Tematy miesiąca

Trwałe i eleganckie elewacje klinkierowe

Nowoczesny dom, to przede wszystkim dom ciepły, bezpieczny, ekologiczny i estetyczny. Bogaty wybór materiałów budowlanych otwiera dziś przed nami cały wachlarz możliwości. Warto więc zwrócić uwagę na to, jakie korzyści niosą ze sobą poszczególne rozwiązania. Przytoczona poniżej kalkulacja kosztów wykonania ścian w różnych technologiach muru jedno-, dwu- i trójwarstwowego, łatwa do weryfikacji przez inwestora, bo oparta na ogólnodostępnych cennikach KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych) oraz Sekocenbudu dowodzi, iż rozbieżności cenowe pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami są tak nieznaczne, że z pewnością to nie aspekt kosztowy powinien decydować o wyborze konkretnej technologii.

klinkier4.jpg

Czym więc powinniśmy się kierować przy wyborze sposobu budowyścian swojego domu? Z pewnością korzyściami, jakie wiążą się zzastosowaniem danego rozwiązania. W tym rankingu niezaprzeczalniezwycięża ściana trójwarstwowa z elewacją klinkierową. Dlaczego?

Ekonomia

- Gwarantuje nam wieloletnią trwałość elewacji budynku bezponoszenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych. Ściany zelewacją klinkierową są odporne na zanieczyszczenie, oszczędzamywięc na odświeżaniu elewacji - naprawie tynków i malowaniu. Wdużych miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza zmusza inwestorówdo częstego odświeżania i odnawiania elewacji, jest to z pewnościąnajlepsze i najtańsze rozwiązanie.

- Ściany zewnętrzne, stanowiące zaledwie 10% kosztów budowy domu,decydują w 40% o całkowitych kosztach eksploatacji. Oznacza to, żemają one decydujący wpływ na aspekty związane z komfortem cieplnymbudynku.

- Wykończenie budynku cegłą klinkierową to zazwyczaj zaledwie 3%kosztów budowy domu. Elewacja klinkierowa daje nam gwarancjęwysokiej jakości i eleganckiego wyglądu naszego domu na długielata.

- Duża izolacyjność termiczna ścian (współczynnik przenikaniaciepła <0,3 W/m2k). Pozwala nam to na dużąoszczędność energii cieplnej.

- Klinkier daje możliwość całkowitej eliminacji mostkówtermicznych, co jest szczególnie ważne przy newralgicznychelementach budynków - nadporożach i wieńcach. Dzięki równomiernemudociepleniu muru konstrukcyjnego warstwą izolacyjną na całej jegopowierzchni, dom jest ciepły i energooszczędny.

- Ze względu na trwałość, elegancję i prestiż domy z elewacjąklinkierową uzyskują lepsze ceny przy sprzedaży.

Właściwości

- Wytrzymałość mechaniczna cegieł klinkierowych jest wielokrotniewiększa od wytrzymałości innych materiałów elewacyjnych. Podstawowaklasa, w jakiej produkuje się klinkier to klasa 35.

- Klinkier jest odporność na uderzenia oraz ścieranie.

- Kolejną zaletą jest pełna odporność ogniowa.

- Mrozoodporność - Polska Norma wymaga, aby cegła klinkierowa byłapoddawana testom na minimum 25 pełnych cykli zamrażania irozmrażania. To daje pewność, że można stosować ją również wregionach ze specyficznym klimatem, np. na terenach górskich inadmorskich.

- Całkowita odporność na korozję biologiczną, a w szczególności nagrzyby pleśniowe, mchy, porosty i glony, które mogą wywoływaćalergie i choroby.

- Odporność na korozję chemiczną (kwaśne deszcze, gazyprzemysłowe). Zalecane stosowanie w centrach przemysłowych imiejskich.

- Niska nasiąkliwość (w przypadku cegły klinkierowej w klasie 35nie przekracza ona 6%).

- Elewacje z cegły klinkierowej odznaczają się bardzo dużąodpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Ekologia

- Cegła klinkierowa jest produktem naturalnym, przyjaznymśrodowisku, gdyż jest wypalana tylko z gliny i piasku.

Komfort

- Trwałość i elegancja - niepowtarzalny styl budowli.

- Doskonały mikroklimat. Przepuszcza parę wodną, lecz nie pozwalana jej kondensację w przegrodzie. Ściana nigdy nie jestzawilgocona, gdyż ciągle "oddycha".

- Najwyższa izolacyjność akustyczna ze wszystkich dostępnychtechnologii. Ściana doskonale tłumi hałas, m.in. dziękizastosowaniu wełny mineralnej.

- Doskonałe właściwości cieplne korzystne podczas mrozów iupałów.

Estetyka

- Szeroka paleta kolorów i faktur cegieł klinkierowych daje szerokąmożliwość aranżacji.

- Możliwość dowolnego kształtowania elementów elewacyjnych idetali.

- Szeroki asortyment kształtek.

- Łatwość łączenia z innymi materiałami (szkło, drewno,aluminium).

- Domy z elewacją klinkierową pozostają eleganckie i barwne przezsetki lat.

Powyższe cechy dają szerokie możliwości różnorodnych aranżacji.Decydując się na budowę domu warto korzystać ze sprawdzonychmateriałów, które odznaczają się wysoką jakością, posiadająodpowiednie parametry i właściwości techniczne. Elewacjaklinkierowa zastosowana w technologii ściany trójwarstwowej towizytówka całego domu.

Trwałość i elegancja - tak najkrócej opisać możnacharakter budynków z cegieł klinkierowych. CRH KLINKIER jakoSpecjaliści od klinkieru oferują swym inwestoromprodukty o najwyższej jakości oraz niemal nieograniczone możliwościwyboru kolorystyki elewacji domu. Pełen asortyment kształtekpozwala zrealizować każdą wizję architektoniczną, a fachowedoradztwo techniczne prowadzone przez firmę z pewnością ułatwiinwestorowi zrealizowanie wybranego projektu. Jeśli masz pytania,odpowie na nie nasz ekspert, mgr inż. Piotr Wojtasik, tel. 032 33165 00 wew. 48, e-mail: p.wojtasik@crh-klinkier.pl

CRH KLINKIER

Specjaliści od klinkieru