Tematy miesiąca

Unifit 035 - mistrz izolowania bez sznurowania

Unifit 035 to najnowszy produkt firmy Knauf Insulation, który łączy mistrzowską jakość i unikalne izolacyjne właściwości wełny mineralnej w ECOSE® Technology z niespotykaną dotychczas łatwością montażu. Unifit 035 to gwarancja prostej i szybkiej aplikacji bez konieczności sznurowania. Przeznaczony jest do zastosowania w dachach skośnych, w przestrzeniach pomiędzy krokwiami połaci dachowej, jak również jako dodatkowa izolacja podkrokwiowa. Ten najnowszy zawodnik w grupie zrównoważonych środowiskowo izolacji Knauf Insulation, sprawdzony już przez fachowców w praktyce, zapowiada się na nową gwiazdę wśród izolacji.

1.jpg

Unifit 035 to najnowszy produkt firmy Knauf Insulation, który łączy mistrzowską jakość i unikalne izolacyjne właściwości wełny mineralnej w ECOSE® Technology z niespotykaną dotychczas łatwością montażu. Unifit 035 to gwarancja prostej i szybkiej aplikacji bez konieczności sznurowania. Przeznaczony jest do zastosowania w dachach skośnych, w przestrzeniach pomiędzy krokwiami połaci dachowej, jak również jako dodatkowa izolacja podkrokwiowa. Ten najnowszy zawodnik w grupie zrównoważonych środowiskowo izolacji Knauf Insulation, sprawdzony już przez fachowców w praktyce, zapowiada się na nową gwiazdę wśród izolacji.

Łatwymontaż raz, a dobrze

Unifit 035 to wełna genialnie łatwa w montażu. Jest miław dotyku, produkcja w innowacyjnej ECOSE® Technology pozbawiła ją ropopochodnychsubstancji – formaldehydu, fenolu i akrylu. Na jej powierzchni umieszczonododatkowo praktyczne oznaczenia ułatwiające przycięcie do pożądanego wymiaru.

W ramach testówpotwierdzających łatwość montażu fachowcy poddali próbom również wytrzymałość ielastyczność Unifit 035. Właściwości te ułatwiają aplikację na poddaszu. Gwarantująrównież trwałość osadzenia wełny między krokwiami. W tym celu, do zamontowanej bezużycia dodatkowego sznurka izolacji - przyczepiono kask z 1,5 litrową butelkąwody, sprawdzając, czy wełna nie wysunie się tak, by odstawać od połacidachowej. Fakt potwierdzony: płyty Unifit 035, pomimo obciążenia, precyzyjnieprzylegały do konstrukcji. Takanośność, trwałość i elastyczność wełny powodują również, że Unifit 035doskonale układa się w wypełnianych konstrukcjach na tzw. mikro-klik i niepozostawia przy tym żadnych nieciągłości ani nieszczelności. Eliminowane są mostkitermiczne powstające w trakcie montażu przy jednoczesnym wydatnym zwiększeniukomfortu termicznego w budynku.

Transport skompresowany

Sprężystość i elastyczność Unifit 035 pozwalają na jejkompresowanie do mniejszej objętości - dopiero po rozcięciu paczki następujerozprężenie i wełna wraca do pierwotnej grubości. Pozwala to na transport wełnymniejszym pojazdem, przy mniejszym obciążeniu oraz na łatwe przeniesienie jej domiejsca aplikacji.

Mistrzowskainwestycja

Przełomowa ECOSE® Technology, będąca wynikiem 5 latintensywnych badań  laboratoriów KnaufInsulation, umożliwia produkcję izolacji przyczyniających się do wydatnegooszczędzania energii. To z kolei przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.Izolacja poddaszy wełną Unifit 035 jest opłacalną inwestycją - jej kosztyzwracają się w stosunkowo krótkim okresie czasu. To korzyść dla wszystkich, idla  wykonawcy i dla inwestoraindywidualnego. Decydując się na wybór tego produktu, fachowcy mogązagwarantować swoim klientom jej pozytywnywpływ na jakość powietrza w budynku, co potwierdza przyznany produktom wtechnologii ECOSE® prestiżowy certyfikat EUROFINS Gold. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że  ECOSE® Technology jest technologią bazującąna szybko odnawialnych surowcach zamiast ropopochodnych substancjachchemicznych. Tym samym stosowanie produktów w tej technologii, pozwala nam miećpozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Więcej informacji na www.knaufinsulation.pl