Tematy miesiąca

Systemy izolacji dachu skośnego

Poprzez dach może uciekać nawet 30 % ciepła, a koszty tych strat mogą sięgać w skali roku nawet ponad 1000 zł dla całego dachu. Dlatego też optymalne i racjonale izolowanie połaci dachowej, naturalną wełną mineralną w Ecose Technology firmy Knauf Insulationa, to nie tylko uzyskanie komfortu cieplnego i komfortu użytkowania poddasza, ale wymierne oszczędności kosztów użytkowania naszego budynku.

image001.jpg

1. CIEPŁE PODDASZE Z KNAUF INSULATION

Jeśli chcemy uzyskać komfortowe użytkowepoddasze to izolację cieplną z wełny mineralnej układamy zazwyczajpomiędzy krokwiami. Wymagana prawem budowlanym izolacyjność cieplnadla dachów skośnych nie może przekraczać 0,25 W/m2K, co oznacza, żeoptymalna grubość materiału termoizolacyjnego powinna być między 20a 30 cm. Grubość taka zapewnia dobrą izolację poddasza odnagrzewającego się latem dachu (nawet do 60oC), a zimązmniejsza straty energii używanej do ogrzewania domu (przez nieizolowany dach ucieka nawet 30 procent ciepła).
Wysokość krokwi zaprojektowana pod kątem wytrzymałościkonstrukcyjnej zazwyczaj nie jest wystarczająca, a standardowawysokość krokwi wynosi często 16 cm. Jest to za mało, aby wprzestrzeni między nimi zmieściła się zalecana grubość izolacjitj.30 cm izolacji. Dlatego Knauf Insulation zaleca wykonywanieocieplenia poddaszy z naturalnej wełny mineralnej KnaufInsulation w EcoseTechnology w dwóch warstwach zktórych druga (grubości min. 5 cm) powinna przykrywać równieżkrokwie. Pierwszą warstwę wełny układamy pomiędzy krokwie a drugawarstwę uzupełniającą należy wykonać pod krokwiami, pomiędzyrusztem wsporczym dla poszycia wnętrza z płytgipsowo-kartonowych.

2. TWOJE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA DWUWARSTWOWYCH ROZWIĄZAŃIZOLACJI DACHÓW SKOŚNYCH KNAUF INSULATION :

a. jesteś zgodny z prawem budowlanym; wystarczająca izolacyjnośćcieplna dachu w porównaniu z wymaganiami prawa budowlanego (warunkitechniczne WT 2008),
b. przez dach nie ucieka ciepło i płacisz niższe rachunki zaogrzewanie (nawet o kilkaset złotych rocznie mniej )
c. ciepła i jednorodna termicznie powierzchnia połaci dachowej odstrony wnętrza na poddaszu użytkowym (około 200C), wmiejscu krokwi i pomiędzy krokwiami, daje poczucie pełnego komfortuużytkowania i nie musisz się cieplej ubierać w domu
d. brak mostków termicznych w miejscach krokwi podnosi znacznietrwałość całej konstrukcji dachu:
 eliminujesz możliwość przemarzania wewnętrznej powierzchnidachu,
 zwiększasz długość użytkowania wewnętrznych płyt wykończeniowychpoddasza,
 twoje poddasze jest estetyczne i czyste brak ciemnych i brudnychpasów w miejscach krokwi, więc oszczędzasz pieniądze i czas naczęste odnawianie powierzchni.
e. Zabezpieczasz dodatkowo drewnianą konstrukcję dachu na wypadekpożaru poddasza
f. Wełna mineralna w Ecose Technology izoluje też poddaszeakustycznie, przede wszystkim przed odgłosami padającego deszczu,co jest szczególnie uciążliwe w przypadku pokrycia dachublachą.

2. REKOMENDOWANE ROWIĄZANIA DLA DACHÓW SKOŚNYCH
Ekorolka i Ekopłyta to ekonomiczne produkty z naturalnej wełnymineralnej Knauf Insulation w Ecose Technology :
Ekorolka λ= 0,044 W/mK
Ekopłyta -λ= 0,039 W/mK

CLASSIC to maty ogólnego zastosowania polecane do dachówskośnych z naturalnej wełny mineralnej Knauf Insulation w EcoseTechnology :
Classic 032 -λ= 0,032 W/mK
Classic 035 -λ= 0,035 W/mK
Classic 039 - λ= 0,039 W/mK
Classic 042 -λ= 0,042 W/mK

UNIFIT to profesjonalne, wysokiej jakości matyzaprojektowane specjalnie do dachów skośnych z naturalnej wełnymineralnej Knauf Insulation w Ecose Technology :
Unifit 035 - λ= 0,035 W/mK
Unifit 039 - λ= 0,039 W/mK
TI 425U (Unifit z welonem szklanym) λ= 0,039 W/mK (tylko jakoizolacja podkrokwiami)

TP 115 to płyta z naturalnej wełny mineralnej KnaufInsulation w Ecose Technology stosowana jako alternatywnerozwiązanie dla izolacji w postaci mat, układana jako druga warstwaizolacji pod krokwiami.

