Tematy miesiąca

System KABE THERM WM – „oddychające” ocieplenie chroniące przed hałasem

Korzyści wynikające z stosowania systemów ociepleń, w dzisiejszych czasach są niepodważalne, niezależnie czy ocieplamy budynki nowo wznoszone czy też, już istniejące. Zewnętrzne systemy ociepleń obniżają wydatki na ogrzewanie, poprawiają akumulację cieplną, zmniejszają wymagania dotyczące mocy urządzeń grzewczych oraz powstrzymują proces przemarzania ścian zewnętrznych. Nie można także zapominać o podniesieniu komfortu termicznego, ochronie przed hałasem, jak również nowocześniejszym wyglądzie ocieplonego domu.

wm.jpg

Korzyści wynikające z stosowania systemówociepleń, w dzisiejszych czasach są niepodważalne, niezależnie czyocieplamy budynki nowo wznoszone czy też, już istniejące.Zewnętrzne systemy ociepleń obniżają wydatki na ogrzewanie,poprawiają akumulację cieplną, zmniejszają wymagania dotyczące mocyurządzeń grzewczych oraz powstrzymują proces przemarzania ścianzewnętrznych. Nie można także zapominać o podniesieniu komfortutermicznego, ochronie przed hałasem, jak również nowocześniejszymwyglądzie ocieplonego domu. Poniżej przedstawiamy prezentacjęwyjątkowego systemu opartego na niepalnej wełnie mineralnej iwykończonego polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T. Terazdodatkowym atutem zastosowania systemów ociepleń KABE THERM jestmożliwość uzyskania wydłużonej 5-letniej gwarancji na system ikolor tynku wg palety Farby KABE.

KABE THERM WM - System ocieplania budynków oparty na wełniemineralnej, z zewnętrzną polikrzemianową wyprawą tynkarską

Opis sytemu:

Wyjątkowy system ociepleń KABE THERM WM,oparty na niepalnej wełnie mineralnej i wykończony niskoalkaliczną,polikrzemianową wyprawą tynkarską. Do jego wykonania można stosowaćzarówno płyty z fasadowej (o zaburzonym układzie włókien) jak ilamelowej (o ukierunkowanym układzie włókien) wełny mineralnej.Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność, która umożliwiają swobodne"oddychanie" ścian. Warstwą zewnętrzną systemu jest nowoczesny,cienkowarstwowy tynk polikrzemianowy NOVALIT T. Produkt tenwyróżnia się zoptymalizowanymi właściwościami aplikacyjnymi,zwiększoną odpornością na niekorzystne oddziaływanie warunkówatmosferycznych i proces zabrudzania. Przez długi okres zabezpieczaelewacje przed porostem glonów i grzybów. Tynk NOVALIT T jestdostępny w szerokiej palecie kolorów, faktur i grubości ziarna,dzięki czemu pozwala na swobodne kształtowanie wizerunkuarchitektonicznego budynku.

Zastosowanie:

System ociepleń KABE THERM WM znajdujezastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających zwiększonejochrony przeciw pożarowej. Stosowany jest w budownictwiemieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), użyteczności publicznej iprzemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących jak i nowowznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed01.04.1995 do wysokości 11 kondygnacji włącznie). Dzięki wysokiejparoprzepuszczalności doskonale się sprawdza na budynkach ześcianami wykonanymi z materiałów porowatych (jak np.: betonkomórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Ze względu na bardzodobre właściwości akustyczne nadaje się również do ocieplaniaobiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu. Przyocieplaniu budynków o nieregularnych i zakrzywionych kształtachnajlepiej sprawdza się system z wełną lamelową.

Najważniejsze zalety systemu:

· zwiększona izolacyjność termiczna i akustyczna ścian;

· obniżone koszty ogrzewania budynku;

· przyjazny i zdrowy klimat wnętrza;

· niepalna warstwa termoizolacji;

· wysoka zdolność oddawania wilgoci;

· możliwość stosowania zarówno elewacyjnych lub lamelowych płyt zwełny mineralnej;

· wysoka odporność elewacji na działanie niekorzystnych warunkówatmosferycznych;

· znacznie spowolniony proces zabrudzania tynku;

· obniżona alkaliczność i łatwa technologia wykonaniapolikrzemianowej wyprawy tynkarskiej;

· wysoka ochrona elewacji przed porostem glonów i grzybów;

Charakterystyka techniczna:

Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia(NRO)
Grubość warstwy izolacyjnej: wg projektu technicznego.
Przyczepność:
- do betonu większe/równe 0,3 MPa
- do fasadowej wełny mineralnej większerówne 0,015 MPa
- do lamelowej wełny mineralnej większerówne 0,08 MPa

Przyczepność międzywarstwowa: - do fasadowej wełny mineralnejwiększe/równe 0,015 MPa
- do lamelowej wełny mineralnej większe/równe 0,08 MPa
Wodochłonność (po 24 h): < 1200 g/m2
Odporność nauderzenie: większe/równe 1 J

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej: naturalna biel oraz wybranekolory z wzornika Farby KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru.
Faktury: pełna lub drapana.
Uziarnienie: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.

Dokumenty formalno-prawne:

Aprobata techniczna ITB AT-15-6037/2003

Bliższe szczegóły dostępne są na stronie: www.farbykabe.pl