Tematy miesiąca

Termoizolacja murów szczelinowych

Niewielu z nas patrzących na mur osłonowy ściany warstwowej przypuszcza, że materiałem izolacyjnym w takiej ściany są produkty z mineralnej wełny szklanej URSA. Płyty URSA KDP 2/V i URSA AKP 3/V z powodzeniem służą, jako izolacja muru szczelinowego.

mur-szczel.jpg

Materiał ten dzięki hydrofobizacji (dodatkowe naniesienie na włóknoroztworu silikonu) jest odporny na nasiąkanie wodą w stopniu owiele większym, niż produkty URSA do ocieplenia dachu stromego.Parametr ten wynosi 3kg/m2 przy długotrwałym zanurzeniu płyty i 1kg/m2 przy krótkotrwałym jej zanurzeniu. Płyty posiadają z jednejstrony powłokę z welonu szklanego w kolorze jasnożółtym. Warstwa tanie wpływa na zmniejszenie paroprzepuszczalności całego materiału,powłoka wiąże włókna, usztywnia płytę i stanowi gładką powierzchniępod talerzyki montażowe .

Produkty można montować przy pomocy kołkówmontażowych bez ograniczenia wysokości.
Płyty URSA KDP 2/V są dostarczane w opakowaniach komprymowanych,Multipakach tzn przy grubości płyty 100 mm w jednym opakowaniu typuMPS jest aż 37,5 m2 materiału. Płyty URSA AKP 3/V mają większąsztywność i dostarczane są na budowę w formie nie ściśniętej. Wpojedynczej paczce URSA AKP 3/V przy grubości 100 mm znajduje się3,75 m2. Do izolacji muru warstwowego można również zastosowaćpłyty URSA FKP bez powłoki z welonu szklanego.Tab. 1 Porównanie współczynnika U przenikania ciepła w murachwarstwowych
Wymóg dla ściany zewnętrznej wielowarstwowej: zgodnie z przepisamiwspółczynnik Uk ≤ 0,30 W/m2 K) URSA FKP, URSA KDP2/V,URSA AKP3/V

W obliczeniach uwzględniono następujące warstwykonstrukcji ściany: tynk wewnętrzny 10 mm (λ = 0,70 W/mK), mur zcegły wapiennej 240mm (λ =0,79 W/mK), płyty izolacyjne URSA, pustkapowietrzna 3 cm, mur okładzinowy z cegły klinkierowej 120mm (λ =0,70 W/mK).
W obliczeniach uwzględniono poprawkę na mostki termiczne ze względuna łączniki mechaniczne.

Z tabeli tej wynika, że dla uzyskania jednakowejizolacyjności cieplnej takiej konstrukcji należy zastosować jeden z3 produktów:
• 120 cm URSA FKP,
• 100 cm URSA KDP 2/V,
• 90 cm URSA AKP 3/V.

WYTYCZNE MONTAŻU WEŁNY URSA JAKOTERMOIZOLACJI W MURACH SZCZELINOWYCH

Mury warstwowe należy wykonywać ze szczeliną powietrzną wprzypadku, gdy zewnętrzna warstwa muru wykonana jest z materiału odużym oporze dyfuzyjnym np. z cegły klinkierowej. Minimalnaszerokość szczeliny powinna wynosić w najwęższym miejscu 2,0 cm.Uwzględniając niedokładności należy przewidzieć szczelinę oszerokości 4,0 cm.
1. Po rozpakowaniu płyt izolacyjnych należy odczekać kilka minut doczasu, aż płyta rozpręży się do wartości nominalnej.
2. Ścianę trójwarstwową zaleca się izolować termicznie odcinkami owysokości 80 - 100cm wznosząc w pierwszym etapie ścianę nośną iosadzając pręty kotew w ilości: 4 kotwy/ m2 ściany wrozstawie pionowym co 50 cm, a poziomym maks.:

- co 65 cm, kiedy odległość między warstwamimuru ≤ 10 cm

-co 50 cm, kiedy odległość między warstwami muru> 10 cm.

Przy otworach okiennych i drzwiowych, przynarożu budynku należy dodatkowo umieścić po 3 kotwy na 1 m; liniakotew - 15 cm od otworów
3. Płyty nakłada się na zabezpieczone antykorozyjnie pręty łącząceobie warstwy muru ("metoda na jeża"), uważając, aby nie porozrywaćwelonu szklanego.
4. Talerzyki plastikowe na prętach mocujących dociskają do murupłyty izolacyjne, które dzięki swej elastyczności dokładniedopasowują się do powierzchni ściany. Talerzyki powinny posiadaćkapinos dla prawidłowego odprowadzenia wody skroplinowej.
5. Płyty termoizolacyjne powinny do siebie ściśle przylegać, abynie powstawały mostki termiczne.
6. Na narożach płyty izolacyjne powinny zachodzić na siebie; nietrzeba wykonać dodatkowej powłoki z welonu szklanego
7. W ścianie należy wykonać szczelinę powietrzną wentylowaną oszerokości 4,0 cm.
8. W celu zapewnienia właściwej wentylacji w murze dołem i górąnależy wykonać otwory wentylacyjne o powierzchni 15 cm2na metr długości ściany (wg PN-EN-ISO 6946). Mogą to być niewypełnione spoiny w rzędzie nawiewnym lub specjalne kratkinawiewne. Pod okapem lub pod gzymsem wsporczym w budynkachwielokondygnacyjnych, należy zapewnić wylot powietrza o takiejsamej powierzchni.
9. W miejscu podparcia ściany osłonowej (fakturowej, fasadowej)wykonuje się fartuch z papy podkładowej na wyokrąglonej warstwiezaprawy. Umożliwia to odprowadzenie skroplin ze szczelinywentylacyjnej.
10. Podczas przerw we wznoszeniu muru szczelinowego jego grzbietnależy zabezpieczyć przed deszczem.
11. Przy wznoszeniu muru szczelinowego należy przestrzegać wskazańproducentów elementów murów warstwowych ( np. dot. przezbrajaniamuru, wykonania dylatacji, itp. )

Uwaga. Punkty 7,8,9 nie dotyczą wykonywaniamurów warstwowych bez szczeliny, a warstwy takiego muru łączą prętybez talerzyków.