Tematy miesiąca

Technika kondensacyjna FERROLI

Aktualnie na rynku polskim możemy znaleźć wiele kotłów kondensacyjnych, reklamowanych jako najoszczędniejsze i ekologiczne. Siła marketingu jest ogromna, ale korzyści dla użytkownika nie zależą od reklamy, a od doświadczenia producenta i zastosowanej myśli technicznej.Od ponad pięćdziesięciu lat koncern FERROLI produkuje kotły centralnego ogrzewania, stosując w ich produkcji najnowsze rozwiązania, oparte na innowacyjnych założeniach, odróżniających jego produkty od konkurencji.

econceptsolarst.jpg

Aktualnie na rynku polskim możemy znaleźć wielekotłów kondensacyjnych reklamowanych jako najoszczędniejsze iekologiczne. Siła marketingu jest ogromna ale korzyści dlaużytkownika nie zależą od reklamy, a od doświadczenia producenta izastosowanej myśli technicznej.
Od ponad pięćdziesięciu lat koncern FERROLI produkuje kotłycentralnego ogrzewania stosując w ich produkcji najnowszerozwiązania oparte na innowacyjnych założeniach, odróżniającychjego produkty od konkurencji.

Trochę teorii i praktyki ogrzewaniakondensacyjnego w wykonaniu FERROLI.
Zasada działania kotła kondensacyjnego oparta jest na zjawiskuwykraplania wody zawartej w spalinach powstałych w wyniku spalaniapaliwa. Temperatura spalin w tradycyjnym kotle jest znacznie wyższaniż temperatura punktu rosy (dla gazu ziemnego ok. 54 ºC) couniemożliwia odzyskanie ciepła zawartego w parze wodnej. Abynormalnie traconą energię wykorzystać do celów ogrzewania musimyspełnić przynajmniej dwa warunki.

1. Pierwszym warunkiem jest ochłodzeniespalin. Aby spełnić ten warunek koncern FERROLI zaprojektowałunikatowy wymiennik spaliny-woda, który jest konstrukcjąniespotykaną w kotłach kondensacyjnych innych producentów.
Wymiennik kotłów FERROLI produkowany jest z zimnowalcowanegoaluminium o wysokich parametrach wytrzymałościowych i o dużolepszej przewodności cieplnej niż stal kwasoodporna lub stopyglinokrzemianowe. Dodatkowo aluminium w trakcie eksploatacji ulegaprocesowi samoczynnego uodparniania na korozję dzięki pasywacjichemicznej.
Rozwiązanie takie jest bardzo wydajne i trwałe co zapewniaużytkownikowi maksymalne oszczędności i długi okres bezawaryjnejeksploatacji.
Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest umieszczenie palnika nagórze wymiennika tak że spaliny omywają powierzchnię wymiany ciepłaz góry na dół. Tak zaprojektowany układ odbioru ciepła posiadazdolności samooczyszczające. Kondensat spływając po lamelachspłukuje wszystkie zanieczyszczenia utrzymując wymiennik w idealnejczystości co poprawia sprawność działania kotła.

2. Drugim podstawowym warunkiem potrzebnym doprawidłowego przeprowadzenia kondensacji jest idealne spalaniepaliwa z zachowaniem najwyższych parametrów w całym zakresiepracy. Jednocześnie ważne jest aby palnik spełniał najwyższenormy ochrony środowiska i charakteryzował się długą i bezawaryjnąpracą.
W swoich kotłach FERROLI stosuje specjalne wielowarstwowe palnikiceramiczne. Proces spalania jest prowadzony w sposób precyzyjny izaprojektowany w taki sposób aby płomień rozżarzał ostatnią płytęceramiczna do koloru czerwonego (efekt czerwonego płomienia).Dzięki takiemu systemowi wszystkie cząstki stałe powstałe wprocesie spalania (np. kurz zawarty w powietrzu) ulegającałkowitemu spaleniu. Dodatkowym efektem takiej konstrukcji jestbardzo niska emisja NOx bez stosowania dodatkowych elementówschładzających spaliny w postaci siatek, prętów czy kopułek, którewymagają okresowej wymiany co zwiększa koszty eksploatacji.
Palnik bez zaawansowanego technicznie i technologicznie systemusterowania byłby tylko niewiele znaczącym podzespołem kotła.Procesor i oprogramowanie zainstalowane w kotle nadzorują processpalania poprzez ciągłą regulacje wydajności wentylatora. Dziękitemu uzyskujemy idealne warunki spalania w całym zakresie pracykotła.

