Tematy miesiąca

Zasady montażu płyt profilowych

Płyty profilowe można montować na dachach o nachyleniu powyżej 10stopni (minimalne to 7stopni). Montaż wykonujemy na konstrukcji nośnej z łat drewnianych lub metalowych. Powierzchnie oparcia na łatach i ryglach, należy pomalować trwale na biało lub okleić odblaskową folią aluminiową dla zapobiegania nagrzewaniu, mogącemu spowodować powstanie rys i odkształceń.

guttapet1.jpg

Wymagania

Płyty profilowe można montowac na dachach onachyleniu powyżej 10stopni (minimalne to 7stopni). Montażwykonujemy na konstrukcji nośnej z łat drewnianych lub metalowych(4x6m). Powierzchnie oparcia na łatach i ryglach należy pomalowaćtrwale na biało lub okleić odblaskową folią aluminiową dlazapobiegania nagrzewaniu, mogącemu spowodować powstanie rys iodkształceń.

Odczekać do dostatecznego wyschnięcia iwywietrzenia środków ochrony i impregnacyjnych do drewna, mogącychw przeciwnym wyoadku powodować odbarwienia.

Rozstawy punktów podparcia

maks. 50 cm (PVC, PET, poliester) oraz maks. 80cm makro przy przeciętnych wartościach obciązenia śniegiem iwiatrem. Na obszarach o wysokich lub bardzo wysokich obciążeniachnależy rozstawy odpowiednio zmniejszyć.

Przygotowanie

Podział/ cięcie

Cięcie wykonywać przy zastosowaniuwysokoobrotowych pilarek ręcznych i stołowych, utwardzoną, nierozwartą tarczą o dobrym uzębieniu. Zwracać uwagę na dobre ułożeniemateriału i korzystanie z prowadnicy, celem uniknięcia powstawaniauszkodzeń.

Wiercenie

W miarę możliwości należy stosować wiertłostożkowe, stopniowe lub w razie konieczności wiertło HSS o szlifie60o lub 90o. Wykonać wiercenia próbne. Wprzypadku, gdy krwędzie otworów wykazują rysy, należy zmienićnarzędzie. Rysy mogą powodować pękanie płyt.

Uwaga! Wiercone otwory, odpowiedniu do wielkościwspółczynnika rozszerzalności termicznej, powinny posiadać średnicęo około 4 mm większą od średnicy rdzenia wkręta.

Układanie

Układanie wykonuje się w kierunku przeciwnym dogłównego kierunku wiatrów, od okapu do kalenicy. Celem uniknięciadocinania narożników lub zakładów poczwórnych, płyty należy układaćz przesunięciem. Układanie należy rozpocząć w pierwszym rzędzie zcalą płytą. W drugim rzędzie z połową płyty. Metoda ta kontynuowanajest naprzemiennie.

Mocowanie

Dach: na każdej 2/3 fali, na grzebiecie fali

Ściana: na każdej 2/3 fali, w zagłębieniufali

W strefie zakładu każdej fali mocowanie pokryciadachu na konstrukcji drewnianej wykonane jest przt zastosowaniuwkładek dystansowych i oryginalnych wkętów dachowych guttagliss4,5x45 mm z załączonymi uszczelkami lub wkrętami V2A 4,5x45 mm zuszczelkami z neoprenu. Strefy krawędzi i naroży przy silnymoddziaływaniu wiatru należy zamocować w odpowiedni sposób.

Do mocowania na ścianach należy stosować wkręty2,5x25 mm z podkładkami i załączonym kołpakiem uszczelniającym. Domocowania na konstrukcji metalowej dachu, w naszym asortymencieznajdują się odpowiednie haki rurowe oraz uszczelki i kołpakiuszczelniające.

Zakład boczny

1 fala przy szczególnie silnym obciążeniuśniegiem i wiatrem oraz orzy nachyleniu mniejszym od regularnego 2fale.

Zakład podłużny

min. 15 cm przy nachyleniu dachu poniżejregularnego 20 cm, przy czym zaleca się dodatkowe uszczelnieniezakładów za pomocą odpowiedniego do kontaktu z PC silikonu.

Czyszczenie

Wyłącznie za pomocą łagodnego roztworumydlanego, gąbki i dostatecznej ilości wody.

Możliwość chodzenia

Chodzenie jest możliwe wyłącznie porozdzielającyh cieżar pomostach. Pod pomosty należy podłożyć miękkimateriał.

Wentylowanie

Należy zapewnieć dostateczną wentylację od spodupłyt zgodnei z DIN 4108. W przypadku obiektów otwartych jak wiaty,pergole itp. zbyteczne są wszelkie specjalne przedsięwzięciabudowlane.