Tematy miesiąca

Systemy podłogowe maxit floor

Firma maxit wprowadza maxit floor, innowacyjną koncepcję, która wyznacza nowe standardy na polskim rynku podkładów podłogowych i posadzek. maxit floor obejmuje nie tylko nowe produkty oraz systemy budowlane, a także rozwiązania dotyczące: projektowania, dostaw, wykonania, eksploatacji. Całość wspiera Navigator - pierwszy multimedialny przewodnik po podkładach podłogowych i posadzkach.

maxit-floor.jpg


Firma maxit jest pionierem technologiipodłogowych. Jako pierwsza na świecie wprowadziła samopoziomujące,cementowe podkłady podłogowe - technologię, którazrewolucjonizowała układanie podłóg (patent pod nazwą Optiroczarejestrowany w 1976). Następnie zaproponowała unikalnerozwiązanie cienkowarstwowych posadzek przemysłowych ABSDuroSystem. Obecnie maxit jest światowym liderem w dziedzinieprodukcji samopoziomujących, cementowych mas podłogowych orazautorem wielu systemów i rozwiązań. 500 milionów m² ułożonychposadzek mineralnych i wieloletnie doświadczenie firm, które kiedyśdziałały osobno, a dziś tworzą Grupę maxit (Heidelberg Bauchemie,maxit, Beamix, Deitermann oraz Optiroc) zapewniają jej pozycjęeksperta.


Podłoga jest jednym z ważniejszych elementówbudynku. To banalne stwierdzenie, ale rzadko zastanawiamy się nadtym, jakie spełnia funkcje. A stwarza przecież możliwość wygodnegoprzemieszczania się i zagospodarowywania powierzchni, chroni przedzimnem, hałasem i wilgocią. Jedną z warstw podłogi stanowi podkład.Powinien być prawidłowo wykonany, tj. dostatecznie sztywny iodpowiednio wytrzymały, gdyż ma to decydujące znaczenie dlazapewnienia maksymalnej użyteczności i trwałości całej podłogi;wpływa także na jej estetykę.

Tradycyjne podkłady podłogowe (jastrychy),bezpośrednio na budowie mieszane z piasku, cementu i wody, niegwarantują uzyskania wysokich, stałych parametrów i coraz częściejsą zastępowane przez wyroby przygotowane fabrycznie. W ciąguostatnich 10 lat ta nowa technologia zdobywa w Polsce coraz więcejzwolenników, a rozwój techniki i zwiększające się wymaganiawykonawców oraz użytkowników powodują konieczność poszukiwaniakolejnych materiałów i rozwiązań.

NOWE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Kolejnym krokiem firmy, odzwierciedlającyminnowacyjne myślenie o podłogach, jest wprowadzenie kompleksowego isprawdzonego w praktyce, takiego samego w całej Europie,systemowego rozwiązania maxit floor, obejmującego fazy:projektowania (bogaty katalog produktów i systemów, z Navigatorem -multimedialnym przewodnikiem), dostawy materiału i sprzętu (silosy,agregaty, pompy), wykonania (akredytowani wykonawcy) i eksploatacjipodkładów podłogowych oraz posadzek.

Receptury produktów przeznaczonych dowykonywania podkładów i posadzek maxit floor oparte są na nowychspoiwach i dodatkach (m.in. superplastyfikatorach nowej generacji).Dzięki temu mają lepsze parametry robocze (np. własnościsamopoziomujące) oraz techniczne (np. znacznie mniejszy skurcz). I,co bardzo istotne, produkty te nie zawierają żadnych szkodliwychdla ludzi substancji odpadowych - kazeiny, żużli, popiołów.Produkty maxit floor spełniają najwyższe wymagania norm dotyczącychemisji substancji niebezpiecznych (posiadają oznaczenia M1 i EC1).Są całkowicie bezpieczne, zarówno w trakcie wykonywania prac, jak ipodczas użytkowania.


Wśród rozwiązań podłogowych maxit floor znajdują się systemy dlanowych i remontowanych budynków mieszkalnych, handlowych,użyteczności publicznej, biur, zakładów przemysłowych oraz dozastosowań specjalistycznych, takich jak podłogi na statkach iplatformach wiertniczych.


W katalogu rozwiązań maxit floor możnaznaleźć m.in.:
 szpachlowanie podłoży pod cienkie wykładziny PVC
 poziomowanie podłoży pod różne wykładziny
 podkłady podłogowe na izolacji akustycznej, warstwierozdzielającej, itp.
 podkłady "błyskawiczne"
 ogrzewanie podłogowe
 jastrychy
Rozwiązania podkładów podłogowych maxit floor bazują na 8 nowychcementowych zaprawach samopoziomujących, 3 jastrychach oraz 3preparatach gruntujących.

NOWOCZESNA BUDOWA

Podkłady samopoziomujące maxit floor mogą byćdostarczane na plac budowy także w silosach. Pozwala to ograniczyćpowierzchnię składowisk oraz ułatwia pracę - rozładunek i wykonaniepodkładu odbywają się mechanicznie. Sprzężony z silosem agregatpompujący może pracować bezobsługowo (automaty regulują dozowanieskładników), a pompa jest zdalnie sterowana wprost z miejscaukładania zaprawy. Mieszanka może być pompowana na odległość 120 mi/lub wysokość do 30 m, a roboty wykonywać zespół 3-4osobowy.

PO ROZWIĄZANIE Z NAVIGATOREM

Unikatowym narzędziem uzupełniającym koncepcjęmaxit floor jest Navigator - pierwszy multimedialny przewodnik popodłogach i posadzkach - umieszczony pod adresem www.maxitfloor.pl. Znaleźć w nimmożna szczegółowe informacje o produktach, systemach itechnologiach maxit, a także - w sekcji dla projektantów,architektów i wykonawców - programy kalkulacyjne, m.in. doobliczania izolacyjności akustycznej stropów oraz szybkościwysychania podkładów. Wskazówki zawarte na stronie, krok po kroku,prowadzą do kompleksowego rozwiązania problemów dotyczącychpodłóg.