Tematy miesiąca

System jakości BTQS od Bolix

Branża budowlana wymaga stałej troski o jak najlepszą jakość dostępnych na rynku materiałów. Służą temu m.in. wielotorowe działania, wspierające rozwój technologii produkcji.Nowy program Bolix Technology and Quality System, to przykład przedsięwzięcia, które ma zapewnić pełną kontrolę jakości wprowadzanych na rynek towarów. Inicjatywa żywieckiego producenta materiałów budowlanych polega na zintegrowaniu działań, związanych m.in. z wytwarzaniem, dystrybucją oraz monitoringiem poszczególnych procesów.

btqs_czerwony.jpg

Branżabudowlana wymaga stałej troski o jak najlepszą jakość dostępnych na rynkumateriałów. Służą temu m.in. wielotorowe działania, wspierające rozwójtechnologii produkcji. Nowy program Bolix Technologyand Quality System to przykład przedsięwzięcia, które ma zapewnić pełnąkontrolę jakości wprowadzanych na rynek towarów. Inicjatywa żywieckiegoproducenta materiałów budowlanych polega na zintegrowaniu działań, związanychm.in. z wytwarzaniem, dystrybucją oraz monitoringiem poszczególnych procesów.

- Nadzór naszych laboratorióworaz bieżąca kontrola dedykowanego do tego Działu Jakości, to standardowe etapyprzy wdrażaniu technologii w budownictwie – podkreśla TomaszGraboń z firmy Bolix – Nowy system BTQS rozszerza je o kolejne elementy,mające zapewniać niezmienną, wysoką jakość. Niezwykle istotne i pomocne sąprzy tym, organizowane cyklicznie badania niezależnych instytucji naukowych,które służą rzetelnej weryfikacji wszystkich parametrów danego produktu.Powszechnie wykorzystywany dziś gwarant jakości stanowią ponadto rekomendacjetechniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Do kolejnych obowiązkówproducenta należy natomiast udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom(klientom bezpośrednim, sprzedawcom materiałów czy wykonawcom prac budowlanych)profesjonalnego doradztwa. W ramach zintegrowanych działań BTQS, firma Bolixoferuje stałe wsparcie działu technicznego, a także szeroką dostępność produktów,dzięki rozbudowanej sieci ponad 500 dystrybutorów na terenie całego kraju.Dzięki programowi BTQS finalny odbiorca produktów Bolix może być pewiennajwyższej jakości oferowanych produktów, na każdym etapie ich wytworzenia idystrybucji.

System BTQS to:

- ciągły nadzór laboratoriówBOLIX

- rekomendacje ITB

- cykliczne badanianiezależnych instytucji naukowych

- bieżąca kontrola dedykowanegodo tego Działu Jakości

- profesjonalne doradztwotechniczne

- ponad 20 lat doświadczeń

Komora starzeniowa

Krzyżowy Węzeł Mocujący BOLIX KWM

Inwestycja Bolix

Budynek referencyjny