Tematy miesiąca

Szybki sposób na piękne ściany

Inteligentny system tynków regulujących wilgotność BOTAZIT ® RENOVATIONSystem tynków regulujących wilgotność BOTAZIT ® RENOVATION FRP znajduje zastosowanie przy renowacji zawilgoconych murów. Właściwości systemu, dzięki szczególnej geometrii porów, umożliwiają odparowanie wody na powierzchni tynku, a także transport soli, aż do powierzchni tynku, nie blokując przy tym kapilar (stąd nie mamy tu do czynienia z tzw. tynkiem traconym). W przypadku bardzo wysokiego obciążenia solami, mogące pojawić się wykwity solne, można łatwo usunąć miotłą lub odkurzaczem. Ponadto, tynk regulujący wilgotność BOTAZIT ® RENOVATION FRP może pochłaniać nadmiar wilgoci zawartej w powietrzu, która w momencie wietrzenia pomieszczenia, będzie z powrotem oddana.

botament3.jpg

System tynków regulujących wilgotność BOTAZIT ®RENOVATION FRP znajduje zastosowanie przy renowacji zawilgoconychmurów. Właściwości systemu, dzięki szczególnej geometrii porów,umożliwiają odparowanie wody na powierzchni tynku, a takżetransport soli aż do powierzchni tynku, nie blokując przy tymkapilar (stąd nie mamy tu do czynienia z tzw. tynkiem traconym). Wprzypadku bardzo wysokiego obciążenia solami, mogące pojawić sięwykwity solne można łatwo usunąć miotłą lub odkurzaczem. Ponadtotynk regulujący wilgotność BOTAZIT ® RENOVATION FRP może pochłaniaćnadmiar wilgoci zawartej w powietrzu, która w momencie wietrzeniapomieszczenia będzie z powrotem oddana.

Dzięki temu nie dochodzi do kondensacji parywodnej na powierzchni tynku, co prowadzi do powstawanianieprzyjemnego zapachu stęchlizny oraz tworzenia się grzybówpleśniowych. Dzięki zastosowaniu systemu BOTAZIT ® RENOVATION FRPtworzy się miły i zdrowy klimat wewnętrzny, a ponadto powierzchniaścian na długi czas pozostaje w doskonałym stanie.

Porównanie z innymi systemami tynki renowacyjne(nazywane często tynkami traconymi) magazynują sole w porach odużych rozmiarach. W sposób naturalny wcześniej czy później (wzależności od obciążenia solami) dochodzi do zapchania(zapełnienia) porów, przez co dalsze sole nie mogą być przyjmowane.Dyfuzja pary wodnej zostaje zahamowana, a ciśnienie wytwarzaneprzez wciąż transportowane sole doprowadza do tego, że tynkrenowacyjny odspaja się od ściany. BOTAZIT ® RENOVATION FRP dziękiszczególnej geometrii porów charakteryzuje się nawet do 15-krotniewiększą zdolnością oddawania wilgoci (do 2100 g/m 2 dziennie) wporównaniu z tynkami renowacyjnymi. Pozwala to wyraźnie ograniczyćwysokość podciągania wilgoci w murze. Dodatkowo zdolność oddawaniawilgoci pozostaje praktycznie niezmienna.

1. System regulacji wilgotności zapewniający długotrwałedziałanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów naosuszanie może być stosowany bezpośrednio na zawilgoconychścianach.
2. Szkodliwe sole transportowane są na powierzchnię tynku (niegromadzą się w strukturze tynku), dzięki czemu zredukowane zostajezawilgocenie higroskopijne muru.
3. System zapewnia tzw. "oddychanie" ścian - para wodna oddawanajest do powietrza wewnętrznego (do 15-krotnie większa zdolnośćoddawania wilgoci) co zapewnia długotrwałą ochronę przedzawilgoceniem ścian.
4. Prosty system - jedynie dwa produkty do wykonania wszystkichprac. Obróbka ręczna lub przy użyciu maszyn.
5. Jakość systemu została potwierdzona poprzez badania wniezależnym laboratorium Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze.
6. Otwarte dyfuzyjnie, ekologiczne tynki wewnętrzne i zewnętrznewyprodukowane z naturalnych składników.
7. Idealny tam, gdzie zastosowanie skomplikowanych izolacyjnych irenowacyjnych zabiegów budowlanych jest niemożliwe lub ekonomicznieniewskazane.
8. Możliwość zastosowania powłok malarskich na bazie krzemianów(silikonowych).
9. Szybki postęp prac - czas schnięcia ok. 8 do 10 godzin.
10. Wysoka odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jakwoda opadowa lub rozbryzgowa.

Łatwy sposób na piękne i suche ściany. Nieskomplikowana iszybka obróbka

System tynków regulujących wilgoć BOTAZIT ® RENOVATION może byćnanoszony bezpośrednio na zawilgocony mur.