlanych bez konieczności stosowaniafolii paroizolacyjnej.

3. Stropy w połączeniu z płytami dachowymiYTONG
Stosowanie całkowicie niepalnych bloczków YTONGMULTIPOR daje gwarancję bezpieczeństwa w piwnicach, garażachnaziemnych i podziemnych.

4. Dachy płaskie, balkony, tarasy, dachyzielone, stropy garażowe budynków hotelowych
Bloczki YTONG MULTIPOR jako uzupełnienie obciążonych i nieobciążonych konstrukcji z betonu lub płyt żelbetowych. Szczególnienadają się do konstrukcji dachowych o wysokich wymaganiachognioodporności i wytrzymałości na ściskanie. Można je takżestosować do dachów o lekkiej konstrukcji z pokryciem z blachytrapezowej lub konstrukcji drewnianych.

5. Dachy strome w połączeniu z płytamidachowymi YTONG
Bloczki YTONG MULTIPOR mogą być wykorzystywane jako uzupełnieniemasywnych konstrukcji z betonu komórkowego albo płyt żelbetowych, atakże dachów o lekkiej konstrukcji z pokryciem z blachy trapezowejlub konstrukcji drewnianych.

www.xella.pl
Infolinia: 0 801 122 224