Tematy miesiąca

Szpachluj i gładź z Alpol

Firma ALPOL GIPS Sp. z o.o. oferuje bardzo bogaty asortyment produktów przeznaczonych do szpachlowania oraz wykonywania gładzi na ścianach i sufitach. Są to gładzie:•gipsowe – AG S21, AG S22, AG S23, AG S24,•wapienna – AT 307•polimerowe – AM 800 i AM 810•cementowe – AT 317 i AT 318.Doskonałym uzupełnieniem oferty wymienionych produktów wykończeniowych są gipsy szpachlowe:•elastyczny AG S 17, •AG S19 i AG S20stosowane jako warstwa podkładowa pod gładzie gipsowe i polimerowe a także do szpachlowania tynków gipsowych i wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów.

am_800_20render01.jpg

Firma ALPOL GIPSSp. z o.o.oferuje bardzo bogaty asortyment produktów przeznaczonych doszpachlowania oraz wykonywania gładzi na ścianach i sufitach. Są togładzie:
gipsowe - AG S21, AG S22, AG S23, AG S24,
• wapienna - AT 307
• polimerowe - AM 800 i AM 810
• cementowe - AT 317 i AT 318
.
Doskonałym uzupełnieniem oferty wymienionych produktówwykończeniowych są gipsy szpachlowe:
• elastyczny AG S 17,
• AG S19 i AG S20
stosowane jako warstwa podkładowa podgładzie gipsowe i polimerowe a także do szpachlowania tynkówgipsowych i wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian isufitów.

Produkty na bazie gipsu - gipsyszpachlowe i gładzie, są bardzo popularnymi materiałami stosowanymiw pracach wykończeniowych. Charakteryzuje je łatwość w nakładaniu iobróbce. Gładzie gipsowe (AG S21, AGS22, AGS23, AGS24) nakładane sąw cienkiej warstwie od 1 do 3 mm, natomiast gipsy szpachlowe (AGS19 i AG S20) stosujemy wszędzie tam, gdzie potrzebne jestwyprostowanie płaszczyzny, uzupełnienie w uskokach ściany oraz wmiejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Przy technologiachścianek działowych i sufitów podwieszanych wykonywanych z płytgipsowo-kartonowych, polecamy system, w skład którego wchodzi gipsszpachlowy elastyczny AG S17 jako materiał do spoinowania płyt bezstosowania taśm zbrojących lub gipsy szpachlowe AG S20 i AG S21 dospoinowania płyt z taśmą. Jako tak zwany finisz stosujemy bardzowysokiej jakości gładź elastyczną AG S24.
Te same materiały możemy stosować do wykonywania gładkichcienkowarstwowych wypraw w pracach wykończeniowych na ścianach zbetonu lub tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. W tym wypadkuścianę otynkowaną lub betonową należy przygotować pod wykonywaniegładzi. Przygotowanie to polega na wypełnieniu kawern w betonieoraz nierówności tynku za pomocą gipsu szpachlowego AG S19 lub AGS20. I dopiero na tak przygotowanej płaszczyźnie wykonujemy gładź.Gładzie gipsowe w ostatniej operacji wykańczamy "na mokro" poprzezodpowiednią obróbkę powierzchni pacą oraz "na sucho", powyschnięciu powierzchni za pomocą papieru ściernego lub siatekszlifierskich

Gładzie polimerowe są to materiały odużej elastyczności z uwagi na zawartość w ich składzie polimerów iwłókien celulozowych. Przedmiotem oferty ALPOL GIPS jest zarównogładź ALPOL Putz S dostępna w postaci suchego proszku (o oznaczeniuAM 800) jak i gładź ALPOL Putz M produkowana w postaci gotowej doużycia masy (o oznaczeniu AM 810). Gładzie polimerowe, dzięki dużejelastyczności, zalecamy zarówno do szpachlowania powierzchni jak iwykonywania gładzi oraz do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zużyciem taśm zbrojących. Wszystko to jednym materiałem dobierając,w zależności od potrzeby, jego konsystencję. W przeciwieństwie dogładzi gipsowych proces twardnienia gładzi następuje w wyniku jejwysychania a nie wiązania chemicznego. Dlatego też gładź polimerowąmożna wykorzystać w późniejszym okresie, przechowując ją wszczelnie zamkniętym pojemniku.

