Tematy miesiąca

System ISOVER VARIO

Opatentowany system, który czuwa nad naszym komfortem i bezpieczeństwem: szczelny zimą, oddychający latem.Najważniejszym elementem systemu jest aktywnie oddychająca, wytrzymała na rozerwanie inteligentna paroizolacjąISOVER VARIO KM DuplexKoncepcją inteligentnej paro­izolacji jest hamowanie prze­nikania wilgoci do warstw dachu w okresie zimowym, a latem reaguje odwrotnie: pozwala ujść z konstrukcji wilgoci, która wskutek od­działywania ciepła prze­dostaje się swobodnie do atmosfery.Dzięki temu zagwarantowane jest wysu­szenie wilgotnych konstrukcji oraz materiału izolacyjnego, co zwiększa żywotność tych materiałów.Wraz z ISOVER VARIO KM Duplex, hermetyczną i chroniącą przed wilgocią inteli­gentną paroizolacją, SAINT-GOBAIN ISOVERPOLSKA oferuje kompletny system, składa­jący się z inteligentnej paroizolacji i dobra­nych odpowiednio wyrobów klejących i uszczelniających, które zabezpieczają dachy w sposób pełny i profesjonalny, oraz z wełny mineralnej szklanej - Super-Maty.Posiada ona najniższy na rynku współ­czynnik przewodzenia ciepła, dzięki czemu stosując ją, można uzyskać maksymalne oszczę­dności w kosztach ogrze­wania.

isover-vario.jpg

Działanie inteligentnej paraizolacji

VARIO KM Duplex

Technika która dopasowuje się i reaguje w zależności od warunkówklimatycznych - tylko od ISOVER

Pakiet ISOVERVARIO

Hermetyczność i pewne zabezpieczenie przed wilgocią, to głównazaleta inteligentnej paroizolacji VARIO.

YARIO jest produktem, który natychmiast reaguje nazmieniające się warunki klima­tyczne.

VARIO zwiększa komfort mieszkania, pod­czas gdy elementykonstrukcyjne pozostają w sposób pewny zabezpieczone przed wilgocią- obojętnie czy są to dachy, czy ściany zewnętrzne w drewnianejkonstrukcji szkiele­towej - Vario zapewnia 100 % ochronę. Dlaułatwienia prac montażowych, System Vario został wyposażonyw produkty ułatwiające te prace: VARIO DS - specjalny klejoraz Vario KB1 i Vario Multitape -bardzo wytrzymałetaśmy.

ISOVER VARIO KM Duplex

jest to unikatowa inteligentna paroizolacja ze specjalnąwłókniną ochronną zwiększającą jej wytrzymałość i ułatwiającąukładanie.

ISOVER VARIO KM Duplex

 • Wstrzymuje wnikanie wilgoci do kon­strukcji dachu iścian, dzięki funkcji ha­mowania przepływu pary wodnej
 • Wysusza wilgotne konstrukcje oraz ma­teriały izolacyjne,co zapobiega ich uszko­dzeniom, dzięki zmiennemu parametrowi sd od0,3 do 5 m
 • Zapewnia zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń ikomfort mieszkania
 • Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzy­małością narozerwanie
 • Posiada praktyczne oznakowanie w pos­taci nadrukowanej kartki owymiarach 10cmx10cm ułatwiające przycinanie
 • Praktyczne oznakowanie linii styk /nakładka przyśpieszazaklejanie

Super-Mata to produkt do izolacji termicznej, montowanypomiędzy krokwiami lub inną konstrukcją wsporczą (np. wbudownictwie szkieletowym). Dzięki swoim właści­wościom izolacyjnym(XD=0,033 W/mK) i mechanicznym, jest to naj­lepszy produkt doizolacji termicznej z wełny mineralnej szklanej, dostępny napolskim rynku.

Właściwości materiału:

 • Jest wykonana w najnowocześniejszej technologii produkcjiwłókna szklanego - THERMISTAR®, włókno jest elastyczne, produktpoddaje się kompresji a zarazem posiada doskonałe właściwościmechniczne i izolacyjne
 • Najlepsza na rynku izolacyjność cieplna (XD=0,033W/mK)
 • Łatwa w montażu, bez sznurkowania utrzymuje się pomiędzykrokwiami -co w znaczący sposób przyspiesza wykonywane praceizolacyjne
 • Jest niepalna, najwyższa klasa reakcji na ogień A1 - cododatkowo wpływana bezpieczeństwo użytkowania budynku
 • Idealnie oddychająca (MU1). Paroprzepuszczalnośćzapewnia doskonałymikroklimat wewnątrz pomieszczeń i zdrowiemieszkańców