Tematy miesiąca

Szukasz sposobu na dach odporny na działanie ognia? Teraz to proste. Niepalne papa z Lemaru.

Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Drugą ważną funkcją jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dach jest elementem, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. W przypadku powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku. Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowej budynków , tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożaru można było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie oraz ratowanie ludzi i zwierząt.

wrzutka_dach_11.jpg

Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Drugą ważną funkcją jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dach jest elementem, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. W przypadku powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku. Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowej budynków , tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożaru można było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie oraz ratowanie ludzi i zwierząt.

Wobec ciągle rosnących wymagań rynku LEMAR  wprowadził do swojej oferty papę zgrzewalną, specjalną , wierzchniego krycia LEMBIT NRO o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowano komponent grafitowy  , który w przypadku powstania pożaru powoduje zatrzymanie ognia poprzez wytworzenie się na powierzchni papy zeskorupiałej powłoki , która hamuje rozwój dymu i rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowany komponent  nie wpływa negatywnie na parametry techniczne zastosowanej w systemie dachowym papy ,  nie wywołuje problemów zdrowotnych , ponieważ w czasie zgrzewania jak i w przypadku pożaru nie wydzielają się szkodliwe substancje toksyczne. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów dostosowaliśmy się do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. pozycja 690)   § 218 ust. 1 i ust. 2 .

Przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami certyfikacji zostały opracowane  systemy dachowe  odporne na działanie ognia z zastosowaniem papy LEMBIT NRO.
Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych zyskujemy  niezbędny czas na powiadomienie straży pożarnej , lokalizację źródła ognia oraz  rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. Stosowanie tej papy ma na celu  nie dopuszczenia do powstania ofiar w ludziach oraz zmniejszenia strat materialnych.
Papa LEMBIT NRO jest odporna na działanie ognia . Zastosowana w przebadanych systemach dachowych  spełnia kryteria w zakresie odporności  ogniowej na : nośność – R , szczelność – E , izolacyjność – I  oraz na działanie ognia  zewnętrznego BROOF(t1).

Opracowaliśmy systemdachowy w zakresie klasyfikacji odporności ogniowej warstwowychprzekryć dachowych dla REI 15, RE 20 wykonanych na części nośnejw postaci płyty żelbetonowej (blachy trapezowej) z izolacjącieplną z płyt styropianowych EPS-100-038.

Dach o konstrukcji żelbetonowej o nachyleniu min.0%, max. 25%.
Badania w zakresie odporności ogniowej przekryciadachu przeprowadzono dla: nośności - R, szczelności - E,izolacyjności - I, wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001. Ten systempozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odpornościogniowej warstwowych przekryć dachowych wg PN-EN13501-2+A1:2009.

System dachowy nr 66: odpornośćogniowa warstwowego przekrycia dachowego, mocowanie mechaniczne naizolacji termicznej z płyt styropianowych. Klasa odpornościogniowej przy poziomie wykorzystania obciążenia z izolacjątermiczną z płyt styropianowych EPS-100-038 o grubości conajmniej 200mm przy wykorzystaniu obciążenia wynosi : 75% dla REI15 , przy 67% dla RE 20 z uwzględnieniem wartości obliczeniowejobciążenia śniegiem "S". Klasyfikacja odpornościogniowej przekrycia wydana przez Zakład Badań Ogniowych Warszawa -KLASYFIKACJA NP-713.1/A/2008/MŁ , OPINIA 2072/10/ZOONP.

Opracowano równieżsystem dachowy w zakresie klasyfikacji odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych dla REI 15 , REI 30, REI 45wykonanych na części nośnej w postaci płyty żelbetonowej (blachy trapezowej) z izolacją cieplną z płyt ze skalnej wełnymineralnej.

Dach o konstrukcjiżelbetonowej o nachyleniu min. 0%, max. 25%.

System dachowy nr 65: odporność ogniowawarstwowego przekrycia dachowego, mocowanie mechaniczne na izolacjitermicznej z płyt ze skalnej wełny mineralnej. Klasa odpornościogniowej przy poziomie wykorzystania obciążenia z izolacjątermiczną z płyt z wełny mineralnej o gramaturze minimum 130kg/m3na podłożu żelbetonowym dla określonej grubości wynosi: ≥ 80mmdla REI 15; ≥ 90mm dla REI 30; ≥ 100mm dla REI 45; zuwzględnieniem wartości obliczeniowej obciążenia śniegiem "S".Klasyfikacja odporności ogniowej przekrycia wydana przez ZakładBadań Ogniowych Warszawa - KLASYFIKACJA NP-713.2/A/2008/MŁ , OPINIA2072/10/ZOONP.

Etap montażu płyt w systemie dachowym.

Część nośną przekrycia dachu wykonano z płyty żelbetonowej, na której umieszczono folię paroizolacyjną PE o grubości 0,2 mm (zdj. nr 1). Na folii paroizolacyjnej ułożono izolację cieplną z płyt styropianowych EPS 100-038 o grubości co najmniej 200mm lub płyty ze skalnej wełny mineralnej o gramaturze minimum 130kg/m3 i grubości ≥ 80mm dla REI 15; ≥ 90mm dla REI 30; ≥ 100mm dla REI 45.

Na izolacji cieplnej z płyt styropianowych (system dachowy nr 66) układa się przekładkę z welonu z włókien szklanych (zdj. nr 2) na zakłady do 50mm w celu uszczelnienia całości systemu dachowego i uzyskania dodatkowej przegrody przed ogniem. Następnie na izolacji termicznej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej (system dachowy nr 65) zastosowano papę podkładową LEMBIT O P-V70 S30, zgrzewając na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych (zdj. nr 3 ).

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady : podłużny 9cm, poprzeczny od 12 do 15 cm. W warstwie wierzchniej zastosowano papę specjalną wierzchniego krycia LEMBIT NRO. Papę LEMBIT NRO zgrzewa się bezpłomieniowo lub palnikiem gazowym po przeszkoleniu (zdj. nr 5) oraz mocuje się łącznikami mechanicznymi (zdj. nr 4) - teleskop,wkręt i kołek; poprzez papę podkładową , przekładkę z welonu z włókien szklanych , płyty styropianowe (system dachowy nr 66) lub z wełny mineralnej (system dachowy nr 65) i paroizolację do podłoża betonowego. Łączniki rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni: w strefie środkowej - 3s zt., bocznej - 6 szt., narożnikowej - 9s zt.(dla obiektu położonego w I strefie wiania wiatru i dla budynku o wysokości do 20 m).

Brzeg grzybka powinien znajdować się w odległości min. 2cm od brzegu papy. Długość łączników uzależniona jest od grubości warstwy izolacji termicznej.
                                       
Montaż: mocowanie mechaniczne (zdj. nr 4) , zalecany bezpłomieniowy system układania papy lub po przeszkoleniu przy użyciu palnika gazowego (zdj. nr 5).

Po obwodzie wykonuje się izolacje ścian attyk w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej (zdj. nr 6 ) o grubości minimum 6 cm i gęstości co najmniej 90kg/m3, która dochodzi do izolacji cieplnej oraz obróbki blacharskiej w postaci kątownika 25x25cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm .

Jest to odporność przekrycia dachowego, w tym zastosowanych pap oraz termoizolacji (płyty styropianowe lub z wełny mineralnej) w danym systemie dachowym  na nie rozprzestrzenienie się ognia i nie dopuszczenie w czasie  45 minut; do  jego zapalenia.

Opracowane i wdrożonesystemy dachowe na podłożu żelbetonowym (blachy trapezowej) zizolacją termiczną z płyt styropianowych (wełną mineralną)spełniają kryteria w zakresie odporności na działanie ogniazewnętrznego BROOF(t1).

Wykonywanie izolacji zzastosowaniem papy specjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO powinnoodbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie zprzepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowychwytycznych zawartych w instrukcji producenta : www.lemar.poznan.pl.