Jeżeli spełniliśmy juz dwa podstawowe warunkikondensacji to najwyższy czas aby pomyśleć o zapewnieniu jaknajwyższego komfortu dla użytkownika i dodatkowychoszczędnościach.

Oszczędność i komfort
Proces spalania paliwa w kotłach kondensacyjnych wykorzystującychtechnikę komputerową, jest ściśle powiązany z urządzeniamidodatkowego wyposażenia instalacji grzewczej, a mianowiciesterownikami adaptacyjnymi, takimi jak ''ROMEO''. Przy jego pomocykocioł kondensacyjny sprawdza i rejestruje w sposób ciągły - zdokładnością 0,1°C - zmiany temperatury w pomieszczeniachogrzewanych. Na tej podstawie, specjalne oprogramowanie pozwala nadopasowanie procesu spalania paliwa do zmieniających się warunkówcieplnych w pomieszczeniach tak, aby uzyskać jak największy komfortjak najniższym kosztem. Ważną cechą ''ROMEO'' jest również funkcjaszybkiego dogrzewania pomieszczeń przed naszym powrotem do domu,jak i utrzymywanie zadanych 3 progów temperaturowych w dowolniewybranym fabrycznym lub zaprogramowanym przez nas programie. Ajeżeli po jakimś czasie będziemy ciekawi historii pracy kotła,znajdziemy ją w odpowiednim miejscu. Dodatkowo sterownik zapewnianam pełną obsługę systemu grzewczego bez konieczności wycieczki dokotłowni - wszystkie parametry sprawdzamy i ustawiamy z pokojugdzie znajduje się regulator.
Standardem w naszych kotłach kondensacyjnych jest równieżsterowanie pogodowe. To następne urządzenie, które w naszym kotleczuwa nad ekonomicznością zużycia paliwa. Zmiany temperatury wdzień i w nocy na zewnątrz budynku, mają bezpośredni wpływ na pracękotła. Układ kontroli pogodowej dba o to aby o dowolnej porze dniaczy nocy temperatura w pomieszczeniach nie była ani za wysoka aniza niska. Takie współdziałanie kotła, sterownika pogodowego itermostatu pokojowego ''ROMEO'' wpływa na utrzymanie wysokiegokomfortu cieplnego z jednoczesnym bardzo niskim zużyciem energii.Obecnie dostępne są dwie wersje tego sterownika przewodowa ibezprzewodowa.

Nasze kotły kondensacyjne to nie tylko niskiezużycie paliwa (gaz ziemny lub płynny ) ale też dbałość o zużycieenergii elektrycznej. Jeżeli grzejniki dogrzeją naszepomieszczenia, to komputer kotłowy automatycznie zmniejsza zużycieenergii elektrycznej, regulując płynnie pracę pompy obiegowej. Sumawszystkich oszczędności, które nasz kondensat może osiągnąć toprawie 30% energii. O tyle więc, możemy być bogatsi stosując kotłykondensacyjne Ferroli otrzymując również najwyższy komfortużytkowania.

Na koniec coś dla tych którzy potrzebują większych ilościciepła.
Koncern FERROLI oprócz ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkańoferuje również kotłownie kompaktowe budowane z kaskad kotłów aż domocy 1 MW. Montaż takiej kotłowni, która jest kompletniewyposażona, trwa zaledwie kilka godzin dzięki unikalnemu systemowymodularnemu.
Nad bezpieczeństwem pracy czuwa procesorowy układ sterowaniasterujący. Podsumowując - koncern FERROLI produkuje gazowe kotłykondensacyjne oparte na zdobyczach najnowszej techniki,wykorzystujące niespotykane nowatorskie rozwiązania tak, aby daćswoim klientom komfort, poczucie bezpieczeństwa i najwyższe zmożliwych oszczędności w trakcie użytkowania.

Kocioł ECONCEPT SOLAR ST ze 180 litrowym warstwowym zasobnikiemprzystosowany do bezpośredniej współpracy z panelami solarnymi.

W kotle ECONCEPT Stratos zastosowano zasobnik warstwowy opojemności 25 litrów. Dzięki temu rozwiązaniu przy zachowaniukompaktowych wymiarów otrzymano urządzenie o wysokim komforcieprodukcji ciepłej wody użytkowej i sprawności.