Tematy miesiąca

TYTAN HYDRO 2K wodoszczelna hydroizolacja tarasów i balkonów

Poprawnie dobrany system hydroizolacji, nie pozwala na przedostanie się wody do przestrzeni podpłytkowej. Nawet, jeśli wilgoć przesiąknie przez spoiny między płytkami. Właściwie wykonana izolacja tworzy wodoszczelną barierę dla wody i skraplającej się pary wodnej oraz chroni podłoże przed korozją. Problemy z nieszczelną hydroizolacją narażają taras lub balkon na szkodliwe działanie wody, wilgoci i czynników chemicznych, które zalegając w poszczególnych warstwach tarasu, powodują m.in. ubytki w warstwie kleju, znajdującej się tuż pod płytkami ceramicznymi. Te nieszczelności prowadzą do pękania i wykruszania się fug oraz do odpadanie płytek. Dodatkowo, sole mineralne pochodzące z zawilgoconej płyty tarasowej migrując w górę, mogą powodować wykwity i nieestetyczne przebarwienia fug. Nieszczelności lub ubytki w powłoce uszczelniającej mogą być także przyczyną powstawania zacieków na suficie i ścianach wewnątrz pomieszczeń, sąsiadujących z tarasem czy balkonem.

wizualizacja_hydro_2k_ab_druk_mini.jpg

Poprawnie dobrany system hydroizolacji niepozwala na przedostanie się wody do przestrzeni podpłytkowej, nawetjeśli wilgoć przesiąknie przez spoiny między płytkami. Właściwiewykonana izolacja tworzy wodoszczelną barierę dla wody iskraplającej się pary wodnej oraz chroni podłoże przed korozją.
Problemy z nieszczelną hydroizolacją narażają taras lub balkon naszkodliwe działanie wody, wilgoci i czynników chemicznych, którezalegając w poszczególnych warstwach tarasu, powodują m.in. ubytkiw warstwie kleju, znajdującej się tuż pod płytkami ceramicznymi. Tenieszczelności prowadzą do pękania i wykruszania się fug oraz doodpadanie płytek. Dodatkowo, sole mineralne pochodzące zzawilgoconej płyty tarasowej migrując w górę, mogą powodowaćwykwity i nieestetyczne przebarwienia fug. Nieszczelności lububytki w powłoce uszczelniającej mogą być także przyczynąpowstawania zacieków na suficie i ścianach wewnątrz pomieszczeń,sąsiadujących z tarasem czy balkonem.

Kompleksowe rozwiązanie
Zastosowanie właściwego rozwiązania przy użyciu wodoszczelnejhydroizolacji, pozwala zapobiec wymienionym problemom lub ichcałkowicie uniknąć - jeśli pełny system izolacji zostaniezastosowany już na etapie budowy tarasu. Istotne jest, aby użytapowłoka zapewniała paroprzepuszczalność, co dodatkowo zapobiegniewnikaniu wody i wilgoci w podłoże. Takie parametry posiada nowysystem przeciwwilgociowy i przeciwwodny, czyli bezspoinowa,wodoszczelna masa cementowa TYTAN HYDRO 2K. Jest to gama produktów,dedykowana głównie do hydroizolacji balkonów, tarasów, a takżebasenów, wzbogacona o system taśm i elementów uszczelniającychTYTAN.

Aplikacja nawet przy dużej wilgoci
Dużą zaletą rozwiązania TYTAN jest możliwość aplikowania preparatuna bardzo wilgotne podłoże. Poza tym, wysoce elastyczna zaprawauszczelniająca TYTAN HYDRO 2K, oprócz tego, że jest odporna na wodępod ciśnieniem, dzięki swojej elastyczności przenosi naprężeniatarasu, niwelując ich skutki oraz chroni beton przed korozją.Używając masy cementowej możemy dodatkowo zlikwidować rysy ipęknięcia podłoża.
Preparat rekomendowany jest także do wykonywania hydroizolacjifundamentów, ścian, podłóg w piwnicach, czy stropów podziemnychgaraży. TYTAN HYDRO 2K doskonale sprawdza się w łazienkach,prysznicach, pralniach, czyli wszędzie tam, gdzie powierzchnie sąszczególnie narażone na działanie wody.

Wygoda stosowania
Aplikacja hydroizolacji wymaga przygotowania podłoża: oczyszczeniapowierzchni z luźnych, łuszczących się warstw oraz zlikwidowaniapowstałych nierówności. Powierzchnie zbyt przesuszone należyzmoczyć wodą.
Komponenty masy TYTAN HYDRO 2K należy połączyć bezpośrednio przedużyciem, dosypując składnik proszkowy do płynnego. Następniewymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy, najlepiej przy użyciumieszadła wolnoobrotowego. Preparat powinien być nakładany wminimum dwóch warstwach. Pierwszą z nich należy wetrzeć w podłoże.Minimalna grubość całej izolacji powinna wynosić 2 - 3 mm, wzależności od zastosowania. Druga warstwę masy uszczelniającejmożna aplikować nawet po 4 godzinach. Czas użytkowania wymieszanejzaprawy to 90 min., co pozwala na wygodna obróbkę nawet trudnychpowierzchni. Prace wykończeniowe (np. układanie płytek) możliwe sąprzed upływem 24 godzin od nałożenia masy. Powłoka zyskujeodporność na obciążenia opadami deszczu do 12 godzin odaplikacji.

Dane techniczne TYTAN HYDRO 2K: