Tematy miesiąca

System „Zielony Dach”

SYSTEM Z WYKORZYSTANIEM PAPY LEMBIT ZIELONY DACH, ODPORNEJ NA PRZERASTANIE KORZENITechnologia dachów zielonych, w ostatnim czasie, nasuwa wiele kontrowersyjnych pytań zarówno do jego układu, jak i całego wyglądu finalnego poszycia, roślinności.

lem1.jpg

SYSTEM Z WYKORZYSTANIEM PAPY LEMBIT ZIELONY DACH, ODPORNEJ NA PRZERASTANIE KORZENI

Technologia dachów zielonych, w ostatnim czasie, nasuwa wiele kontrowersyjnych pytań zarówno do jego układu, jak i całego wyglądu finalnego poszycia, roślinność.

W materii tej wyróżnić należy przede wszystkim dachy w układzie z nasadzeniem ekstensywnym, po układ intensywny. Najprościej rzecz ujmując, mowa jest tutaj w pierwszym przypadku o roślinności z płytkim systemem korzeniowym oraz niedużymi wymaganiami pielęgnacyjnymi, zaś w drugim tworzenie tradycyjnych ogrodów na dachu budynków. Takie projektowanie wiąże się z bogatą wiedzą techniczną, jak i praktyczną.


System w układzie dachu zielonego ekstensywnego składa się z następujących poszczególnych warstw, licząc od góry:
- warstwa roślinna – nasadzenie ekstensywne
- podłoże wegetacyjne – substrat typ ekstensywny
- warstwa z włókniny filtracyjnoseparacyjnej
– wodoprzepuszczalność 95l
- warstwa z maty drenażowo-retencyjnej – zdolność kumulacyjna min. 3l/m2
- warstwa z geowłókniny dyfuzyjnoseparacyjnej
– wytrzymałość na rozerwanie min. 1,2kN
- warstwa termoizolacyjna typu XPS
- warstwa hydroizolacyjna:
1. papa wierzchniego krycia odporna na przerastanie korzeni zgrzewalna LEMBIT ZIELONY DACH
2. papa podkładowa zgrzewalna LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS

3. grunt LEMPLAST SUPER GRUNT SBS
- strop żelbetowy z warstwą spadkową

O prawidłowym funkcjonowaniu dachu w powyższej technologii decyduje warstwa hydroizolacyjna. Właśnie onaodpowiedzialna jest za szczelność przekrycia dachowego, dając gwarancję prawidłowego działania. Układ dachu odwróconego, gdzie warstwa termoizolacji znajduje się nad warstwą hydroizolacji, powoduje iż nie mamy dostępu do tej izolacji (brak możliwość naprawy poszycia bez ingerencji w warstwy wyższe), co skutkować musi 100% pewnością jej szczelności. Tak ważnym, z punktu widzenia prac zanikowych, jest kultura wykonawcza, polegająca na wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej prawidłowo działającej hydroizolacji. By sprostać stawianym wymogom należy bezwzględnie po wykonaniu prac dekarskich, wykonać sprawdzenie szczelności dachu przy pomocy np. próby wodnej (zatykanie wpustów i napełnianie dachu woda do wysokości attyk). Pozwoli ona wykryć przecieki połączeń zakładów poprzecznych i podłużnych brytów pap. Mówiąc o tak ważnym, z punktu widzenia układu dachu zielonego, pojęciu szczelności hydroizolacji, zaleca się również dokonywać odbiorów częściowo wykonanych prac, celem wyeliminowania błędu ludzkiego.
Elementem najważniejszy jest dobór hydroizolacji. Mając wiedzę na temat specyfiki dachu zielonego mówimy tutaj, o układzie dwuwarstwowym, wykonanym z warstwy papy podkładowej inawierzchniowej. Mowa jest o najlepszym pod względem technicznym rozwiązaniu technologicznym, dwuwarstwowym pokryciu bitumicznym. Umożliwia ono pokrycie warstwą podkładową całej powierzchni dachu, co pozwala na uzyskanie wstępnej szczelności, a to z kolei na montaż np. technologii wewnątrz pomieszczeń, a następnie po wyprowadzeniu wszystkich przejść przez dach i montażu urządzeń na jego powierzchni – montaż warstwy nawierzchniowej. Pozwala na komfortowy zwłaszcza dla wykonawców – margines błędu – druga warstwa można powiedzieć zapasowa, dając pewność szczelności. Dzięki temu tworzymy optymalne rozwiązanie technologiczne, z wykorzystaniem wytrzymałych wkładek z włóknin poliestrowych, dające możliwość reakcji na wszelkie występujące na dachu zagrożenia wynikające z pracy dachu. Około 10mm warstwa bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, dająca dużo większą pewność co do trwałości i żywotności przekrycia dachowego.

O prawidłowym funkcjonowaniu dachu zielonego decyduje kilka czynników. Przywołać należy tutaj odpowiednio przygotowany substrat, jako podłoże wegetacyjne, po warstwę drenażoworetencyjną, jak również pamiętać należy o procesie pielęgnacji i nawadniania roślin. Wszystkie te elementy maja wpływ na wygląd poszycia dachu i są czynnikami zależnymi od siebie. Dlatego tak ważnym jest tworzenie systemu dachu zielonego, sprawdzonego i funkcjonalnego.

Należy pamiętać również o gwarancji w systemie zielony dach,która dotyczy właściwości hydroizolacyjnych i udzielana jest ona na materiałybitumiczne – trwałość materiału. Takie zróżnicowanie daje poczuciebezpieczeństwa, jak i poprawność rozwiązania.