Gładź wapienna AT 307 w ofercie firmyALPOL GIPS jest produktem wyjątkowym. Służy do wykonywania gładzi wwarstwie od 1 do 3 mm na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych icementowych oraz na powierzchniach betonowych. Gładź jest zalecanazarówno do pomieszczeń wewnątrz budynków, zarówno suchych jak iwilgotnych. Doskonale nadaje się do renowacji starych, stabilnychtynków. Nie wymaga wstępnego gruntowania podłoża. Szczególną zaletągładzi wapiennej jest możliwość ręcznego wykończenia powierzchnitej gładzi bez potrzeby szlifowania. Gładź wapienna AT 307 stanowidoskonały podkład pod malowanie lub tapetowanie. Jest szczególniepolecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych zewzględu na odporność na zagrzybianie. Może być nakładania ręcznie imaszynowo. Gładź jest szczególnie polecana do nakładania agregatamihydrodynamicznymi. Podobnie jak w przypadku gładzi polimerowych niezużytą gładź wapienną AT 307 można wykorzystać w późniejszym czasiepod warunkiem, że pojemnik zostanie szczelnie zamknięty a gładźzalana niewielką ilością wody.

Gładzie cementowe ALPOL AT 317 (szara) iAT 318 (biała) są produktami odpornymi na działanie wilgoci imrozu, dlatego też można je stosować zarówno wewnątrz pomieszczeńjak i na zewnątrz. Przeznaczone są przede wszystkim do wykonaniagładzi na dużych powierzchniach betonowych i żelbetowych. Mogą byćstosowane również do wypełniania szczelin porów, niewielkich rys iuszkodzeń na powierzchniach betonowych, tynków cementowych icementowo-wapiennych oraz do szpachlowania glifów. W zależności odrodzaju wykończenia gładzonych powierzchni, ich końcowa obróbkamoże być wykonana "na mokro" za pomocą pacy stalowej lub też "nasucho", po stwardnieniu gładzi, za pomocą papieru ściernego.Gładzie cementowe stanowią bardzo dobry podkład pod malowaniepraktycznie każdym rodzajem farby.

Dodatkową, wyjątkową zaletą WSZYSTKICH GŁADZIALPOL jest możliwość ich nakładania agregatamihydrodynamicznymi. Technologia ta, nazywana czasem liniowymnakładaniem gładzi, pozwala jednej czteroosobowej brygadzie nawykonanie do 500 metrów kwadratowych gładzi w ciągu jednego dniaroboczego. Gładzie: polimerowe, gipsowe i wapienną możemy wykończyćna mokro dokładną obróbką narzędziami ze stali nierdzewnej a tylkow wypadku konieczności stosujemy papiery ścierne lub siatkiścierne. Stosując do tej operacji szlifierki (tak zwane żyrafy) zodkurzaczem przemysłowym możemy wykończyć duże ilości gładzibezpyłowo. Praca jest zdrowsza dla pracownika i nie wymaga takdużych nakładów na sprzątanie. Oczywiście, wybór odpowiedniejtechnologii zależy od posiadanych maszyn i urządzeń, umiejętnościpracowników i ilości metrów kwadratowych ściany do wygładzenia.

Znakomite parametry techniczne i wysoką jakośćtych wyrobów uzyskuje się dzięki nowoczesnej technologii produkcjioraz stałej kontroli jakości wyrobu prowadzonej w ramach ZakładowejKontroli Produkcji. Wszystkie produkty posiadają atesty PZH orazspełniają wymagania aktualnych norm europejskich umożliwiającychznakowanie produktów znakiem CE.

Gwarantujemy wysoką jakość swoich produktów,niezbędne jest jednak stosowanie zalecanych przez nas preparatówgruntującychALPOL w celu odpowiedniego przygotowaniapodłoża. Prace należy wykonywać w warunkach atmosferycznychokreślonych normami, wytycznymi ITB i zaleceniami producenta.Gładzie powinny być nakładane przez dobrze wyszkoloną, doświadczonąbrygadę tynkarską. Dlatego Spółka Alpol Gips oferuje bezpłatne,fachowe doradztwo techniczne oraz szkolenia brygad tynkarskich. Dodyspozycji Państwa jest doświadczony zespół doradców, który udzieliPaństwu informacji o parametrach technicznych oferowanych produktóworaz o technikach ich nakładania, zarówno w siedzibie firmy jak ina budowie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczącychnaszych produktów i ich stosowania oraz właściwości technicznych,prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego iZastosowań lub z regionalnym doradcą technicznym. Wiele informacjimożecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.alpol.pl .