Tematy miesiąca

YTONG i SILKA - System 20 cm

System białych bloków ściennych SILKA i YTONG, o jednakowej wysokości 20 cm, połączonych cienkimi spoinami, wykorzystujący najlepsze cechy produktów SILKA i YTONG, umożliwia szybkie i sprawne budowanie domu.

silka1.jpg

System 20 cm zmienia punkt widzenia

System 20 zmienia punkt widzenia, daje nowe możliwości łączeniaróżnych produktów SILKA i YTONG.

System białych bloków ściennych SILKA i YTONG, o jednakowejwysokości 20 cm, połączonych cienkimi spoinami, wykorzystującynajlepsze cechy produktów SILKA i YTONG, umożliwia szybkie isprawne budowanie domu.

Z produktów SILKA i YTONG można dowolnie kształtowaćpowierzchnię domu, dostosowywać ja do potrzeb przyszłychmieszkańców.

Zastosowanie produktów Xella w domu jednorodzinnym

Ściany piwniczne i fundamentowe

Do ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się pełne blokiSILKA E18S i SILKA E24S. Muruje się je wypełniając spoiny poziome ipionowe.

Ściany piwniczne i fundamentowe wykonane z bloków SILKA należyzabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci.Zabezpieczenie to składa się z izolacji pionowej (warstwawodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz zizolacji poziomej w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. Wrazie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntuprzylegającego do ściany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza sięprzez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem z odprowadzeniem wody zapomocą drenażu.

Blok fundamentowy SILKA ES

Murowanie fundamentów z bloków SILKA ES

Fundamenty z bloków SILKA ES

Ściany zewnętrzne

Mur dwuwarstwowy
Najpopularniejszym obecnierozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplonybezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwykonstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.

Przekrój muru YTONG gr.24 cm + docieplenie

Przekrój muru SILKA E18 + docieplenie

Przekrój muru SILKA E15 + docieplenie

Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metodbezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócićuwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepsząizolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporzedyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnegoprzepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskaćpożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobraćodpowiednią grubość izolacji termicznej.

Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowegojest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwamiizolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki)w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2miesięcy.

Blok drążony SILKA E profilowany na pióro-wpust z uchwytemmontażowym

Bloczek YTONG S profilowany na pióro-wpust

Mur jednowarstwowy

Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania.Roboty murarskie związane ze ścianami jednowarstwowymi z bloczkówYTONG (dla domu o tej samej wielkości) można zakończyć już w 2tygodnie. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jestrozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną częśćbudowy - ściany. Równocześnie, wybierając technologię ścianyjednowarstwowej, inwestor zabezpiecza się przed zmianami cenmateriałów budowlanych (np. wzrostem cen izolacji termicznej).

Przekrój muru YTONG gr. 36,5 cm

Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametramicieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez coświetnie nadają się do budowania w technologii ścianjednowarstwowych.

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Bloczek YTONG S+GT profilowany na pióro-wpust z uchwytemmontażowym

Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany nośne oprócz funkcji konstrukcyjnej pełniączęsto rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia.Oddzielają również sąsiadujące mieszkania (ścianymiędzymieszkaniowe) czy budynki. Dlatego w przypadku takich ścianniezwykle istotne są właściwości izolacji akustycznej orazodporności ogniowej.

Izolacyjność akustyczna

Najostrzejsze wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:1999"Ochrona przed hałasem w budynkach ..." dotyczą ścianrozdzielających mieszkania oraz oddzielających mieszkania odkorytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym.Dopuszczalną wartością wskaźnika oceny izolacyjności akustycznejR'A1 jest 50 dB.

Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej dla różnychmateriałów wyznaczane są za pomocą badań terenowych, badańlaboratoryjnych, a także projektowych analiz akustycznych. FirmaXella prowadzi badania swoich bloków SILKA i YTONG za pomocąwszystkich trzech metod. Dzięki temu dajemy Państwu gwarancję, żenasze wyroby spełniają wszystkie deklarowane parametry. Jest togwarancja bezpieczeństwa przy projektowania budynków z produktówSILKA i YTONG.

Ściana międzymieszkaniowa z wewnętrznymi kanałamielektrycznymi

Za jakość badań laboratoryjnych odpowiada Zakład AkustykiInstytutu Techniki Budowlanej.

Dane ustalane laboratoryjnie są później potwierdzane za pomocąbadań terenowych na wybudowanych, istniejących budynkach. Najnowszebadania terenowe przeprowadzone w maju 2006 na budowie budynkuwielorodzinnego w Poznaniu potwierdzają wysokie parametryizolacyjności akustycznej bloków SILKA E24 z wykorzystanymiwewnętrznymi kanałami elektrycznymi.

Odporność ogniowa

Ściany wykonane w systemach YTONG i SILKA są niepalne. Zarównobloczki YTONG (piasek kwarcowy, wapno, cement, anhydryt,spulchniacz, woda), jak i bloki SILKA (piasek kwarcowy, wapno,woda) są produkowane z niepalnych surowców, dzięki czemu powstaje znich całkowicie ognioodporny mur. Ściany zbudowane z tychmateriałów już przy grubości 17,5 cm mają maksymalną klasęodporności ogniowej REI 240 - 4 godziny.

