Tematy miesiąca

Wstępna wytrzymałość klejów BOLIX

Jest rzeczą oczywistą, że termoizolacja powinna być dobrze zamocowana do ściany, bo głównie od tego zależy trwałość całego układu ociepleniowego. Czyni się więc starania, aby odpowiednio przygotować podłoże przed przyklejeniem termoizolacji – czyścimy powierzchnię ścian, usuwając słabe powłoki, gruntujemy i wyrównujemy elewacje, rzadko jednak zwraca się uwagę na cechy i właściwości klejów do przyklejania termoizolacji, skoro zostały dopuszczone do sprzedaży i posiadają odpowiednie dokumenty o tym świadczące.

z__worek_nowy.jpg

Jest rzeczą oczywistą, że termoizolacja powinna być dobrzezamocowane do ściany bo głównie od tego zależy trwałość całego układuociepleniowego. Czyni się więc starania, aby odpowiednio przygotować podłożeprzed przyklejeniem termoizolacji  –czyścimy powierzchnię ścian usuwając słabe powłoki, gruntujemy i wyrównujemyelewacje, rzadko jednak zwraca się uwagę na cechy i właściwości klejów doprzyklejania termoizolacji skoro zostały dopuszczone do sprzedaży i posiadająodpowiednie dokumenty o tym świadczące.

Jest jednak jeden bardzo ważny czynnik przesądzający o trwałościpołączenia kleju z termoizolacją – tzw. wstępna wytrzymałość,  a w tym również przyczepność do styropianu, awięc zdolność kleju do szybkiego zamocowania termoizolacji. Praktyka pokazuje,że po upływie pierwszych 24h, a rzadziej 48h od przyklejenia styropianu dościany rozpoczyna się proces mechanicznego kotwienia płyt termoizolacji zapomocą łączników mechanicznych, popularnie zwanych dyblami lub kołkami. Dlategoten okres czasu jest bardzo ważny dla trwałości i skuteczności mocowania, bowłaśnie wtedy dochodzi do uderzania młotkiem w talerzyki łączników ściśle dopasowanychdo powierzchni styropianu. W ten sposób przenoszone są silne drgania na stykpołączenia kleju ze styropianem  orazpowstają odkształcenia spowodowane dociskaniem styropianu przez łącznik. WielkośćOdkształceń jest zależna od grubości, sztywności styropianu oraz sposobupodparcia czyli prawidłowości rozmieszczenia kleju na płycie. Niestety torozmieszczenie nie zawsze jest prawidłowe, a ilość zastosowanego  kleju nie wystarczająca. Tak więc powierzchniaefektywnego styku przyklejenia termoizolacji jest niewielka, najczęściej sięgająca kilkunastu procent zamiastoczekiwanych min czterdziestu. Co gorsza jeszcze wcześniej czyli po upływie kilkulub kilkunastu godzin styropian jest poddawany przecieraniu pacą z papieremściernym lub tarką blaszaną, a więc połączenie klejowe musi przeciwdziałać (bezprzemieszczenia) dużym siłom ścinających (zależnie od intensywności tarcia) w kierunku przemieszczenia  w płaszczyźnie elewacji.

Poniżej pokazano przyczepność różnych klejów do styropianuwłaśnie po 24 h i 48 h od przyklejenia w warunkach optymalnych, a nie po 28dniach jak przewiduje metodyka badań. Badania wykonano w laboratorium BOLIX,kolejne numery na osi X to często występujące na rynku marki klejów tylko doprzyklejania styropianu.

Wniosek z powyższych rozważań jest taki, że jeśli klej wewspomnianym czasie nie przyklei styropianu wystarczająco, może dojść doodspojenia styropianu zanim zakończymy prace przy ociepleniu. Wówczas dodatkowemocowanie mechaniczne nie będzie wstanie zapewnić stabilności ociepleniu, boprzecież jest tylko dodatkowym wspomaganiem łącznie klejowego. Może toprowadzić do odpadnięcia ocieplenia, a nawet wypadku kiedy nastąpi odspojeniadużej powierzchni np. ze ściany szczytowej wysokiego budynku itp. wokół któregosą chodniki osiedlowe, palce zabaw lub parkingi.

Mamy więc do czynienia nie tylko z szeregiem automatycznychbłędów popełnianych podczas montażu ocieplenia, ale także z problemem czasuuzyskiwania przez klej wystarczającej wytrzymałości.  Niestety wyeliminowanie błędów jest niezwykletrudne. Należy jednak nieustannie kontrolować prace ociepleniowe. Równieżproducenci tego typu systemów powinni nieć na uwadze konsekwencje wynikające zbraku wprowadzania usprawnień na ociepleniach oraz próby obniżenia jakościmateriałów.

Podsumowując - skoro nie wiemy jak silne są odziaływania na klejw fazie montażu styropianu, to stosujmy klej, który gwarantuje bezpieczeństwo,trwałość ocieplenia i zadowoli odbiorcę usług.

Zachęcam również do porównania kosztów zastosowaniaposzczególnych klejów. Oszczędność z zastosowania najtańszego kleju doocieplania domku jednorodzinnym sięga kilkudziesięciu złotych w porównaniu zpodstawowym klejem BOLIX Z, a na wielorodzinnego do kilkuset złotych. Kosztnaprawy usterek, spadek trwałości, utraconej reputacji dla firmy wykonawczej lubodpowiedzialności w razie odpadnięcia ocieplenia jest nieporównywalnie większy.

 

BOLIX WZORZEC JAKOŚCI DLA FACHOWCÓW