Tematy miesiąca

Systemy elewacyjne EkoKLINKIER

Piękno obiektów wykonanych z cegieł EkoKLINKIER polega na wykorzystaniu wszystkich elementów systemu - cegieł jako podstawowego tworzywa konstrukcyjnego oraz kształtek elewacyjnych, zarówno standardowych, jak i podokienników, a w przypadku małej architektury - pokryw.


Zakład Ceramiki Budowlanej EkoKLINKIER jest producentemceramicznych cegieł elewacyjnych, do których produkcjiwykorzystywany jest łupek ilasty - grafitowego koloru surowiec, powypaleniu nadający produktowi finalnemu odcieniepiaskowo-brązowe.

Z uwagi na
• wysoką wytrzymałość,
• niską nasiąkliwość,
• mrozoodporność,
• wysoką dokładność wykonania,
• odporność na działanie agresywnego środowiska,
• odporność na działanie pleśni i procesów gnilnych,
• trwałą naturalną barwę,
• trwałość struktury powierzchni licowych
cegły te mogą być stosowane w realizacji:
• elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrachwytrzymałościowo - obciążeniowych (filarki, słupki),
• elementów pracujących w miejscach narażonych na działanietrudnych warunków atmosferycznych (kominy, cokoły budynków),
• elementów pracujących w miejscach o podwyższonej wilgotności lubokresowym działaniu wody (ścianki dociskowe, ogrodzenia),
• elementów osłonowych i elewacyjnych w miejscach o podwyższonymdziałaniu czynników korozyjnych (obiekty wielkoprzemysłowe)
• elementów o wysokim standardzie wykończenia i dużej trwałości(elewacje domów i obiektów, mała architektura, elementyarchitektury wnętrz).

Oprócz ww. zalet jest jeszcze jedna, która czyni ceramikęEkoKLINKIER wyjątkową.
To niespotykany u innych producentów kolor tych cegieł występującyw odcieniach. Ta cecha pozwala realizować na obiektach efektmelanżu (losowego zróżnicowania barw) i tym samym uzyskać wrażeniepełnej integracji z otoczeniem. W marcu br EkoKLINKIER wprowadziłna rynek nową kolekcję - KOLAŻ - cegły częściowo angobowane. Nowakolekcja stanowi wspaniałe uzupełnienie dotychczasowej ofertyEkoKLINKIER. Ponadto pod koniec roku w ofercie EkoKLINKIER pojawisię kolejna barwna kolekcja - PEJZAŻ - cegły pełne, ręcznieformowane.

Kolekcja MELANŻ:

Kolekcja KOLAŻ:

Piękno obiektów wykonanych z cegieł EkoKLINKIER polega nawykorzystaniu wszystkich elementów systemu - cegieł jakopodstawowego tworzywa konstrukcyjnego oraz kształtek elewacyjnych,zarówno standardowych, jak i podokienników, a w przypadku małejarchitektury - pokryw.

Najciekawsze efekty przy realizacji obiektów z cegiełEkoKLINKIER uzyskuje się poprzez umiejętne dobieranie zestawieńkolorystycznych i kształtowych.

W przypadku obramień otworów okiennych i drzwiowych można touzyskać poprzez zaakcentowanie konstrukcji kolorem kontrastowym, atakże wykorzystaniem cegieł kształtowych.

Wytrzymałość cegieł EkoKLINKIER pozwala je stosować przykonstrukcjach zlokalizowanych przy samym gruncie (po uprzednimułożeniu izolacji). Tu również można podkreślić cokół wykorzystującodmienną barwę i dodatkowo oddzielając go kształtkami od właściwejelewacji, która może być wykonana z cegieł lub w innej technologii(tynki, okładziny kamienne, drewniane itp.).

Elementami, gdzie cegła ceramiczna cegła elewacyjna znalazłapowszechne zastosowanie, są zakończenia kominów (wystające pozapłaszczyznę dachu) oraz kominki.

Innym zastosowaniem cegieł z Bogdanki jest zabudowa ciekawych,niebanalnych drobnych obiektów objętych wspólną nazwą: małaarchitektura.
Wykorzystując ceramiczne cegły EkoKLINKIER można konstruowaćpiękne, komponujące się z otoczeniem ogrodzenia, murki, kwietniki,altany, ściany wiat i zadaszeń.

W celu uzyskania trwałej, estetycznej zabudowy z cegiełEkoKLINKIER® konieczne jest przestrzeganie następujących regułprawidłowego murowania:
1. Należy zamówić cegły biorąc pod uwagę całą inwestycję;
2. W trakcie murowania należy wybierać cegły z co najmniej pięciupalet;
3. Należy używać odpowiedniej technologii wznoszenia muru ispoinowania;
4. Należy stosować zaprawy na bazie cementu bez dodatków;
5. Należy używać zaprawy o konsystencji wilgotnej (nieprzewilżonej) bez dodatku wapna;
6. Nie wolno murować i spoinować podczas opadów i mrozu;
7. Na czas przerw w murowaniu należy zadbać o prawidłowezabezpieczenie ostatnich warstw folią;
8. Rozfoliowane palety należy zabezpieczać przed opadamiatmosferycznymi;

Ceramika elewacyjna EkoKLINKIER - ściana trójwarstwowa

Jednym z podstawowych zastosowań cegieł EkoKLINKIER jest ichzabudowa w warstwie zewnętrznej ściany trójwarstwowej.
Konstrukcja muru trójwarstwowego opiera się o zasadę, że doposzczególnych funkcji ściany należy dobrać odpowiedni materiał.Pierwszą funkcją jest trwałość konstrukcji obiektu i tę rolę pełniwarstwa konstrukcyjna - nośna; może być wykonana z pustakówceramicznych lub np. z gazobetonu. Drugą funkcją ściany zewnętrznejjest odpowiednia do klimatu izolacyjność termiczna - i tuwykorzystuje się wełnę (np. mineralną) lub styropian. Trzeciafunkcja związana jest z warstwą zewnętrzną: estetyka ściany i jejtrwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Cegły EkoKLINKIERdoskonale spełniają oczekiwania inwestora co do tej funkcji.

Dom wykonany w systemie muru trójwarstwowego, z elewacją zcegieł EkoKLINKIER to wzór i symbol zdrowego oraz solidnego obiektuwykonanego w harmonii z tradycją i postępem.

www.ekoklinkier.pl