Pamiętaj - że stosując izolację o tej samej grubości, alepszej lambdzieλ (tzn. mniejsza wartość) oszczędzasz więcejpieniędzy w rachunkach za ogrzewanie.

3. ODKRYJ NATURALNE KORZYŚCI WEŁNY MINERALNEJW ECOSE® TECHNOLOGY
ECOSE® Technology jest efektem pięciu latintensywnych prac badawczo-rozwojowych. Jest to innowacyjna, wolnaod formaldehydów biotechnologia łączenia włókien, bazująca naodnawialnych surowcach zamiast ropopochodnych substancjichemicznych. Wełna mineralna wyprodukowana z jej zastosowaniem jestwolna od formaldehydu, fenoli, związków akrylu, a także sztucznychbarwników i substancji rozjaśniających.

Naturalna wełna mineralna nowej generacji w ECOSE® Technologyjest :
■ Miła w dotyku
■ Mniej pyląca
■ Bez zapachu
■ Łatwa w obróbce
■ Naturalnie brązowa
■ Doskonałe parametry techniczne w zakresie izolacyjności cieplnej,akustycznej i ochrony przeciwpożarowej
■ Poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku - certyfikat EurofinsGold
■ Zrównoważony

Eurofins GOLD jest to prestiżowyCertyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard który jest przyznawanytylko tym produktom, które spełniają najsurowsze normy w zakresieemisyjności szkodliwych substancji, zawarte w międzynarodowychstandardach. Wełna mineralna w ECOSE® Technologyspełnia właśnie te najsurowsze normy emisyjne dotyczące lotnychzwiązków organicznych (VOC). Wełna mineralna w ECOSE®Technology jest wolna od formaldehydu, fenolu i akrylu jestprzyjazna dla środowiska naturalnego, a także znacząco poprawiająjakość powietrza w budynkach, w których zostały zastosowane. Znakten wydawany tylko dla najwyższej jakości produktów pod względembraku emisyjności. Gwarantuje konsumentom pewność poprawy jakościpowietrza wewnętrznego.

4. IZOLACJA PODDASZA KROK PO KROKU

Odmierzamy odcinki wełny mineralnej Ekoroll lubUnifit lub Classic równe odległości pomiędzy krokwiami z 2 cmnaddatkiem. Maty Unifit posiadają specjalne oznaczenie "---" copozwala na łatwe odmierzenie i przycięcie odpowiednich odcinkówizolacji. Ponieważ maty Knauf Insulation są skompresowane porozpakowaniu rolki wełna ulega rozprężeniu do swojej deklarowanejgrubość.

Układamy pierwszą warstwę wełny mineralnejEkoroll lub Unifit lub Classic pomiędzy krokwiami zwracając uwagęna szczelne przyleganie izolacji do siebie i do elementówkonstrukcji poddasza. Wełnę mineralną Unifit lub Classic w raziepotrzeby zabezpieczamy sznurkiem lub linką.

Dach podlega działaniu rozmaitych siłfizycznych, na skutek czego jego konstrukcja nie pozostajenieruchoma, ale pracuje. Dlatego absolutnie niewskazane jestmocowanie płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio do więźby dachowe.Trzeba przygotować konstrukcję z profili metalowych UD i CD orazwieszaków bezpośrednich, które amortyzować będą pracę dachu.Pamiętać należy o zastosowaniu taśmy izolacyjnej pod profilami, abyuniknąć przenoszenia dźwięków.
Montujemy poziome drewniane łaty lub systemowy ruszt metalowy np.Knauf składający się z wieszaków dystansowych typu U oraz profilinośnych typu CD lub profili sprężystych TN. W zależności od typuwieszaków mocujemy je do czoła krokwi lub boku krokwi w rozstawiezalecanym przez producenta systemu.

Układamy drugą warstwę wełny mineralnej Ekoboardlub TP 115 lub Unifit lub Classic pod krokwiami między listwamirusztu. Druga warstwa izolacji zmniejsza straty ciepła przezdrewniane krokwie co podnosi izolacyjność cieplną całego układudachu.

Kolejny etap to położenie paroizolacji. Jest tofolia, która ogranicza przedostawanie się pary wodnej z łazienki,kuchni i pomieszczeń mieszkalnych bezpośrednio pod połać dachu,gdzie po skropleniu pod wpływem niższej temperatury mogłabydoprowadzić do zawilgocenia wełny mineralnej. Folię paroizolacyjnąprzykleja się do profili metalowych za pomocą specjalnejdwuwarstwowej taśmy klejącej. Decyzja o montażu lub nie foliparoizolacyjnej zależy od sposobu użytkowania pomieszczeń napoddaszu i powinna być każdorazowo konsultowana z projektantem.Bezwzględny wymóg montowania folii paroizolacyjnej jest w przypadkupomieszczeń mokrych lub wilgotnych czyli - łazienki, kuchnie lubjeśli wiemy że będziemy suszyć w tych pomieszczeniach pranie.

Montujemy warstwę wykończeniową z płytgipsowo-kartonowych np. Knauf lub inne płyty wykończeniowestosowane we wnętrzach.