Tematy miesiąca

System Ociepleń Tytan EOS

Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków zwykorzystaniem Systemu Ociepleń Tytan EOS.

Wielkimi krokami zbliża się zima. Już niedługorozpoczną się mroźne i śnieżne dni, podczas których każdy z naschciałby spędzać popołudnia i wieczory w przytulnym i ciepłym domu.Zima to także sezon grzewczy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę zwysokich cen gazu oraz oleju opałowego, którymi ogrzewamypomieszczenia. Ceny ogrzewania wzrastają i obciążają nasz domowybudżet. Nie wszyscy jednak wiemy, że ciepło naszych domów niewynika tylko z włączonego non stop grzejnika, ale jest powodowane wznacznej mierze dobrą izolacją ścian zewnętrznych, co stanowiochronę zarówno przed mrozem, jak i przenikaniem zimnego powietrzado wnętrza budynku. Teraz, kiedy temperatury są jeszcze dodatnie, apora deszczowa jeszcze nie nadeszła - ocieplmy nasze domy. Niezwlekajmy z tym, ponieważ dzięki temu możemy podnieśćtermoizolacyjność naszego domu, a także zaoszczędzić pieniądze.Inwestycja taka może nam się zwrócić już po 3 latach.

Ocieplaj systemowo
Producenci prześcigają się w coraz to nowszych i lepszychproduktach do ociepleń. Warto zwrócić uwagę na całościowe systemy,dzięki którym oszczędzamy czas oraz mamy gwarancję, że dom zostanieocieplony na najwyższym poziomie. Kompleksowe systemy dociepleńbudynków bazują na dwóch rodzajach warstwy izolacyjnej -styropianie lub na wełnie mineralnej. Styropian jest rozwiązaniemtańszym i wciąż najczęściej wykorzystywanym przy pracachociepleniowych. Natomiast systemy oparte na wełnie mineralnejodznaczają się dobrą paroprzepuszczalnością i są niepalne. Systemyociepleń ze względu na zastosowaną warstwę izolacyjną - styropianlub wełnę mineralną, odznaczają się innymi cechami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborzesystemu.
Przede wszystkim istotną kwestią jest niepalność produktów ikomponentów stosowanych do dociepleń budynków, co zwiększa poziombezpieczeństwa. W następnej kolejności liczy się odporność nawilgoć, grzyby i glony, ponieważ system podatny na ich działanienie będzie spełniał dobrze swoich funkcji termoizolacyjnych. Ważnyjest także ciężar materiałów oraz możliwość łączenia różnych cechsystemu. Najczęściej wybierając system docieplenia, producent zgóry wskazuje, jakie cechy będzie on posiadał, a my sami, nie mającwyboru, kupujemy ten wskazany. Ale czy chcemy, aby ktoś (producent) decydował o cechach naszego domu? Systemy ociepleniowepowinny być komponowane z produktów pochodzących od tego samegoproducenta, gdyż tylko wtedy mamy pewność, że poszczególne warstwybędą ze sobą współpracować, a nam dadzą gwarancję niezmienności ichparametrów przez długi czas. Na rynku jest już dostępny systemkompleksowy, który daje nam możliwość łączenia oraz krzyżowaniaposzczególnych elementów systemu - Tytan Professional EOS.

Czym jest System Ociepleń TytanEOS:
System Ociepleń Tytan Professional EOS jest innowacyjnym produktemfirmy Selena. Wchodzi w niego
pełna linia profesjonalnych produktów do ociepleń ścianzewnętrznych. Sami możemy zadecydować, jakie cechy nadaćociepleniu. Mamy do wyboru trzy systemy: ELASTYCZNY /wytrzymały, ODDYCHAJĄCY / naturalny i SAMOCZYSZCZĄCY/perlisty.
W skład każdego systemu wchodzą:
• zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu izatapiania siatki
• grunt do systemu
• tynk cienkowarstwowy
• farba elewacyjna
W dwóch systemach (Elastycznym/wytrzymałym iSamoczyszczącym/perlistym) materiałem izolacyjnym jest styropian,natomiast wełna mineralna jest elementem systemuOddychającego/naturalnego. W zależności od cech, jakie chce sięuzyskać, w technologii produkcji danego systemu używa siękombinacji specjalistycznych składników o optymalnie dobranychparametrach. Pozwala to osiągnąć przez system przypisane mu cechy,tj. elastyczny i wytrzymały; oddychający i naturalny,samoczyszczący i perlisty.
Innowacja Tytan Professional EOS polega na możliwości łączenia ikrzyżowania elementów.

Ocieplenie z Systemem Ociepleń Tytan EOS - totakie proste.

1. PRZYKLEJANIE WARSTWY IZOLACYJNEJ -PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone zwarstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, i resztek farbolejnych i emulsyjnych. Stare, kredujące i pylące podłoża orazpodłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatemgruntującym Grunt TYTAN LUB GRUNT do systemów Elastyczny.Gruntowanie należy wykonać również w przypadku, gdy podłoże stanowinp. słabsze tynki cementowe i cementowo-wapienne, jak również wprzypadku murów z betonu komórkowego lub pustaków żelbetowych.Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłokmalarskich. Tynki i farby o złej przyczepności tzw. "głuche"usunąć, a wszelkie nierówności i ubytki większe niż 20 mmuzupełnić.

2. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TYTAN Zaprawaklejowa do przyklejania styropianu E.
Zaprawę klejową przygotowujemy przez wsypanie całej zawartościworka (25 kg) do odmierzonej dokładnie ilości (5,5 litra) czystej ichłodnej wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż douzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. W przypadku równychi gładkich podłoży, zaprawę nanosimy po całej powierzchni płytytermoizolacyjnej przy pomocy pacy ząbkowanej 8 - 12 mm tak, aby poprzyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2 - 5 mm. Na podłożachnierównych przyklejamy płytę metodą pasmowo-punktową. Polega ona nananiesieniu zaprawy kielnią po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzipasem o szerokości około 3 - 5 cm i dodatkowo na środku płytynależy nałożyć od 3 do 6 placków zaprawy tak, aby w sumie zaprawapokrywała, co najmniej 40% powierzchni płyty. Po wstępnymstwardnieniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty należy przeszlifowaćpapierem ściernym i przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikamimechanicznymi w ilości minimum 4 szt./m2, a wzdłuż krawędzi budynkuminimum 8 szt./m2

Foto: Selena Zaprawę mieszamymechanicznie

3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJNEJTYTAN Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianui zatapiania siatki E.
Po związaniu zaprawy klejowej (po ok. 2 dniach) jeżeli sąnierówności, płyty należy szlifować papierem ściernym do momentuwyrównania powierzchni. Przygotowujemy zaprawę przez wsypanie całejzawartości worka (25 kg) do odmierzonej dokładnie ilości (5,5litra) czystej i chłodnej wody i wymieszanie za pomocą wiertarki zz mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.Na odpowiednio przygotowanej powierzchni płyt styropianowych należynanieść gotową zaprawę, rozprowadzając ją stalową pacą zębatą, nagrubość 2 - 3 mm i zatopić w niej siatkę zbrojoną z włóknaszklanego.
Siatkę zaleca się zatapiać pionowo z zachowaniem zakładów 10 cm izaszpachlować na gładko. Następnie nanieść drugą warstwę zaprawy ogrubości ok. 1 mm tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna.

Foto: Selena

4. GRUNTOWANIE PODŁOŻA TYTAN Grunt dosystemu E
Po ok. 2 dniach od nałożenia zaprawy klejowo szpachlowej możemygruntować. Podkład gruntujący nanosimy równomiernie na powierzchnięza pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny.

5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ TYTANTynk cienkowarstwowy E
Tynk nakładamy warstwą o grubościziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra iprzemieszać. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą ztworzywa sztucznego. Powstałą powierzchnię warstwy zacieramy namokro do uzyskania żądanej faktury. Zaciera się ruchami okrężnymi wjedną stronę (faktura "baranek) lub ruchami okrężnymi, pionowymi,poprzecznymi (faktura "kornik") w zależności od oczekiwanego układurys.

Materiał należy nakładać metodą "mokre namokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przednaciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączeniabędzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować(np. w narożnikach i załamaniach budynku).
6. MALOWANIE ELEWACJI TYTAN Farba elewacyjnaSO
Farbę należy nanosić na odpowiednio przygotowanewcześniej podłoże dwukrotnie za pomocą pędzla, wałka lub przeznatrysk mechaniczny. Farbę nanosimy w ilości zapewniającejuzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. Pomiędzy nakładaniemkolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 6 godzinne przerwytechnologiczne. Kolejną warstwę należy nakładać stosując metodę "nakrzyż", pamiętając o zachowaniu dla danej warstwy jeden kieruneknakładania. Należy również z góry zaplanować przerwy technologicznepodczas malowania np. w narożnikach i załamaniach budynku, na stykukolorów itp. Na jednej płaszczyźnie prace należy prowadzić bezprzerw, w sposób ciągły, stosując technologię "mokre na mokre",unikając przerw w pracy. Aby uniknąć różnic w odcieniach barwnależy na jedną płaszczyznę stosować farbę z tej samej seriiprodukcyjnej.

Działając zgodnie z tymi wskazówkami ocieplimynasz dom jak należy, a dzięki temu ciepło pozostanie wpomieszczeniach - na długą zimę i długie lata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -
Selena jest polską firmą z ponad 14-letnią tradycją posiadającąponad 30% udziału w rynku produktów chemii budowlanej. Od roku 1992firma rozwija sieć dystrybucji obejmującą obecnie oddziały wCzechach, Niemczech, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji i naWęgrzech, na Ukrainie oraz w Kazachstanie. Sprzedaż na rynkizamorskie prowadzona jest przez spółki firmy w StanachZjednoczonych, Brazylii i Korei Południowej. Od roku 1999 produktySeleny trafiają na rynki ponad 50 krajów świata na 4 kontynentach.W tym czasie Selena przekształciła się z przedsiębiorstwahandlowego w międzynarodową grupę produkcyjno-handlową oferując naposzczególnych rynkach szeroki asortyment nowoczesnych produktówchemii budowlanej. W ofercie firmy znajdują się pianypoliuretanowe, silikony, kleje, uszczelniacze, impregnaty do murów,środki dekarskie, środki do impregnacji drewna, taśmy budowlane,folie dachowe, oraz system ociepleń EOS. Jakość produktów Selenypotwierdziły liczne nagrody i wyróżnienia. Pianamontażowo-uszczelniająca Tytan otrzymała Godło Teraz Polska w XIIIEdycji Konkursu.