Tematy miesiąca

System zapraw do klinkieru z trasem Tubag

Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim właściwościami fizycznymi, w tym nasiąkliwością.

workivor777.jpg

Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na  nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim właściwościami  fizycznymi, w tym nasiąkliwością.

Zaprawy murarskie quick-mix V.O.R. tonajpełniejszy program murarskich zapraw do klinkieru, której podstawą są cztery rodzaje zapraw, dedykowanych do różnych nasiąkliwości cegieł. Program zapraw murarskich z trasem reńskim Tubag jest wspartyponad 60-letnim doświadczeniem i ciągłymi pracami rozwojowo- badawczymi. Bogatakolorystyka - 16kolorów zapraw i spoin, specjalnie dobrane kruszywooraz optymalna ilość wody zarobowej umożliwia murowanie bez wykwitów.  Zaprawy V.O.R.zapewniają dużą szczelność i trwałość wiązania, przy wysokiejparoprzepuszczalności muru.Wysokospecjalizowane zaprawy quick-mix obniżają koszty, ułatwiają pracęoraz minimalizują ryzyko występowania wykwitówi przebarwień, dzięki zastosowaniu w swym składzie reńskiego trasuTubag.

Dzięki swoim zaletom i właściwościom System zapraw do klinkieru z trasem  Tubag został uznany przez wydawnictwoBuilder jako produkt roku „ Top Builder 2012”.

Oryginalny tras Tubag  nieograniczonemożliwości  zastosowania

 Dzięki krzemionce zawartej  w trasieTubag, zaprawa zyskuje optymalne cechyhydrauliczne - wolne wapno, przyczyna wyługowań  jest wiązane już w trakcie twardnienia wkrystaliczny, niezwykle trwały, odporny na kwaśneśrodowisko krzemian. Dzięki temu spoina jest min. odporna na agresywny wpływ środowiska.

Dlaczego warto stosowaćgotowe zaprawy do murowania klinkieru quick-mix V.O.R.?


- Eliminujemy czasochłonnei ryzykowne łączenia piasku, cementu i innych dodatków na budowie
- Zawartość trasu Tubagoraz niewielka ilość wody zarobowej znacząco zmniejszają ryzyko powstawaniawykwitów
- Retencja wody w zaprawachdobrana do nasiąkliwości cegieł umożliwia uzyskanie optymalnych parametróroboczych podczas murowania
- Specjalniewyselekcjonowane mieszanki spoiw i kruszyw zapewniają odpowiednią wytrzymałośćspoiny na ściskanie oraz umożliwiają murowanie bez przerywania prac
- Dzięki optymalnejplastyczności zaprawy jej nadmiar nie odrywa się od cegieł. Pozwala to nazmniejszenie zużycia zaprawy podczas murowania ściany licowej, zabezpieczaszczelinę wentylacyjną przed zapychaniem spływającą zaprawą. Nieobsypująca siępo licu cegły zaprawa eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów naczyszczenie klinkieru
Dzięki murowaniu ispoinowaniu w jednym cyklu roboczym zyskujemy na czasie, zmniejszamy kosztyrobocizny oraz rusztowań
- Pełnospoinowe murowaniegwarantuje uzyskanie spoiny odpornej na gwałtowny deszcz i inne niekorzystnewarunki atmosferyczne

10 zasad dobrego murowania

 1.Dobierz właściwy rodzaj zaprawy wodniesieniu  do nasiąkliwości cegły.

2.Zabezpiecz cegły, z których będziesz murował, przedzawilgoceniem.

3.Przygotowując zaprawę, stosuj się ściśle doinstrukcji stosowania.

4. Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków ani domieszek.

5.Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacji poziomej- zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiem wilgoci.

6.Prowadź prace woptymalnych warunkach (od +5 °C do +30 °C ), przerywając je natychmiast w razie wystąpieniaopadów atmosferycznych.

7. Gotowa spoina powinnabyć zlicowana z cegłą w sposób uniemożliwiający zaleganie wody, lodu i śniegu.

8.Murując i fugując w jednym cyklu – pamiętaj,że profilowanie fugi powinno nastąpić we właściwym momencie (pomoże Ci w tymtzw. test kciuka). Murując i fugując w osobnych cyklach, podczas murowaniapozostaw na spoinę przestrzeń o głębokości min. 1,5 cm.

9.  W należyty sposób zagęszczaj spoinę w narożach.

10. Przerywającprace, ZAWSZE pozostaw murowany element zabezpieczony przed opadami inadmiernym nasłonecznieniem, okrywając go folią. Pamiętaj jednak, aby foliaumożliwiała swobodną wentylację murowanego elementu. Po zakończeniu prac chroń wpodobny sposób gotowy element co najmniej 28 dni.

Asortyment zapraw murarskich wchodzący w składSystemu zapraw do klinkieru z trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T

Do murowania cegieł klinkierowych, cegiełręcznie formowanych, wapienno-piaskowych, ekstremalnie nasiąkliwych (powyżej10%). Specjalnie opracowana formuła zaprawy VK PLUS T gwarantuje wysokąprzyczepność
zaprawy do cegły, odporność na gwałtowneopady oraz brak wysychania, czy odparzenia spoiny w miejscach styku zcegłą, nawet bez uprzedniego zwilżania cegieł. Zaprawa
z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01 T

Do murowania cegieł klinkierowych, ręcznieformowanych i okładzinowych o dużej nasiąkliwości  (8-10%). Opracowana specjalnie dla tegorodzaju cegieł zaprawa VK 01 T gwarantuje dobrą przyczepność zaprawy do cegły, a w efekcie tego szczelną i wytrzymałąspoinę. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VM 01 T

Do murowania cegieł klinkierowych
i okładzinowych, o średniej nasiąkliwości(3-8%). Zaprawy VM 01 T posiadają specyficzną zdolność zatrzymywaniawody zarobowej w dojrzewającej zaprawie, zapewniając lekką i ciągłą obróbkę, aw efekcie trwałą i estetyczną spoinę. Zaprawa  z oryginalnym  trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VZ 01 T

Do murowania cegiełklinkierowych o małej
nasiąkliwości (od 2-5%). Specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw zaprawy

VZ 01 T zapobiega „pływaniu” cegieł, a zawartość wilgoci w fasadzie regulowana jest poprzez  otwarte dyfuzyjnie spoiny.Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa do spoin FM T

Zaprawa do fugowania cegieł i płytek klinkierowych (stosowane nanośnych podłożach mineralnych)  i okładzinkamiennych. Fuga o bardzo dużej przyczepności do krawędzi cegły/płytki. Zaprawaz oryginalnym trasem Tubag.