Drugą, bardzo istotną właściwością ścian wykonanych w systemieSILKA i YTONG jest ograniczenie wzrostu temperatury w pomieszczeniunienagrzewanej ściany. Ściany wykonane z bloczków YTONG i SILKAznacznie dłużej chronią przed ogniem i temperaturą niż ściana otakiej samej grubości wykonana z betonu. Konstrukcja z bloczkówYTONG o grubości 15,0 cm powoduje, że po 3 godzinach ewentualnegopożaru w pomieszczeniu obok temperatura wzrasta tylko do 570C.Natomiast przy ścianie tej samej grubości, ale wykonanej z betonu,temperatura wzrasta aż do 1500C. Dzięki doskonałym właściwościomtermoizolacyjnym, sama ściana z bloczków YTONG nagrzewa się tylkonieznacznie.

Istotną cechą podnoszącą bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemumurowego Xella jest fakt, że podczas pożaru nie powstają oraz niesą przepuszczane spaliny i dym. Podczas intensywnego nagrzewaniaściany z bloczki YTONG i SILKA nie emitują żadnych trującychgazów.

Produkty SILKA i YTONG dają gwarancję bezpieczeństwa dlaprzyszłych mieszkańców. W przypadku zagrożenia życia, podczaspożaru, dają szansę na bezpieczną ewakuację.

REI 240 - maksymalna klasa odporności ogniowej

Bloczek YTONG S+GT profilowany na pióro i wpust z uchwytemmontażowym

Blok drążony profilowany na pióro-wpust z uchwytemmontażowym

Ściany działowe

Ściany działowe są to przegrody budowlane, które wydzielająposzczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania. Dla tego typuścian bardzo istotny jest ich ciężar (ze względu na dopuszczalnenośności stropów), a także możliwość łatwego montażu i demontażu(adaptacja do aktualnych warunków).

W tym kontekście doskonałym materiałem na ściany działowe sąbloczki YTONG, które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracemurarskie. Dzięki swojej porowatej strukturze są o ponad 60%lżejsze od innych materiałów ściennych. Ich lekkość ma znaczeniezarówno ze względu na obciążenie stropu masą całej ścianki, jak ina wysiłek murarzy przy przenoszeniu bloczków. Duże znaczeniepodczas budowy ma sposób łączenia cegieł, pustaków czy bloczków -może on ułatwić lub utrudnić murowanie. Typowe materiały wymagająprzygotowania dużej ilości zaprawy zwykłej, która nakładana jestzarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków.W przypadku produktów YTONG i SILKA zaprawy zwykłej używa się tylkodo osadzenia pierwszej warstwy bloczków, kolejne warstwy wymagajątylko niewielkiej ilości zaprawy do cienkich spoin. Dzięki temuznacząco skraca się czas budowy. Bloczki YTONG charakteryzują sięłatwą obróbką, przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siłyi czasu. Ścianki działowe z bloczków YTONG można wykonywaćsamodzielnie. Lekkie ścianki YTONG ułatwiają również demontaż wmomencie zmiany aranżacji wnętrza.

Ścianki działowe wykonane z bloków SILKA są cięższe. Mają jednakwłaściwości, które w niektórych przypadkach są bardzo pożądane.Jest to przede wszystkim wysoka wytrzymałość dzięki której ściankiz bloków SILKA są w stanie przenieść duże obciążenia (np. montażciężkich szafek i półek), a także wysoka izolacyjność akustyczna,która pozwala wyciszyć wybrane pomieszczenia.

Murowanie ścianki działowej z bloków SILKA E

Bloczek YTONG gładki

Blok drążony SILKA E profilowany na pióro-wpust

Renowacje, remonty

Bloczki YTONG umożliwiają swobodne kształtowanie układuprzestrzennego mieszkań. Dzięki nim można zrealizować trudneprojekty, takie jak półokrągłe ścianki, łuki czy obudowy kominków iłazienek. Bloczki te dają możliwość kształtowania przestrzenizarówno pod względem estetycznym jak i praktycznym. Tylko odinwestora zależy czy zbudowaną przy pomocy bloczków YTONG wnękęwypełni się półkami tworząc regał, czy dodając inne elementy (np.drzwiczki, blaty) skomponuje kuchnię.

Przyklejanie glazury bezpośrednio do ściany z bloczków YTONG

Bloczki o grubości 5,0; 7,5 oraz 10,0 cm są pakowane w poręcznepakiety, które z łatwością można zapakować do bagażnika samochoduosobowego. Dostępna jest również systemowa zaprawa murarska wmałych workach o ciężarze 5 kg - idealna do celów remontowych.

Pakiet bloczków YTONG do renowacji

Bloczek YTONG 60x20x5 cm do renowacji