Tematy miesiąca

Wykonanie podkładu i posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki swoim zaletom, jest coraz częściej stosowane w naszych domach. Prawidłowe wykonanie prac instalacyjnych jest ważnym elementem przyszłej eksploatacji. Jednak dopełnieniem całości, jest dobry podkład i posadzka. Najczęściej stosowanymi podkładami pod posadzki są wylewki cementowe wykonywane na budowie z cementu, piasku i wody. Taka zaprawa musi być również wzbogacona dodatkami uplastyczniającymi.

img_1286.jpg

Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki swoim zaletom jest coraz częściej stosowane w naszych domach. Prawidłowe wykonanie prac instalacyjnych  jest ważnym elementem przyszłej eksploatacji, jednak dopełnieniem całości jest dobry podkład i posadzka. Najczęściej stosowanymi podkładami pod posadzki są wylewki cementowe wykonywane na budowie z cementu, piasku i wody. Taka zaprawa musi być również wzbogacona dodatkami uplastyczniającymi.

Rozwiązanieto poza niską ceną niesie ze sobą ryzyko niedostatecznej lub różnejwytrzymałości podkładu spowodowane składem poszczególnych partii zaprawy,czasem mieszania itp. Jeżeli preferujemy cementowe podkłady podłogowe,najlepiej wykonać je z gotowej suchej mieszanki o stałym składzie igwarantowanej przez producenta wytrzymałości.

Firma Baumit oferuje kilka cementowych podkładówpod posadzki, które mogą być stosowane na ogrzewania podłogowe bez żadnychdodatków. I tak; Solido E160 o wytrzymałości na ściskanie > 16 MPa  przystosowany jest do obróbki w mixokretach,Solido E225 o wytrzymałości > 20 MPa jest bardzo mocny i łatwy dowyrównywania i zacierania oraz Solido Faser E225  posiada dodatek włókien i nie potrzebujemydodatkowego zbrojenia. Zalecana grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 4,5cm nad rurką grzewczą. Zgodnie z zaleceniami technicznymi cementowe podkładypod posadzki ogrzewane powinny posiadać zbrojenie przeciwskurczowe z  siatek stalowych lub włókien rozproszonych. Należyrównież zachować normowy układ dylatacji.                                                                                                                                                     

Jak widać  podkład cementowy wymagaspełnienia  wielu wymagań , bez którychnie zachowuje oczekiwanej trwałości . Proponujemy bardziej nowoczesne iefektywne rozwiązanie w postaci płynnego jastrychu Alpha 2000.  Jedną z zalet jest szybkość wykonania ok. 100m2 w ok. 3-4 godzin (przy pomocy agregatu tynkarskiego z pompą ślimakową).

Stosowaniedylatacji jest wymagane dla powierzchni powyżej 300 m2 . Zalecana grubośćwarstwy to tylko 3,5 cm nad rurką grzewczą. Po gotowym podkładzie po 24 godzinach można chodzić i nie wymaga już żadnychzabezpieczeń i pielęgnacji. Ogrzewanie podłogowe zaczynamy uruchamiać po 7dniach (przy cementowych po min. 14 dniach). Alpha 2000 bardzo dobrze przewodziciepło i w porównaniu do klasycznych wylewek cementowych podłoga nagrzewa siędwukrotnie szybciej. Takie rozwiązanie daje wymierne oszczędności energii i pozwalałatwiej sterować i programować temperaturą pomieszczeń. Gotowa powierzchniajest równa przez co zużywamy mniej klejów do płytek i oszczędzamy na kosztachrobocizny.

Ostatniąwarstwą ogrzewanej podłogi jest posadzka , którą wykonujemy najczęściej z gresowych płytek ceramicznych. Podłożepod płytki musi być suche (wylewki cementowe grubości 6 cm schną ok. 8 tygodni,Alpha 2000 grubości 5 cm wysycha po 4-6 tygodni), czyste (należy usunąć resztkitynków, farb i dokładnie odkurzyć), mocne ( przy próbie zarysowania ostrymmetalowym narzędziem materiał nie powinien się odrywać). Podłoga powinna być„wygrzana”, a w czasie klejenia i fugowania ogrzewanie musi być wyłączone.Przed klejeniem, podłoże gruntujemy środkiem Baumit Grund stosowanym zarówno na wylewki cementowe jak ianhydrytowe. Baumit Grund jest gruntem głęboko penetrującym ijuż po 15 minutach można przystąpić do klejenia.          Do klejenia płytek zaleca się klejecementowe klasy C2 o podwyższonych wymaganiach i o wydłużonym czasie otwartymoznaczenie E. Większe bezpieczeństwo dają również kleje odkształcalneposiadające oznaczenie S1 lub S2. Przy klejeniu bardzo ważne jest aby powierzchnia styku kleju z podłożem wynosiła100% , uzyskujemy to pokrywając klejem podłoże i płytkę.

Jestto operacja kłopotliwa szczególnie dla płytek dużych formatów , dlategowygodniej jest stosować kleje upłynnione. Z grupy produktów do płytek BaumitBaumacol, na ogrzewania podłogowe zalecamy następujące kleje:

FlexTop klasy C2 TE S1 – cienkowarstwowy do 5mm , do każdego rodzaju płytek niezależnie od rozmiaru, odporny na wysokieobciążenia eksploatacyjne, 

FlexUni klasyC2 T – również cienkowarstwowy do 5 mm , do każdego rodzaju płytek o wymiarachdo 60x60 cm,

FlexFlow klasy C2 E S1 – upłynniony, grubowarstwowydo 20 mm przeznaczony do płytek dużych rozmiarów. 

Fugowaniezaleca się rozpocząć po 48 godz. (dobre związanie i wyschnięcie czasem grubejwarstwy kleju). Niebezpieczne jest klejenie płytek na styk lub stosowaniebardzo wąskich fug . Ze względu na rozszerzalność płytek pod wpływem ciepłakonieczna jest możliwość kompensowania naprężeń, którą umożliwiają odpowiednioszerokie fugi. Średnio zaleca się fugi ok. 5 mm szerokości. Zalecamy stosowaniezaprawy PremiumFuge  odpornej nazabrudzenia, elastycznej, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie klasy CG2,w zakresie szer. 2-7 mm dostępnej w 24 kolorach. Dylatacje , połączenia zlistwą cokołową, styki z innymi posadzkami należy wypełnić silikonem dostępnymw kolorach tych samych jak PremiumFuge.